Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
19.04.2017 13:59

Зміна судової практики Верховного суду, як нововиявлена обставина

Адвокат (судовий захист), магістр права

Зміна правової позиції Верховного Суду України не є нововиявленими обставинами в розумінні вимог діючого законодавства України.

ВСУ.jpg

29.03.2017 р. Верховний суд України розглядаючи справу № 6-6сно16 торкнувся питання нововиявлених обставин.

Характерною цю справу робить те, що спочатку Верховний Суд України постановою від 24 червня 2015 року провадження справі (знесення самочинного будівництва) закрив, оскільки справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, а вже 15 листопада 2016 року судовою палатою в адміністративних справах цього Суду винесено постанову у справі № 21-1959а16 , в якій зазначено, що правовідносини, подібні тим, що були предметом розгляду в їхній справі, підлягають розгляду саме в порядку цивільного судочинства.

Матеріал по темі: «Юрисдикційна підсудність спору про знесення самочинного будівництва»

Нововиявлені обставини – це юридичні факти, які мають істотне значення для розгляду справи та існували на час розгляду справи, але не були і не могли бути відомі заявнику, а також обставини, які виникли після набрання судовим рішенням законної сили та віднесені законом до нововиявлених обставин (п. 3 Постанови № 4 Пленуму ВССУ від 30.03.2012 р. «Про застосування цивільного процесуального законодавства при перегляді судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами»).

Нововиявлені обставини за своєю юридичною суттю є фактичними даними, що в установленому порядку спростовують факти, які було покладено в основу судового рішення. Ці обставини мають бути належним чином засвідчені, тобто підтверджені належними і допустимими доказами. Не може вважатися нововиявленою обставина, яка ґрунтується на переоцінці тих доказів, які вже оцінювалися господарським судом у процесі розгляду справи (п. 2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 N 17 «Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами»).

Між тим нещодавно, а саме 13.03.2017 р. Верховний суд України розглядаючи справу № 3-1629гс16 вже досліджував питання щодо умов перегляду рішень судів розглянутих за нововиявленими обставинами.

Матеріал по темі: «Нововиявлені обставини, як підстава для перегляду судового рішення»

Відповідно до статті 361 ЦПК рішення або ухвала суду, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, а також судовий наказ можуть бути переглянуті у зв’язку з нововиявленими обставинами, вичерпний перелік яких міститься у частині другій зазначеної статті.

Однією з підстав для такого перегляду судового рішення є істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи.

Зазначені обставини – це юридичні факти, які існували на час розгляду справи, але не були і не могли бути відомі заявнику. Крім цього, вони повинні бути істотними, тобто такими, що могли вплинути на висновки суду при ухваленні судового рішення і були встановлені після набрання ним законної сили.

ВИСНОВОК: Нова обставина, що з’явилася або змінилася після розгляду справи, не є підставою для перегляду справи в порядку, встановленому статтями 361–365 ЦПК.

Не вважаються нововиявленими обставинами нові докази, які виявлені після постановлення рішення суду, а також зміна правової позиції суду в інших подібних справах.

Більше того, як вбачається із рішення Європейського Суду з прав людини від 18 листопада 2004 року у справі «Правєдная проти Росії» (Pravednaya v. Russia), заява № 69529/01, пп. 27–28, та рішення від 6 грудня 2005 року у справі «Попов проти Молдови» № 2 (Popov v.Moldova № 2), заява № 19960/04, п. 46). процедура скасування остаточного судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами передбачає, що існує доказ, який раніше не міг бути доступний, однак він міг би призвести до іншого результату судового розгляду. 

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]