Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
12.02.2013 07:58

Методы борьбы с ГНИ. Жалоба в прокуратуру

Директор аудитфірми, адвокат

Одной из задач, которую я ставила перед собой при написании цикла статей, условно объединенных под названием «Методы борьбы с ГНИ» было обобщить и распространить опыт коллег, борющихся с налоговиками на просторах Украины.

Одной из задач, которую я ставила перед собой при написании цикла статей, условно объединенных под названием «Методы борьбы с ГНИ» было обобщить и распространить опыт коллег, борющихся с налоговиками на  просторах Украины. Поэтому, с целью повторения (и закрепления изученного материала), а также с целью ознакомления читателя с опытом коллеги – привожу ниже жалобу прокурору одного из районов Днепропетровска, написанную юристом, известным под ником Тремор.

Ситуация была достаточно часто встречаемой: ГНИ не принимала отчетность (подаваемую в электронном виде). Юристом была написана нижеприведенная жалоба. Вот как он комментирует дальнейшие события: « Мне было достаточно показать это письмо, и у зам нач. налоговой резко отпало желание учить предприятие нормам налогового кодекса. Ситуация решилась примерно за неделю, хотя нервы нам попортили знатно.

С помощью пульса налоговой удалось заставить налоговиков отменить   письмо/решение про "невизнання податкової звітності" в связи с пропуском  5 дневного срока отправки а также инициировать проведение служебного  расследования, лишить премии инспектора и нач. отдела а также поднять  вопрос о неполном служебном соответствии (что в текущее время почти  равносильно увольнению). На восстановление отчетности ушло 3 дня.»

від

Прокурору ….. району

м. Дніпропетровська

Скарга

на незаконні дії посадових осіб ДПІ у …. районі м. Дніпропетровська щодо створення перешкод для прийняття електронних податкових документів

 

ПП є середнім платником податків і у відповідності до п.49.4 ст.49 Податкового кодексу України (надалі - ПКУ) зобов’язане подавати податкову звітність у електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

На виконання вимог п.49.4 ст.49 ПКУ, між ПП і Державною податковою інспекцією у …. районі м. Дніпропетровська (надалі - ДПІ) укладено договір про визнання податкових документів № від (надалі Договір).

На підставі зазначеного договору ПП зобов’язується подавати електронній формі з дотриманням встановленого порядку податкову звітність та податкові накладні, що підлягають реєстрації у відповідності до п.201.10 ПКУ, а ДПІ зобов’язується приймати і реєструвати зазначені електронні документи. З моменту укладання Договору і до 25.06.2012р. ДПІ приймалися електронні документи, що надсилалися ПП з використанням електронного цифрового підпису.

З 25.06.2012р. по даний час підприємством засобами електронного зв’язку для проведення реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних (надалі - ЄРПН) було направлено наступні податкові накладні.

Безымянный.JPG

Зазначені документи не були прийняті та зареєстровані з посиланням ДПІ на те, що підприємство не знаходиться за своїм місцезнаходженням («стан 9»), а дію Договору призупинено. Слід зауважити, що державним реєстратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців не вносилося запису до про відсутність ПП за місцезнаходженням. 27.06.2012р. підприємство подало державному реєстратору реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, про що ДПІ була терміново повідомлена.

Не зважаючи на це, ДПІ відмовилася відновити роботу програми прийняття електронної звітності, посилаючись на присвоєння підприємству «стану 9», незважаючи на те, що фактичних підстав для цього вона не мала.

У зв’язку із наведеним, 02.07.2012р. підприємство було змушене звернутися зі скаргою на незаконні дії ДПІ з неприйняття податкової звітності, подавши по «гарячій лінії» ДПС України усну скаргу (№ скарги). За наслідками розгляду зазначеної скарги безпідставно присвоєний підприємству «стан 9» було скасовано (актуальний «стан» платника – 0, «основний платник»). Про скасування «стану» телефонним дзвінком нас повідомив оператор «гарячої лінії» ДПС України.

Не зважаючи на наведене, ДПІ роботу шлюзу з прийняття податкової звітності не було поновлено.

