Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
25.07.2010 23:09

НК, Предложения по изменению НК (Упрощенка)

Директор аудитфірми, адвокат

В данном блоге я дам свои предложения по изменению НК (Упрощенка), за исключением понятия "доход" -это будет в следующий раз.

НК проект

Мои предложения

1.3) середньооблікова кількість працівників – кількість працівників у юридичних осіб, визначена за методикою, затвердженою спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі статистики, з урахуванням усіх найманих працівників і осіб, що працюють за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом більш як один календарний місяць, а також найманих працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів в еквіваленті повної зайнятості, крім найманих працівників, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з фізичною особою – платником податку, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

 

1.3) При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з юридичноюабо фізичною особою – платником податку, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

 

Далее по тексту заменить везде:

«середньооблікова кількість працівників» на «загальну кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах»

 

 

2.2. Спрощена система оподаткування не поширюється на:

2.2.1) суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), які здійснюють:

а) діяльність у сфері розваг;

б) обмін іноземної валюти;

в) виробництво підакцизних товарів;

г) діяльність, пов’язану з експортом, імпортом та оптовим продажем підакцизних товарів;

ґ) оптовий та роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів (крім роздрібного продажу пально-мастильних матеріалів (в ємностях до 10 літрів);

д) видобуток та виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення; оптову, роздрібну торгівлю промисловими виробами з дорогоцінних металів;

е) діяльність у сфері фінансового посередництва;

є) діяльність пов’язану з організацією торгівлі, наданням послуг із створення належних умов для здійснення торгівлі іншими фізичними або юридичними особами та орендою торгових місць на ринках та/або у торговельних об’єктах;

ж) спільну діяльність без утворення юридичної особи відповідно до розділу ІІІ цього Кодексу;

з) видобуток та реалізацію корисних копалин;

и) діяльність з надання в оренду земельних ділянок, житлових та нежитлових приміщень (споруд, будівель) та/або їх частин;

і) надають послуги стільникового зв’язку;

ї) оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі;

к) оптову та роздрібну торгівлю через мережу Інтернет;

л) діяльність з надання послуг Інтернет-провайдерів;

м) діяльність у сфері інформатизації;

н) надання послуг з доступу до мережі Інтернет;

о) зовнішньоекономічну діяльність;

п) діяльність з перепродажу предметів мистецтва, колекціонування та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

р) діяльність з надання послуг у сфері телерадіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення";

с) діяльність з проведення розслідувань та забезпечення безпеки;

 

Исключить в п.2.2.:

 

а) діяльність у сфері розваг;

е) діяльність у сфері фінансового посередництва;

є) діяльність пов’язану з організацією торгівлі, наданням послуг із створення належних умов для здійснення торгівлі іншими фізичними або юридичними особами та орендою торгових місць на ринках та/або у торговельних об’єктах;

и) діяльність з надання в оренду земельних ділянок, житлових та нежитлових приміщень (споруд, будівель) та/або їх частин;

і) надають послуги стільникового зв’язку;

ї) оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі;

к) оптову та роздрібну торгівлю через мережу Інтернет;

л) діяльність з надання послуг Інтернет-провайдерів;

м) діяльність у сфері інформатизації;

н) надання послуг з доступу до мережі Інтернет;

о) зовнішньоекономічну діяльність;

с) діяльність з проведення розслідувань та забезпечення безпеки;

2.2.2) фізичних осіб – підприємців, які здійснюють:

а) роздрібний продаж підакцизних товарів (крім діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива);

б) торгівлю виробами з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення;

в) діяльність у сфері права;

г) діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;

ґ) діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії;

д) діяльність з консультування з питань комерційної діяльності та управління;

е) діяльність з управління підприємствами, допоміжну діяльність у сфері державного управління;

є) рекламну діяльність;

ж) технічні випробування та дослідження;

з) підбір та забезпечення персоналом;

и) посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна;

 

Исключить в п.2.2.2:

 

в) діяльність у сфері права;

г) діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;

