Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
05.06.2013 16:34

Знову про помічників адвоката. Проект змін до положення

Керуючий партнер Адвокатського об'єднання "ГОЛОВАНЬ І ПАРТНЕРИ"

Сьогодні вранці обговорив по телефону з заступником Голови Ради адвокатів України Валентином Гвоздієм свій вчорашній текст.

Сьогодні вранці обговорив по телефону з заступником Голови Ради адвокатів України Валентином Гвоздієм свій вчорашній текст.

Як конкретну пропозицію публікую проект змін до  Положення про помічника адвоката.

Валентину дякую за оперативну реакцію.

Отже, проект змін:

1. Пункт 3 Рішення Ради адвокатів України № 123 від 01.06.2013 «Про затвердження Положення про помічника адвоката» викласти у наступній редакції: «Це рішення набирає чинності з дня його прийняття, окрім пункту 3.11., який набирає чинності з 1 вересня 2013 року»;

 

2. Доповнити Положення про помічника адвоката, затверджене Рішенням Ради адвокатів України № 123 від 01.06.2013, розділом 10 наступного змісту:

 

«10. Перехідні положення

10.1. Особи, які станом на 1 червня 2013 року працювали на посаді помічника адвоката на підставі трудового договору (контракту), укладеного з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, зберігають свій статус протягом строку, встановленого відповідним трудовим договором (контрактом);

10.2. До 1 вересня 2013 року особи, зазначені у п. 10.1. цього Положення, мають отримати посвідчення помічника адвоката та дані про них мають бути внесені до ЄРАУ. У випадку невиконання ними цього обов’язку, до них застосовуються наслідки, передбачені пунктом 3.11. цього Положення;

10.3. До заяви про внесення даних про помічника адвоката до ЄРАУ та видачу посвідчення помічника адвоката особі, зазначеній у п. 10.1. цього Положення, особи, зазначені у п. 4.2. цього Положення, додають наступні документи:

10.3.1. Письмову згоду помічника адвоката на обробку його персональних даних,та на проведення перевірки повноти та достовірності повідомлених ним відомостей та зобов'язання про надання необхідних для перевірки документів на запит Ради адвокатів регіону.

10.3.2. Нотаріально посвідчену копію документу державного зразка, що підтверджує здобуття помічником адвоката повної вищої освіти за наступними спеціальностями: «Правознавство», «Правоохоронна діяльність», «Міжнародне право»;

10.3.3. Копії усіх заповнених сторінок паспорта помічника адвоката;

10.3.4. Нотаріально посвідчену копію трудової книжки з записом про прийняття на роботу особи в якості помічника адвоката;

10.3.5. Копію наказу про прийняття на роботу в адвокатське бюро, адвокатське об’єднання помічника адвоката;

10.3.6. Трудовий договір (контракт) (оригінал для огляду) та копію з відміткою про його реєстрацію в державній службі зайнятості у встановленому законом порядку (для адвокатів, що здійснюють свою діяльність індивідуально (самозайнятих осіб);

10.3.7. 3 (три) фотографії помічника адвоката, розміром 3 см. на 4 см. (фотографія може бути надана на електронному носії);

10.3.8. Копію квитанції, або платіжного доручення з відміткою банківської установи про його виконання про сплату за посвідчення помічника адвоката;

10.3.9. Копію квитанції, або платіжного доручення з відміткою банківської установи про його виконання про сплату за адміністрування послуг з оформлення посвідчення та ведення особової справи помічника адвоката;

10.4. Для застосування пільги (звільнення від проходження стажування осіб, що мають стаж роботи помічником адвокат протягом одного року за останні два роки) особа, яка має стаж роботи на посаді помічника адвоката до 01.06.2013 року, та яка успішно склала кваліфікаційний іспит і має намір отримати свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю подає в Раду адвокатів регіону, разом з іншими передбаченими законодавством України та актами Національної асоціації адвокатів України (Ради адвокатів України) документами, наступні документи:

10.4.1. Довідку компетентного державного органу про те, що протягом строку працевлаштування на посаді помічника адвоката, роботодавцем сплачувався Єдиний соціальний внесок за такого помічника адвоката додержавного бюджету України у встановленому законом порядку та розмірі.

10.4.2. У випадку наявності стажу роботи на посаді помічника адвоката до 15.08.2012 року - нотаріально посвідчену копію документу державного зразка, що підтверджує здобуття помічником адвоката базової вищої освіти за наступними спеціальностями: «Правознавство», «Правоохоронна діяльність», «Міжнародне право» (відповідно до Закону України «Про адвокатуру» від 19.12.1992 року)»;

 

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]