Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
05.06.2013 16:34

Знову про помічників адвоката. Проект змін до положення

Керуючий партнер Адвокатського об'єднання "ГОЛОВАНЬ І ПАРТНЕРИ"

Сьогодні вранці обговорив по телефону з заступником Голови Ради адвокатів України Валентином Гвоздієм свій вчорашній текст.

Сьогодні вранці обговорив по телефону з заступником Голови Ради адвокатів України Валентином Гвоздієм свій вчорашній текст.

Як конкретну пропозицію публікую проект змін до  Положення про помічника адвоката.

Валентину дякую за оперативну реакцію.

Отже, проект змін:

1. Пункт3 Рішення Ради адвокатів України № 123 від 01.06.2013 «Про затвердженняПоложення про помічника адвоката» викласти у наступній редакції: «Це рішеннянабирає чинності з дня його прийняття, окрім пункту 3.11., який набираєчинності з 1 вересня 2013 року»;

 

2. ДоповнитиПоложення про помічника адвоката, затверджене Рішенням Ради адвокатів України №123 від 01.06.2013, розділом 10 наступного змісту:

 

«10. Перехідніположення

10.1. Особи, які станом на 1 червня 2013 рокупрацювали на посаді помічника адвоката на підставі трудового договору(контракту), укладеного з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням,зберігають свій статус протягом строку, встановленого відповідним трудовимдоговором (контрактом);

10.2. До 1 вересня 2013 року особи, зазначеніу п. 10.1. цього Положення, мають отримати посвідчення помічника адвоката тадані про них мають бути внесені до ЄРАУ. У випадку невиконання ними цього обов’язку,до них застосовуються наслідки, передбачені пунктом 3.11. цього Положення;

10.3. До заяви про внесення даних пропомічника адвоката до ЄРАУ та видачу посвідчення помічника адвоката особі,зазначеній у п. 10.1. цього Положення, особи, зазначені у п. 4.2. цьогоПоложення, додають наступні документи:

10.3.1. Письмову згоду помічника адвоката на обробку йогоперсональних даних,та на проведення перевірки повноти та достовірностіповідомлених ним відомостей та зобов'язання про надання необхідних дляперевірки документів на запит Ради адвокатів регіону.

10.3.2. Нотаріально посвідчену копію документу державногозразка, що підтверджує здобуття помічником адвоката повної вищої освіти за наступнимиспеціальностями: «Правознавство», «Правоохоронна діяльність», «Міжнароднеправо»;

10.3.3. Копії усіх заповненихсторінок паспорта помічника адвоката;

10.3.4. Нотаріальнопосвідчену копію трудової книжки з записом про прийняття на роботу особи вякості помічника адвоката;

10.3.5. Копію наказу про прийняття на роботу вадвокатське бюро, адвокатське об’єднання помічника адвоката;

10.3.6. Трудовий договір (контракт) (оригінал для огляду)та копію з відміткою про його реєстрацію в державній службі зайнятості увстановленому законом порядку (для адвокатів, що здійснюють свою діяльністьіндивідуально (самозайнятих осіб);

10.3.7. 3 (три) фотографії помічника адвоката,розміром 3 см. на 4 см. (фотографія може бути надана на електронному носії);

10.3.8. Копію квитанції, або платіжного доручення звідміткою банківської установи про його виконання про сплату за посвідченняпомічника адвоката;

10.3.9. Копію квитанції, або платіжного доручення з відміткою банківськоїустанови про його виконання про сплату за адміністрування послуг з оформленняпосвідчення та ведення особової справи помічника адвоката;

10.4. Для застосування пільги (звільнення відпроходження стажування осіб, що мають стаж роботи помічником адвокат протягомодного року за останні два роки) особа, яка має стаж роботи на посаді помічникаадвоката до 01.06.2013 року, та яка успішно склала кваліфікаційний іспит і маєнамір отримати свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю подає в Радуадвокатів регіону, разом з іншими передбаченими законодавством України та актамиНаціональної асоціації адвокатів України (Ради адвокатів України) документами,наступні документи:

10.4.1. Довідку компетентного державного органу проте, що протягом строку працевлаштування на посаді помічника адвоката, роботодавцемсплачувався Єдиний соціальний внесок за такого помічника адвоката додержавногобюджету України у встановленому законом порядку та розмірі.

10.4.2. У випадку наявності стажу роботи на посадіпомічника адвоката до 15.08.2012 року - нотаріально посвідчену копію документу державногозразка, що підтверджує здобуття помічником адвоката базової вищої освіти за наступнимиспеціальностями: «Правознавство», «Правоохоронна діяльність», «Міжнароднеправо» (відповідно до Закону України «Про адвокатуру» від 19.12.1992 року)»;

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи