Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
19.01.2021 10:47

Медіація та корпоративний договір

Співзасновник ADI|BEZSUDU, Керівник ГО "ПРОСТІР БЕЗСУДУ", правознавець, медіатор, тренер

Як можна використати процедуру медіації для укладання корпоративного договору

Всі люди різні й в кожного є свої цінності та їх ієрархія. Приймаючи рішення об’єднатися у бізнес-партнерство для досягнення спільної мети, ми зрідка задумаємося про те, що можемо мати різні підходи пов’язані із досягненням мети.”

Більшість конфліктів виникають через те, що люди по різному оцінюють ту чи іншу ситуацію

Кожен бізнес-проект починається з домовленостей, але рано чи пізно між партнерами можуть виникати непорозуміння, конфлікти чи спір. Підґрунтям для виникнення конфлікту можуть бути нечіткі та розмиті домовленості про ведення бізнесу, різна їх інтерпретація, порядок розподілу доходів, призначення керівників тощо. Адже більшість конфліктів виникають через те, що люди по різному оцінюють ту чи іншу ситуацію, мають різні навички та стилі управління, по різному реагують на виникнення складних ситуацій та їх вирішення, тобто, людина сприймає партнера, світ, бізнес виходячи зі свого життєвого  досвіду, який може не збігатися із поглядами та сприйняттями партнерів.

Медіація як інструмент для запобігання та розв'язання конфліктів, спорів та непорозумінь

Зарадити конфліктним ситуаціям чи запобігти їх виникненню можна за допомогою процедури медіації.

Медіація – це неформалізована, структурована процедура врегулювання спору за участі нейтрального посередника (медіатора), який підтримує сторони у досягненні ними взаємовигідного рішення.

Сфера застосування медіації не обмежується певним видом конфліктів, її проведення, по суті, можливе у будь-яких спорах. Одна з основних переваг медіація полягає у тому, що сторони самі між собою узгоджують, які питання насамперед економічного та виробничого характеру, і в якому об’ємі, вони хочуть обговорити. Процедура медіації гнучка й неформалізована, тому її легко підлаштувати до потреб сторін.

Медіація як шлях запобігання конфліктів, зорієнтована насамперед на:

-  на інтереси сторін;

-  віднаходження рішення, яке не обмежується виключно правовим  полем;

-  вона охоплює широке коло питань, пов’язаних з економічними, фінансовими чи то особистими інтересами сторін (партнерів).

Головними принципами медіації, є нейтральність, неупередженість, незалежність посередника та добровільність.

Використання медіації може зробити бізнес більш ефективним

В корпоративної праві медіацію можна застосовувати при вирішенні конфліктів між учасниками, між учасниками та працівниками чи органами управління, а також для запобігання ймовірних  спорів чи вирішення складних ситуацій.

Корпоративний договір є одним з інструментів, який фіксує умови участі сторін у діяльності підприємства, скерований на запобігання можливих конфліктних ситуацій, фіксує модель поведінки та комунікації між партнерами. 

В період розвитку сатрапів та реалізації бізнес-ідей до яких залучають багато партнерів та інвесторів, корпоративний договір є дуже важливим  інструментом для початку та подальшого розвитку бізнесу.

Корпоративний договір та законодавство

На сьогоднішній момент, чинне законодавство, а саме Закон України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”  дозволяє учасникам товариства з обмеженою діяльністю (ТОВ) укласти Корпоративний договір. Стаття 7 Закону визначає‚ що корпоративний договір, є конфіденційним договором, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації, є безвідплатним і вчиняється в письмовій формі.

Що може передбачати корпоративний договір?

Особливі умови або порядок визначення умов, можуть бути наступними:

• купівля або продаж частки у статутному капіталі (її частину), а також визначати випадки, коли таке право або обов’язок виникає;

• дарування та застави часток у статутному капіталі;

• врегулювання конфліктних ситуацій, які можуть виникнути між учасниками;

• порядок пропонування кандидатур в органи управління;

• голосування та прийняття рішень в органах управління;

• прийняття рішень щодо укладання правочинів;

• фінансування товариства учасниками;

• ліквідація товариства.