ґ) діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії;

д) діяльність з консультування з питань комерційної діяльності та управління;

е) діяльність з управління підприємствами, допоміжну діяльність у сфері державного управління;

є) рекламну діяльність;

ж) технічні випробування та дослідження;

з) підбір та забезпечення персоналом;

и) посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна;

2.2.4) банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; громадські організації, суб’єктів господарювання створених без мети отримання прибутку (неприбуткові організації); страхових (перестрахових) брокерів, страхових агентів, реєстраторів цінних паперів, арбітражних керуючих;

 

Исключить в п.2.2.4.:

страхових (перестрахових) брокерів, страхових агентів, реєстраторів цінних паперів, арбітражних керуючих;

 

2.2.7) іноземців та осіб без громадянства.

 

Исключить п. 2.2.7)

 

2.4. Фізичні особи – підприємці та юридичні особи, які перейшли на спрощену систему оподаткування, при здійсненні розрахунків у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) застосовують реєстратори розрахункових операцій відповідно до законодавства.

 

2.4. Юридичні особи, які перейшли на спрощену систему оподаткування, при здійсненні розрахунків у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) застосовують реєстратори розрахункових операцій відповідно до законодавства. Фізичні особи – підприємці які перейшли на спрощену систему оподаткування, при здійсненні розрахунків у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) застосовують реєстратори розрахункових операцій по операціях з продажу товарів.

 

3.3. У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентським договором об’єктом оподаткування є сума винагороди повіреного (агента).

 

3.3. У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісіі,  транспортного експедирування або за агентським договором об’єктом оподаткування є сума винагороди повіреного (агента, комісіонера).

 

3.5. Датою отримання доходу є дата надходження коштів на поточний рахунок (в касу) платника податку, у тому числі списання кредиторської заборгованості по якій минув строк позовної давності та безоплатно одержані протягом звітного періоду матеріальні і нематеріальні цінності (активи).

 

3.5. Датою отримання доходу є дата надходження коштів на поточний рахунок (в касу) платника податку. При отриманні доходу у вигляді списання кредиторської заборгованості по якій минув строк позовної давності, датою отримання доходу є дата  такого списання.При отриманні доходу у вигляді безоплатно одержаних протягом звітного періоду матеріальних і нематеріальних цінностів (активів) датою отримання доходу є дата  такого безоплатного одержання.

5.3. Офіційно оприлюднене рішення про встановлення ставок податку для фізичних осіб є нормативно-правовим актом з питань оподаткування. Копія такого рішення надсилається органом місцевого самоврядування відповідному органу державної податкової служби у десятиденний строк з дня його офіційного опублікування.

 

П.5.3. доповнить.

В случае невключения отдельного вида деятельности  в решение органа местного самоуправления о ставках налога для физических лиц, считается что для данного вида деятельности установлена максимальная ставка налога – 200грн.

7.4. Для новоутворених суб’єктів господарювання перший податковий (звітний) період починається з початку того кварталу, в якому видано свідоцтво платника податку.

 

7.4. Для новоутворених суб’єктів господарювання перший податковий (звітний) період починається з дня державної реєстрації такого платника.

 

Данная норма проекта НК противоречит п.11.6. роекта НК. Кроме того, СПД физлицо, зарегистрированное в декабре будет вынуждено оплатить ЕН за весь четвертый квартал.

 

 

11.6. Новоутворені та зареєстровані в установленому порядку суб’єкти господарювання, які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву про перехід до сплати податків за спрощеною системою оподаткування до органу державної податкової служби за місцем їх реєстрації, вважаються платниками податку з дня державної реєстрації такого платника.

11.9. Якщо фізичні особи провадять господарську діяльність із використанням найманої праці, то для кожної особи, яка перебуває з ними у трудових відносинах, включаючи членів їх сімей, орган державної податкової служби видає таким платникам податку довідку про трудові відносини фізичної особи з платником податку (далі – довідка).

У разі збільшення кількості найманих працівників платники податку повинні одержати відповідні довідки для таких працівників.

У разі зменшення кількості найманих працівників платники податку повинні повернути видані на таких працівників довідки до органу державної податкової служби.

Суб’єкти господарювання у своїй діяльності зобов’язані використовувати найману працю на умовах законодавства про працю

П.11.9. исключить:

Суб’єкти господарювання у своїй діяльності зобов’язані використовувати найману працю на умовах законодавства про працю

 

 

Данная фраза в проекте НК фактически обязывает СПД физлиц,( которые не планируют иметь наемных работников, а собираются осуществлять деятельность самостоятельно) – заключать трудовые договоры.

11.11. Свідоцтво платника єдиного податку анулюється органом державної податкової служби у разі:

подання платником єдиного податку заяви про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування;

припинення підприємницької діяльності фізичної особи та/або ліквідації (реорганізації) юридичної особи;

виникнення податкової заборгованості зі сплати єдиного податку протягом двох послідовних кварталів;

провадження господарської діяльності, на яку не поширюється дія цієї глави;

перевищення граничної чисельності найманих осіб, встановленої у пункті 2.1 статті 2 цієї глави;

перевищення граничного обсягу доходу, встановленого у пункті 2.1 статті 2 цієї глави;

застосування платником податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 2.3 статті 2 цієї глави;

неоформлення в установленому порядку трудових відносин при фактичному використанні найманої праці;

недотримання вимог нарахування та виплати заробітної плати.

 

Исключить:

виникнення податкової заборгованості зі сплати єдиного податку протягом двох послідовних кварталів;

 

недотримання вимог нарахування та виплати заробітної плати.

 

 

1.слишком жесткая санкція за задолженность по единому налогу в течение двух кварталов.

 

2.КзоТ предполагает (например) обязанность вылаты зарплаты 2 раза в месяц. Кроме того, существует обязательная (сложная и трудоемкая) индексация заработной платы. Для физического лица – плательщика ЕН такое мелкое нарушение может стоить свидетельства о ЕН (т.е. слишком жесткая санкция )

11.14. Процедура переходу платника податків до сплати за спрощеною  або загальною системою оподаткування, а також порядок оподаткування платників податків у разі такого переходу, визначаються центральним органом державної податкової служби за погодженням з центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації єдиної державної фінансової політики та центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва.

 

 

П.11.14 исключить.

Порядок налогообложения не может устанавливаться подзаконными нормативними актами.

89.1. Ненарахування та/або несплата (неперерахування) платником податку – фізичною особою сум єдиного податку в порядку та у строки, визначені цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафних санкцій у подвійному розмірі ставок податку, встановлених для фізичних осіб – платників єдиного податку, визначених цим Кодексом.

 

89.1. Ненарахування та/або несплата (неперерахування) платником податку – фізичною особою сум єдиного податку в порядку та у строки, визначені цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафних санкцій у розмірі 50% ставок податку, встановлених для фізичних осіб – платників єдиного податку, визначених цим Кодексом.

 

 

По предложенной редакции НК за задержку перечисления единого налога (1 день задержки) предусмотрен штраф 200% налога . Это очень большой штраф за такое нарушение (обычно предусматривается пеня в зависимости от количества дней просрочки).

89.2. У разі провадження діяльності, вид якої не відповідає зазначеному у свідоцтві, на території іншій, ніж зазначена у свідоцтві, застосовуються штрафні санкції у п’ятикратному розмірі максимальної суми ставки єдиного податку.

 

П.89.2 исключить – ответственность предусмотрена в п.12.3.

 

12.3. У разі коли фізична особа – платник податку провадить діяльність, не зазначену у свідоцтві платника податку, дохід, отриманий від провадження такої діяльності, оподатковується за ставкою податку у розмірі 15 відсотків.

 

 

Это мои предложения по внесению изменений в НК по упрощенке (дополнительно - будет блог с определением понятия "доход"). Прошу всех присоединиться к обсуждению. В т.ч. хотелось бы услышать обоснования таких изменений (проект пояснительной записки).

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]