Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
04.03.2023 15:40

Питання в тому хто чи як?

Український правознавець, доктор юридичних наук, професор

У публічному просторі останнім часом активно обговорюється тема ліквідації АРМА та передача його функцій щодо управління активами до Фонду державного майна України

Посилаючись на наявний у нього досвід щодо управління майном. А тепер розберемо це детальніше.

В умовах жорсткого дефіциту державного бюджету за необхідності потужного фінансування супротиву російській агресії останнім часом іде жвава дискусія серед політиків про те, ХТО? ж буде продавати конфісковане російське та передавати кошти в бюджет: - АРМА чи ФДМ, через Прозорро чи інші інструменти, все заламати і змішати, і намагатись робити щось нове. Політика!! Мотивація, напевно, зрозуміла і дитині. Суть – складніше.

Спробуємо простими словами розібратись.

Задача полягає в тому, щоб забрати максимум активів агресора та наповнити бюджет України, що уможливить швидку перемогу та відновлення нашої країни. 3 обов’язкові етапи, які тісно взаємопов’язані (знайти-опрацювати (накласти санкції чи арешт) – продати і передати кошти в бюджет). Ефективний взаємозв’язок піднімає ефективність фінального результату.

Такі цінності перебувають у різних формах (кошти, біткойни, яхти, нерухомість тощо) по всьому світу. Інвентаризація таких активів потребує відповідних інструментів і навичок.

Війна = злочин. В світі за найкращими практиками створено спеціальні інструменти та правила роботи з кримінальними активами. Світовий досвід довів, що виведення роботи з активами в окремий напрямок розвантажує правоохоронців і тим самим підвищує їх ефективність.  

Україна теж долучилась до цього процесу, чим забезпечила в тому числі зелене світло собі до ЄС. За участі світових експертів в Україні створено молодий орган, прямим обов’язком якого є комплексне виконання всіх трьох елементів нашої задачі. За 7 років існування АРМА пройшло свою еволюцію, інтегрувалось в міжнародний простір та витримало закалку війною.

На сьогодні створеною системою розшуку кримінальних активів АРМА користуються всі правоохоронні органи, НАЗК та Мін’юст. Кількість направлених ними запитів до АРМА та виявлених активів не викликає сумнівів.

З другим етапом не все так однозначно. З одного боку, санкційний механізм є новим і ще знаходиться на етапі становлення. Багато зроблено, проте жодної копійки ще від цього процесу до бюджету не надійшло. З іншого боку, від управління кримінальним активами на етапі середньої ланки вирішення нашої задачі АРМА направило до бюджету за останній рік близько 1,5 млрд. грн.  Чи можна було краще?! – можливо і так. Проте кращого ніхто за період війни від кримінальних активів не отримав.

Тепер про реалізацію і що з нею робити. Тут слід враховувати факт перебування ринку в стагнації. Тож ринкова ціна активу буде нижчою. Специфіка роботи з проблемними активами (відібраними у власників за новими механізмами та ускладнення судовими процесами) теж вимагає відповідного досвіду. Який знову ж таки є виключно у АРМА.

Тож риторичним залишається питання: зробити техогляд у нового автомобіля, підкачати колеса і їхати до мети, чи скористатись для цього лавкою в парку, бо й на ній теж можна сидіти!???

Нижче наведені порівняльні дані.

АРМА

ФДМУ

АРМА існує тільки сьомий рік (створено у 2016 році)

ФДМУ існує вже понад 30 років (створено у 1991 році)

Апарат та 6 територіальних органів

Апарат і 25 територіальних органів

231 працівник

1654 працівника (штат, фактичної чисельності немає)

Виконання вимог директиви Європейського парламенту та Ради Європейського союзу № 2014/42/ЄС від 03 квітня 2014 року щодо надання компетентним органам засобів розшуку, заморожування, управління та конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Є рудиментарним органом, створеним по аналогії з радянською системою обліку та управління майном

Забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері:

виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави;

управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Реалізує державну політику у сфері:

приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління, державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

АРМА формує та реалізує державну політику щодо управління (менеджмент і реалізація) специфічними видами майна, які обтяжені арештами у кримінальних провадженнях, є приватною власністю, а отже мають власників, які здебільшого не погоджуються з обмеженням обсягу своїх прав щодо таких активів.

Також здійснює функцію виявлення і розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. Наявна широка мережа розшуку активів в рамках кримінального провадження (доступ до державних реєстрів, ІТ-лабораторія, відкриті дані, міжнародна взаємодія).

ФДМУ здійснює діяльність (менеджмент і приватизація) виключно щодо державного майна, яке не є спірним, не має відношення до правоохоронної діяльності та не є об’єктом судових спорів.

 

 

Функція щодо розшуку і виявлення будь-якого майна відсутня.

За результатами проведеної зовнішньої оцінки діяльності АРМА забезпечило виконання функції з управління активами з урахуванням недоліків, які зумовлені відсутністю відповідного правового регулювання. Також здійснено постійний моніторинг ефективності управління активами.