Медіація та корпоративний договір

Медіація під час обговорення та укладання корпоративного договору може допомогти сторонам у багатьох аспектах, сприяючи більш ефективному та гармонійному процесу встановлення правил та відносин між партнерами :

• зрозуміти один одного;

• побачити інтереси у партнерів у майбутньому спільному бізнесі;

• донести думки та бачення партнерів один до одного;

• побачити стилі управління та відношення до бізнес процесів;

• зрозуміти як партнери будуть реагувати  в складних ситуаціях;

• як вирішувати конфлікти;

• перевірити домовленості на реалістичність;

• у формуванні домовленостей між партнерами, щоб вони були чіткими та зрозумілими, а також однаково сприймалися;

• створити модель комунікації між партнерами у бізнес-проекті.

Завдяки медіації укласти не тільки корпоративний договір, а й розробити дорожню карту бізнес-партнерства та взаємодії у проекті й модель комунікації, яка може забезпечити розвиток бізнесу та ефективно спілкування між партнерами.

Тобто, у договорі будуть чіткі, однозначні та однаково зрозумілі для сторін юридично закріплено домовленості.

Ми прекрасно розуміємо, що дружні та бізнес відносини дуже сильно відрізняються один від одного.

Корпоративний договір укладений за допомогою медіатора дозволяє сторонам швидко і зрозуміло розв'язувати питання, які можуть виникнути у разі розірванням партнерських відносин, реорганізації, купівлі-продажу часток, призначення керівника, погодження угод тощо.

Під час бізнес-партнерства можуть виникати багато конфліктних ситуацій, які можуть призвести до розірвання відносин, рейдерства і тому подібного. Корпоративний договір дає можливість перевести конфлікти у конструктивному напрямку, де партнери зможуть прояснити конфлікт і далі продовжувати розвивати бізнес.

Коли можна застосовувати медіацію

Медіація є ефективним інструментом для вирішення конфліктних ситуацій в бізнесі, особливо коли важливо зберегти взаємовідносини між сторонами та досягти взаємовигідних рішень. Критерії, які можуть вказувати на необхідність застосування медіації для вирішення конфліктних ситуацій в бізнесі:

1. Існування конфлікту або незгоди між сторонами. 

2. Мова йде про довгострокові, суттєві відносини. Головними є не правові претензії, що пов’язані з минулим, а майбутні інтереси партнерів по конфлікту і можливість збереження нормальних відносин у перспективі.  

3. На ситуацію впливають особисті відносини та емоційна сторона конфлікту. Медіація може допомогти уникнути загострення конфлікту та відновити довіру

4. Якщо сторонам необхідно уникнути публічності та негативного впливу на репутацію, медіація може забезпечити конфіденційний спосіб вирішення конфлікту.

5. Норми права не дають вирішити конфлікт повністю. Необхідно прийняти загальне рішення, а правова суперечка може відноситися лише до частини проблеми. 

6. Мають місце складні випадки, які не можуть бути вирішені в інтересах всіх сторін учасників конфлікту за допомогою права та мають багато аспектів. Медіація може допомогти систематизувати проблеми та шукати гнучкі рішення.

7. Якщо судовий процес може бути витратним та тривалим, медіація може бути швидшою та менш витратною альтернативою.

8. Медіація дозволяє сторонам більше контролювати результат і приймати рішення, що може бути важливим для інтересів сторін.

9. Якщо ситуація не має чіткої правової позиції або існує неоднозначність, медіація може допомогти сторонам знайти прийнятний консенсус.

10. У деяких випадках, таких як об'єднання підприємств, переговори про умови спільної діяльності, медіація може бути ефективним способом досягнення згоди.

У загальному, медіація в бізнесі може бути ефективним інструментом, який допомагатиме сторонам досягти взаємовигідних рішень та зберегти партнерські відносини.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]