Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
02.08.2017 13:53

Участь у публічних закупівлях США: потенційні перешкоди

К.ю.н., вчений секретар Інституту економіко-правових досліджень НАН України

Наскільки справедливим є доступ до ринку публічних закупівель США? У травні 2016 р. Україна офіційно приєдналася до Угоди СОТ про державні закупівлі (GPA), що відкриває значні можливості для українських постачальників. Членство у даній Угоді дозволяє укр

Утравні 2016 р. Україна офіційно приєдналася до УгодиСОТ про державнізакупівлі (GPA), що відкриває значні можливості дляукраїнських постачальників. Членствоу даній Угоді дозволяє українськимсуб'єктам господарювання брати участьу публічних закупівлях на даний моменту 47 державах-членах Угоди (кількістьчленів Угоди поступово збільшується):США, Канада, країни ЄС, Сінгапур, Японія,Нова Зеландія, Південна Корея та ін.

ЯкщоВи прийняли рішення скористатися новимиекспортними можливостям та спробувативзяти участь саме у закупівлях США яккраїни з одним з найбільших у світіринків публічних закупівель (кожногороку тільки лише федеральні замовникизакуповують товари та послуги у приватногосектора на суму приблизно 400 млрд дол. США), слід мати на увазі, що існуєряд проблем, які необхідно оцінюватиперед тим як приймати відповідне рішення.

Так,у своєму Додатку зі сфери охопленняУгодою СОТ про державні закупівлі СШАзалишили за собою право виключити з-піддії даної Угоди закупівлі, які здійснюютьсямалим бізнесом, тобто право надаватипідтримку, яка може включати будь-якіформи преференцій, такі як ексклюзивнеправо постачати товари чи послуги, абоцінову преференцію.

Наразіу США діють спеціальні програми длямалого бізнесу (який належить жінкам,ветеранам-інвалідам збройних сил СШАта ін.) з підтримки під час здійсненняпублічних закупівель.

Такіпреференції, зокрема право виконуватидоговори про закупівлю лише малимисуб'єктами господарювання, надаютьсязалежно від вартості товарів або послуг,які планується закуповувати. Закупівліз очікуваною вартістю у діапазоні від3500 дол. США до 150 000 дол. США автоматично“резервуються” для малого бізнесу.При цьому має бути хоча б два або більше(Правило Двох) відповідальних малихсуб'єкта господарювання, які єконкурентоспроможними з точки зоруринкових цін, якості та доставки. Такавартість закупівель можливо не становитьзначного інтересу для українськихпостачальників, отже дані обмеження узакупівлях США не становлять суттєвоїпроблеми. Втім, такі програми підтримкидіють і для закупівель, які перевищуютьпороговий показник 150 000 дол. США за умовидотримання Правила двох. При цьому,важливо обов'язково враховуватиположення, що закупівлі товарів, якіперевищують 700 000 дол. США, та робіт, щоперевищують 1,5 млн дол. США, які здійснююсяпоза межами програм підтримки малогобізнесу, повинні мати плани щодо можливогоукладання з малими суб'єктами господарюваннядоговорів субпідряду.

Федеральнийуряд США визначає для замовників ціліна кожний рік для виконання програмпідтримки малого бізнесу. Наразізагальнодержавна мета здійсненнязакупівель передбачає, що принаймні23% усіх коштів, які йдуть на закупівліна федеральному рівні, мають бутиприсуджені малому бізнесу. Крім того,встановлені конкретні під-цілі закатегоріями малого бізнесу, наприкладдля малого бізнесу, яким володіютьжінки, такий показник становить 5% усіхкоштів, які йдуть на закупівлі нафедеральному рівні; для малого бізнесу,яким володіють ветерани-інвалідизбройних сил США також 5% тощо).

Щедіє важливе правило, якщо головнийвиконавець-малий суб'єкт господарюванняконтракту не є виробником товарів, якіпостачає замовнику у межах програмипідтримки малого бізнесу (резервуванняконтрактів для малого бізнесу), вінповинен постачати товари, виготовленісаме малим бізнесом. Відступлення відтакого правила можливе, якщо будевстановлено, що існує недостатнякількість малих підприємств з необхіднимивиробничими потужностями та можливостями.

Якщона федеральному порталі оголошень прозакупівлі СШАhttps://www.fbo.gov/?s=main&mode=list&tab=listВи у оголошенні побачите помітку Setaside: Total Small Business, можете зробити висновок,що дані закупівлі вже зарезервованолише для малого бізнесу. При цьому,важливо визначити, що підпадає підкатегорію малого бізнесу, адже не всетак просто. Ви можете за замовчуваннямвважати себе малим суб'єктом господарювання,втім для цілей участі у публічнихзакупівлях США існують інші вимогизалежно від сфери, де здійснює своюдіяльність суб'єкт господарювання. Длябільшості галузей малий бізнесвизначається залежно від кількості співробітників протягом останніх 12 місяців або середньорічного доходу за останні три роки (показники є різними залежно від галузі , у якій здійснюється діяльність). Є спеціальнийінструмент визначення, чи є Ви малимсуб'єктом господарювання для цілейпублічних закупівель(https://www.sba.gov/tools/size-standards-tool?ms=nid4060).

Якщо уоголошенні про закупівлі Ви побачилинаступне формулювання “Theassociated North American Industrial Classification System (NAICS)code for this procurement is 311999 with a small business sizestandard of 500.00 employees” , Ви маєтезрозуміти, що саме для даного коду NAICS ( описує галузь та вид діяльності, що здійснюється) чисельністьпрацівників на підприємстві, для тогощоб воно було визначено в якості малого,становить 500. Для іншого коду NAICS (кодвизначає саме підприємство, колипроходить процедуру реєстрації дляучасті у закупівлях) кількість працівниківможе бути іншою.

Крім того, малий бізнес для цілей публічнихзакупівель визначається у СШАза умов:

  1. суб'єкт господарювання отримує прибуток;

  2. має місце здійснення своєї діяльності у США;

  3. працює в основному у США або вносить значний вклад у економіку США шляхом сплати податків  чивикористанняамериканських  товарів,матеріаліваборобочоїсили .

Вказаніознаки значно ускладнюють безпосереднюучасть українських постачальників узакупівлях США, що здійснюються у межахпрограм підтримки малого бізнесу. Крімтого, аналіз оголошень на федеральномупорталі дозволить українським учасникамвизначити, чи для Вашого товару абопослуги лише ціна є критерієм оцінки.Адже часто у оголошеннях про закупівлі у США робиться акцентна важливості нецінових критеріїв,таких як досвід виконання подібнихдоговорів або умови доставки тощо.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net