Про автора

Мирослава Чорноусько Адвокат, консультант з питань правового забезпечення свободи об'єднання Українського незалежного центру політичних досліджень

Професійна діяльність. Адвокат, кандидат юридичних наук, консультант з питань правового забезпечення свободи об'єднання Українського незалежного центру політичних досліджень.

Автор понад 50 публікацій зі спеціальності, презентованих в українських та іноземних фахових виданнях, ЗМІ. 

З 2017 року беру участь у розробці проєктів законів та інших нормативно-правових актів у сфері правової політики, правосуддя, правоохоронної діяльності. 

Спеціалізація. Юридичний супровід діяльності суб’єктів господарювання та політичних партій, реєстрації та захисту прав інтелектуальної власності, ліцензування господарської діяльності; представництво та захист учасників кримінального провадження на стадії досудового розслідування; судове представництво; представництво у виконавчому провадженні, а також у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування. 

Сфера професійних інтересів. Міжнародні стандарти захисту прав людини і громадянина, юридичних осіб у взаємовідносинах з державою; судовий захист прав та інтересів учасників правовідносин; проблеми забезпечення права на справедливий суд та права на доступ до правосуддя; захист прав потерпілих, підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні; практика ЄСПЛ як джерело права; виконання рішень ЄСПЛ проти України; концептуальні засади електронного судочинства та досудового розслідування; теорія та практика протидії рейдерству; юридична техніка та нормопроєктування.

Освіта. У 2014 році закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Правознавство". 

У 2017 році здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук.