Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
27.03.2020 09:45

Документи, необхідні для отримання сертифіката про форс-мажорні обставини

Тотожних випадків під час отримання сертифікату не існує.

В останні дні в мережі інтернет Ви маєте можливість ознайомитися з інформацією про те, що начебто Торгово-промислова палата України спростила процедуру подачі заяви для отримання сертифікату про форс-мажорні обставини. 

В даній статті зазначено, що за наявності ТОТОЖНОГО випадку необхідно подати наступний пакет документів: заяву установленої форми; копію договору; копію наказу (розпорядження) у зв’язку з необхідністю припинення діяльності на підставі відповідних нормативно-правових актів; повідомлення (сповіщення іншої сторони).  

Дана інформація також наявна на сайті ТПП України за посиланням. 

Порядок отримання свідоцтва про форс-мажорні обставини регулюється Регламентом засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) затверджених рішенням Президії ТПП України від 18.12.2014 № 44 (5), який міститься за посиланням) (далі – Регламент).  

1. Стосовно тотожності випадків та як наслідок зменшення пакету документів 

1.1. Регламент не містить визначення тотожності випадку 

Натомість у відповідності до п. 6.2. Регламенту форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчуються за зверненням суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб по кожному окремому договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин. До кожної окремої заяви додається окремий комплект документів. 

Згідно з п. 5.5 Регламенту реєстр сертифікатів про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) обмежений для публічного доступу і підлягає використанню виключно для цілей внутрішнього обліку та контролю документів, виданих у системі ТПП України. 

З викладеного слід дійти висновку, що тотожний буде випадок у випадку звернення двох сторін одного договору, але ви по дані обставини не дізнаєтесь у зв’язку з відсутністю у вільному доступі сертифікатів про форс-мажорні обставини. 

1.2. ТПП України під час розгляду заяви керується Регламентом, а не повідомленнями розміщеними в мережі інтернет. Також повідомлення не внесені зміни до Регламенту.    

1.3. Заявник повинен довести обставини на які посилається     

Згідно з п. 6.5. Регламенту тягар доказування настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) покладений на заявника. Заявник несе відповідальність за повне та належне оформлення встановленої форми заяви для відповідної категорії заявників, достовірність викладених фактів, наданих документів, доказів, даних, вірність завірених ним копій згідно з чинним законодавством України. Неналежне та неповне оформлення встановленої форми заяви для відповідної категорії заявників та\або ненадання документів, передбачених у цій заяві, є підставою для залишення заяви без розгляду з повідомленням про це заявника письмово. 

У відповідності до п. 6.14 у разі, якщо за результатом розгляду заяви і наданих документів вбачається, що форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) відсутні, відсутні підстави/умови для засвідчення передбачені п. 6.9 Регламенту) і т.п., ТПП України / регіональна ТПП надсилає заявникові відповідь про відмову в засвідченні форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) за встановленою формою (Додаток № 6 до Регламенту). 

З метою задоволення заяви та отримання сертифіката про форс-мажорні обставини необхідно підготувати наступний пакет документів: 

1. Заява за встановленою формою_ Додаток № 1 (п. 6.3. Регламенту), яка міститься за посиланням.

1.1. Документи, які підтверджують виконання зобов’язань до настання форс-мажорних обставин (п. 4 Заяви).

1.2. Роздруковані документи, що підтверджують настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) (п. 7 та п. 15.4 Заяви):

- постанова Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11.03.2020 р. № 211 за посиланням;

- постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211» за посиланням

- Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» за посиланням.

1.3. Копія платіжного доручення з відміткою банку про оплату послуг за встановленим тарифом (п. 15.1 Заяви) / інформація про розмір тарифів 

1.4. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (п. 15.2 Заяви).

1.5. Копія договору з відповідними додатками, специфікаціями та ін. документами, які підтверджують обсяг і термін настання виконання зобов’язання (п. 15.3 Заяви).

2. Копія наказу (розпорядження) у зв’язку з необхідністю припинення діяльності на підставі відповідних нормативно-правових актів.

3. Повідомлення (сповіщення іншої сторони) про настання форс-мажорних обставин з доказами направлення іншій стороні. 

4. Докази наявності форс-мажорних обставин (фото зачиненого об’єкта оренди, листи та інші документи, які підтверджують відповідні обставини). 

Виходячи з викладеного, для отримання сертифіката про форс-мажорні обставини, у відповідності до Регламенту, необхідно подати більше 8 документів, які зазначені вище.

Якщо Ви є суб’єктом малого підприємництва (середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро) ви маєте можливість зменшити розмір збору на майже 2 000 грн., але для цього необхідно подати наступні документи (п. 16 Заяви):

5. Копія документа, який підтверджує прийняття Заявника на податковий облік;

6. Документ, що підтверджує отримання річного доходу, який не перевищує суму еквівалентну 10 мільйонів євро з виділеним/підкресленим  рядком  в цьому документі про суму річного доходу, а саме: копія фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м і 2-м), або спрощений фінансовий звіт суб'єктів малого підприємництва (форми № 1-мс і 2-мс) за минулий рік або інші підтверджуючі суми річного доходу документи (з відміткою податкового органу/для електронного варіанту фінансової звітності - електронна квитанція про прийом звітності);

7. Документ, що підтверджує середню кількість працівників за звітний період (календарний рік), яка  не перевищує 50 осіб, з виділеним/підкресленим  рядком  в цьому документі про середню  кількість працівників за звітний період, а саме:  копія звіту з праці (форма 1-ПВ або форма 6-ПВ за минулий рік); копія звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (форма № Д4) або звіт про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (форма № Д5) за  IV квартал року або інші підтверджуючі середню кількість працівників за звітний період (календарний рік) документи (з відміткою відповідного державного органу/для електронного варіанту звітності - електронна квитанція про прийом звітності). 

Отже, для суб’єктів малого підприємництва кількість документів буде перевищувати 12 документів необхідних для отримання сертифіката про форс-мажорні обставини.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]