Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
26.07.2023 19:55

Оскарження постанови про зупинення досудового розслідування в підготовчому провадженні

Адвокат

Процесуальний закон визначає, що оскаржити постанову про зупинення досудового розслідування можливо лише на досудовому провадженні. Але що відбувається на практиці?

Зупинення досудового розслідування це тимчасова пауза в кримінальному провадженні після повідомлення особі про підозру, яка настає за наявності визначених ст. 280 КПК України підстав та після прийняття вмотивованої постанови.

Інститут зупинення досудового розслідування покликаний зберегти строки розслідування за об’єктивних перешкод його проведення, наприклад: тяжка хвороба підозрюваного, розшук, міжнародне співробітництво тощо.

Чинний КПК України дає право окремим учасникам кримінального провадження оскаржити постанову про зупинення досудового розслідування. На практиці цим правом частіше всього користується сторона захисту. Пункт 2 ч. 1 ст. 303 КПК України визначає часові обмеження на звернення зі скаргою – «на досудовому провадженні». 

Для чого оскаржувати постанову?

Відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею включається у строки, передбачені цією статтею, крім випадків винесення такої постанови у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу.

Враховуючи той факт, що слідчі судді окремих судів мають чимале навантаження, скарги на постанови про зупинення досудового розслідування можуть розглядатися місяцями. Якщо в результаті буде ухвалено рішення про скасування такої постанови, то в силу вимог ч. 5 ст. 219 КПК України чималий строк буде включено у строк досудового розслідування, що може мати наслідком сплив цього строку та закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України в суді.

Тобто, при успішному оскарженні постанови сторона захисту може отримати законну підставу для закриття кримінального провадження в підготовчу судовому засіданні. 

Скарга на досудовому провадженні

Процесуальний закон не дає визначення терміну «досудове провадження». Комплексний аналіз закону дає підстави ототожнювати його із терміном «досудове розслідування», закріпленим у п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей до ЄРДР і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, або визначених КПК України клопотань.

Проблем із прийняттям та розглядом скарги на стадії досудового розслідування не виникає. 

Скарга в підготовчому провадженні (de jure)

Скарги на інші рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора не розглядаються під час досудового розслідування і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді (ч. 2 ст. 303 КПК України).

Під час підготовчого судового засідання можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, передбачені пунктами 5 та 6 частини першої цієї статті (ч. 3 ст. 303 КПК України).

Глава 27 КПК України «Підготовче провадження» визначає повноваження суду на даній стадії кримінального процесу.

З наведених норм процесуального закону слід зробити висновок, що законодавець не передбачив можливість оскарження постанови про зупинення досудового розслідування в підготовчому провадженні. 

Скарга в підготовчому провадженні  (de facto)

Класична ситуація: слідчим прийнято постанову про зупинення досудового розслідування, яку в порушення вимог закону не надіслано стороні захисту. Про існування постанови стало відомо на стадії ознайомлення із матеріалами в порядку ст. 290 КПК України. Надалі обвинувальний акт направлено до суду і відповідно захист позбавлений можливості оскаржити постанову на досудовому провадженні.

Зверну увагу, що уникнення обов’язку надіслати постанову є звичною справою для правоохоронців. «Сюрпризи» у вигляді постанов на стадії виконання вимог ст. 290 КПК України трапляються часто. В окремих випадках приховування постанови є умисним, зважаючи на ризик її скасування слідчим суддею.

Чи означають наведені обставини втрату можливості оскарження постанови? А якщо скасування цієї постанови буде мати наслідком сплив строку досудового розслідування?

У більшості випадків суди залишають скарги без розгляду, мотивуючи це неможливістю її розгляду не «на досудовому провадженні» через положення ст. 303 КПК України. Проте, у судовій практиці є винятки із такого підходу.

Згідно з ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/11921/22-к в підготовчому засіданні суд розглянув та задовольнив скаргу сторони захисту на постанову про зупинення досудового розслідування. Обґрунтовуючи свою позицію щодо права на оскарження суд послався на рішення КСУ, Конвенцію та ряд інших міжнародно-правових актів в частині ефективного засобу юридичного захисту від порушень, вчинених особами, які здійснюють свої офіційні повноваження. В деяких інших справах суди також розглядали та скасовували постанови про зупинення досудового розслідування на стадії підготовчого провадження (справи № 180/647/22, № 463/3598/22).

В ухвалі Дзержинського районного суду м. Харкова у справі № 638/8005/14-к, вважаючи прийнятним право сторони захисту на оскарження під час підготовчого провадження рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування суд виходив із дискреційних повноважень (судового розсуду), роз`яснених постановою ВС від 01.02.2018 у справі №634/609/15-к, під якими у кримінальному судочинстві розуміють повноваження суду (права та обов`язки), надані йому державою, інтелектуально-вольову владну діяльність суду з вирішення у визначених законом випадках спірних правових питань, виходячи із цілей та принципів права, загальних засад судочинства, конкретних обставин справи.

Цікавим є підхід висловлення незгоди із постановою про зупинення досудового розслідування у клопотанні про закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України (справи № 946/3094/22, № 757/20588/22-к). В такому випадку суди оцінюють законність постанови з точки зору обрахунку строку досудового розслідування, не ухвалюючи рішення про її скасування. 

Висновки

На мою думку, позиція щодо категоричної неможливості оскарження постанов про зупинення досудового розслідування в підготовчому провадженні є помилковою. Такий підхід створює переваги для сторони обвинувачення, адже дозволяє залишити без судового контролю незаконні постанови у випадку їх приховування від сторони захисту та створення умов неможливості оскаржити на досудовому розслідуванні.

Вирішуючи питання щодо можливості розгляду в підготовчому провадженні скарги, суду потрібно з’ясувати наступні питання:

- Чи виконала сторона обвинувачення обов’язок щодо надсилання копії постанови або вручення в інший спосіб?

- Чи не ухилявся учасник провадження від отримання копії постанови на досудовому провадженні?

- Чи намагався учасник провадження отримати копію постанови після інформування щодо вчинення цієї процесуальної дії?

- Чи була об’єктивна можливість оскарження постанови на стадії досудового провадження, навіть в процесі виконання вимог ст. 290 КПК України?

Переконаний, що перешкоджання реалізації права на оскарження постанови про зупинення досудового розслідування та об’єктивна неможливість подати скаргу на досудовому провадженні, мають бути підставою для розгляду скарги в підготовчому судовому засіданні.  

Крім цього, якщо оскарження постанови прямо пов’язано із клопотанням про закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, то у відповідному клопотанні слід ставити перед судом питання оцінки постанови для правильного обрахунку строку досудового розслідування.

Розгляд судом в підготовчому провадженні скарги на постанову про зупинення досудового розслідування при встановленні обставин неможливості оскарження на попередній стадії кримінального процесу буде відповідати ст. 13 Конвенції в частині права на ефективний засіб правового захисту.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]