Згідно висновків проведеного аудиту Рахунковою палатою ФДМУ як суб’єкт управління об’єктами державної власності:

не виконує належним чином повноваження з управління об’єктами державної власності, переданими в оперативне управління державним підприємствам, установам та організаціям;

не забезпечив ефективне управління покладених на нього завдань з урахуванням Законів України в частині здійснення контролю за ефективним використанням та збереженням державного майна об’єктами державної власності, які держава передала у безстрокове безоплатне користування йому та його регіональним відділенням;

на момент проведення аудиту із 6 об’єктів великої приватизації продано лише один;

21 земельна ділянка загальною площею 54,9244 га

використовується не за цільовим призначенням;

20 земельних ділянок загальною площею 46,9361 га у господарській діяльності взагалі не використовуються.

Оголошено 156 конкурсів з відбору управителів для діючого бізнесу, відібрано 21 управителя.

Зі 636 державних підприємств, які станом на 31.12.2021 належали до сфери управління Фонду та його регіональних відділень, працюючі лише 179, або 28,1 % загальної кількості.

За 2022 рік реалізовано активів на загальну суму 980,82 млн грн;

Депозитний портфель АРМА: майже 1,5 млрд у гривневому еквіваленті;

До державного бюджету перераховано 1,2 млрд.грн.

Загальна вартість активів, збереження яких забезпечено АРМА 7,2 млрд.;

У 2022 році АРМА перерахувало 1,1 млрд грн на оборонні потреби держави:

- придбано 4 пакети військових облігацій на 866 млн грн;

- 304,5 млн грн перераховано на рахунки ГУР Міноборони.

За 9 місяців 2022 року Фонд забезпечив перерахування до державного бюджету коштів, отриманих від приватизації, оренди державного майна, дивідендів та частини чистого прибутку господарських товариств у розмірі понад 1 053 млн грн.

Відсутня інформація щодо зарахування коштів на потреби оборони держави.

Передача до АРМА активів в управління здійснюється відповідно до переліку, зазначених в ухвалах суду. Передача майна в управління здійснюється виключно після проведення оцінки такого майна.

За висновками аудиту приймання цілісних (єдиних) майнових комплексів державних підприємств до сфери управління Фонду здійснено без інвентаризації державного майна, відомості щодо їх складу в актах прийому-передачі переважної більшості державних підприємств, установ та організацій відсутні.

Законодавчо закріплено, що АРМА уповноважене сприяти здійсненню кримінального провадження  шляхом:

- здійснення заходів з виявлення та розшуку активів за зверненням слідчого, детектива, органів досудового розслідування, прокуратури та судів з метою  арешту та конфіскації таких активів чи їх стягнення в дохід держави внаслідок визнання необгрунтованими активів;

- забезпечення міжнародного співробітництва з відповідними органами іноземних держав (на рівні, що передує міжнародній правовій допомозі), міжнародними організаціями  до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку активів, а також направлення до них відповідних запитів щодо виявлення та розшуку активів;

- звернення до суду з позовом щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, правочинів, виданих /вчинених  з порушенням визначених чинним законодавством вимог та обмежень;

- участі у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів.

 Крім того, на підставі рішення суду, АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості шляхом:

- передачі активів в управління на підставі договору управління;

- розпорядження – реалізації відповідних активів з подальшим розміщенням готівкових коштів на рахунках у державних банках до закінчення кримінального провадження.

Законодавчо жодним чином не закріплено співпраця ФДМУ з правоохоронними органами з питань управління активами та їх розшуком, відсутні права та повноваження Фонду щодо міжнародного співробітництва у сфері виявлення розшуку та управління активами.

Запущено в промислову експлуатацію, ведеться та наповнюється Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні

Єдина система обліку об’єктів державної власності у Фонді та його регіональних відділеннях відсутня, ведення даних щодо їх кількості здійснюється з недотриманням вимог відповідного Закону.

Фінансування на 2023 рік 188 724,5 тис.гривень.

Фінансування на 2023 рік 591 746,1 тис.гривень.

За попередні періоди виявлено:

1)    порушення та недоліки при адмініструванні доходної частини бюджету в частині недоплати до бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності на загальну суму 42 347,7 тис. грн;

2)    неефективне управління державними коштами та майном на загальну суму 19 546,9 тис. грн та 534,76 тис. дол. США (еквівалент 13 716 503,21 грн);

3)    встановлено факти, за якими існують ризики втрати державного майна на загальну суму 56 004 590,7 тис. гривень.

АРМА налагоджено співпрацю з 88 країнами та міжнародними організаціями, зокрема: INTERPOL, CARIN, BAMIN, UNODC, COSP, ARIN-WСA, MONEYVAL, OECD, StAR, Europol, інші.

АРМА підписано ряд меморандумів про міжнародне співробітництво з іноземними органами з розшуку активів з метою  направлення до них відповідних запитів щодо виявлення та розшуку активів

У структурі ФДМУ відсутній структурний підрозділ відповідальний за міжнародне співробітництво.

Співпрацює в рамках міжнародної технічної допомоги з USAID, інша діяльність щодо міжнародної взаємодії та співпраці не висвітлюється.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]