Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
23.11.2011 14:03

Концепція Проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про страхування”

Адвокат

Експертною радою із страхування при Комітеті з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Верховної Ради України підготовлено нову редакцію Закону України "Про страхування".

Основними відмінностями нової редакції ЗаконуУкраїни „Про страхування” у порівнянні із чинною є :

  1. Дано офіційне визначення ряду термінів, яківикористовуються у страховій діяльності, проте які відсутні у чинній редакції ЗаконуУкраїни „Про страхування” ( що на сьогодні допускає їх двозначне тлумачення)

  2. Враховано базові рекомендації Директиви2009/138/ЄС Європейського парламенту та Ради від 25 листопада 2009 року «Пропочаток і ведення діяльності у сфері страхування і перестрахування включаючиплатоспроможність II»

  3. Реєстрація страховиків передбачена виключно уформі акціонерного товариства

  4. Класифікація галузей та видів страхуванняприведена у відповідність до рекомендації Першої Директиви Ради 73/239/ЄЕС.

  5. Передбачається надання дозволу на здійсненнятранскордонного страхування у випадках, установлених законодавством України.

  6. Введено обов ' язкове попереднє погодження щодостворення юридичної особи, яка має намір займатися страховою діяльністю(здійснює спеціальний уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулюванняринків фінансових послуг)

  7. Додані норми щодо договорів з пов'язанимиособами (окрема стаття)

  8. Встановлені вимоги до забезпечення запасуплатоспроможності страховиків,  якості активів, його системи управління  та розкриття інформації

  9. Встановлено правовий статус та повноваженнясаморегулівної організації страхового ринку України

  10. Встановлено жорсткі   кваліфікаційні вимоги до зовнішнього аудиторастраховика

  11. Утворено інститут професійних перестраховиків,перестрахування виділено серед інших видів страхування як специфічний вид, дляздійснення якого необхідно отримати ліцензію.

  12. Встановлено порядок розкриття інформаціїстраховиками (для забезпечення надійного захисту страхувальників та введенняпруденційного нагляду за страховою діяльністю)

  13. Визначені умови доступу до діяльності натериторії України страховиків-нерезидентів.

  14. Встановлені вимоги до власників істотноїучасті та порядок набуття істотної участі у страховика

  15. Встановлені вимоги до   системи корпоративного управління страховика.

  16. Визначено порядок регулювання посередницькоїдіяльності на території України у відповідності до законодавства ЄС ( у сферістрахування)

  17. Визначений правовий статус актуаріїв, аудиторіву сфері страхування

  18. Встановлені вимоги до діяльності страховихброкерів, які враховують міжнародні принципи та стандарти.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net