Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
23.11.2011 14:03

Концепція Проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про страхування”

Адвокат

Експертною радою із страхування при Комітеті з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Верховної Ради України підготовлено нову редакцію Закону України "Про страхування".

Основними відмінностями нової редакції Закону України „Про страхування” у порівнянні із чинною є :

  1. Дано офіційне визначення ряду термінів, які використовуються у страховій діяльності, проте які відсутні у чинній редакції Закону України „Про страхування” ( що на сьогодні допускає їх двозначне тлумачення)

  2. Враховано базові рекомендації Директиви 2009/138/ЄС Європейського парламенту та Ради від 25 листопада 2009 року «Про початок і ведення діяльності у сфері страхування і перестрахування включаючи платоспроможність II»

  3. Реєстрація страховиків передбачена виключно у формі акціонерного товариства

  4. Класифікація галузей та видів страхування приведена у відповідність до рекомендації Першої Директиви Ради 73/239/ЄЕС.

  5. Передбачається надання дозволу на здійснення транскордонного страхування у випадках, установлених законодавством України.

  6. Введено обов ' язкове попереднє погодження щодо створення юридичної особи, яка має намір займатися страховою діяльністю (здійснює спеціальний уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг)

  7. Додані норми щодо договорів з пов'язаними особами (окрема стаття)

  8. Встановлені вимоги до забезпечення запасу платоспроможності страховиків,  якості активів, його системи управління  та розкриття інформації

  9. Встановлено правовий статус та повноваження саморегулівної організації страхового ринку України

  10. Встановлено жорсткі   кваліфікаційні вимоги до зовнішнього аудитора страховика

  11. Утворено інститут професійних перестраховиків, перестрахування виділено серед інших видів страхування як специфічний вид, для здійснення якого необхідно отримати ліцензію.

  12. Встановлено порядок розкриття інформації страховиками (для забезпечення надійного захисту страхувальників та введення пруденційного нагляду за страховою діяльністю)

  13. Визначені умови доступу до діяльності на території України страховиків-нерезидентів.

  14. Встановлені вимоги до власників істотної участі та порядок набуття істотної участі у страховика

  15. Встановлені вимоги до   системи корпоративного управління страховика.

  16. Визначено порядок регулювання посередницької діяльності на території України у відповідності до законодавства ЄС ( у сфері страхування)

  17. Визначений правовий статус актуаріїв, аудиторів у сфері страхування

  18. Встановлені вимоги до діяльності страхових брокерів, які враховують міжнародні принципи та стандарти.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]