З 02.07.2012р. підприємство щодня (повторно) зверталося за телефоном «гарячої лінії» ДПС України з повторними скаргами на незаконні дії ДПІ щодо блокування приймання електронних документів, проте такі звернення до припинення незаконних дій не призвели. За відсутності будь-яких законних та фактичних підстав ДПІ продовжує блокувати роботу програми подання електронної звітності та документів, причому у електронних квитанціях і надалі генерується наступне повідомлення: «Для платника податків заборонено прийом звітності по електронній пошті … можливо відсутній договір з ДПАУ». При цьому відомостей про розірвання Договору з будь-яких підстав ми не отримували.

Підстави «заборони прийому звітності по електронній пошті» нам також невідомі, і про причини такої «заборони» нас повідомлено не було.

З огляду на наведене вважаємо, що з боку ДПІ має місце систематичне блокування прийняття електронних податкових документів, а блокування реєстрації податкових накладних, надісланих ПП у електронній формі, носить умисний, протиправний і систематичний характер. Свою позицію пояснюємо наступним.

Згідно вимог п.201.10 ст.201 ПКУ, податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний надати покупцю податкову накладну після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. Підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та/або розрахунку коригування до Єдиного реєстру податкових накладних є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.

…Відсутність факту реєстрації платником податку - продавцем товарів/послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов'язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період.

Таким чином, ПП зобов’язане реєструвати податкові накладні у ЄРПН у всіх випадках, коли сума такої накладної перевищує розмір, зазначений у п.2 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ. У випадку порушення цієї вимоги податкова накладна, видана ПП, вважатиметься недійсною і не надаватиме покупцю права на формування податкового кредиту за наслідками операції поставки.

У відповідності до пункту 6.3 Договору, договір діє до закінчення строку чинності посилених сертифікатів відкритих ключів. Якщо Платник податків подає до органу ДПС нові посилені сертифікати ЕЦП, цей Договір вважається пролонгованим до закінчення терміну чинності нових посилених сертифікатів ключів. Підпункт 6.4. Договору передбачає, що орган ДПС має право розірвати Договір в односторонньому порядку у випадку ненадання Платником податків нового посиленого сертифіката (сертифікатів) відкритого ключа замість скасованих або в разі зміни Платником місця реєстрації.Інших підстав для розірвання Договору зазначений документ не містить.

З огляду на відсутність задокументованого факту розірвання Договору з боку ДПІ та відсутність підстав для такого розірвання (на даний час усі відкриті ключі, видані підприємству, є дійсними, підприємство перебуває за місцем його реєстрації), Договір є чинним, а отже таким, що зобов’язує ДПІ приймати та реєструвати належно оформлені електронні податкові документи.

Порядок надіслання електронних податкових документів визначений Інструкцією з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку, що затверджена наказом Державної податкової адміністрації України від 10 квітня 2008р. №233 (надалі - Інструкція).

Згідно пп.7.7 Інструкції, підставою для прийняття податкового документа в електронному вигляді є:

його відповідність затвердженому формату (стандарту);

підтвердження ЕЦП платника податків та його посадових осіб, підписи яких є обов'язковими для звітів в паперовій формі за умов, встановлених в статтею 3 Закону України "Про електронний цифровий підпис";

чинність відповідного посиленого сертифіката ключа під час накладання ЕЦП (підтверджується за допомогою позначки часу, отриманої від акредитованого центру сертифікації ключів, або якщо до моменту одержання електронного документа строк дії відповідного сертифіката не був закінчений або відповідний сертифікат не був скасований/ блокований).

Інших підстав для прийняття електронних податкових документів (і, зокрема, податкових накладних, що реєструються у ЕРПН) Інструкція не передбачає.

Підпунктом 7.4 Інструкції встановлено, що перша квитанція є підтвердженням платнику податків передачі його податкових документів в електронному вигляді до органу ДПС засобами телекомунікаційного зв'язку. Ця квитанція надсилається органами ДПС на електронну адресу платника податків, з якої було надіслано податкову звітність. Другий примірник першої квитанції в електронному вигляді зберігається в органі ДПС. Якщо на електронну адресу платника податків не надійшла перша квитанція, то податковий документ вважається неодержаним;

У відповідності до пп.7.6 Інструкції, якщо надіслані податкові документи сформовано з помилкою, то платнику податків надсилається друга квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття податкових документів в електронному вигляді із зазначенням причин. На цю квитанцію накладається ЕЦП органу ДПС, здійснюється її шифрування та надсилання платнику податків засобами телекомунікаційнго зв'язку. Другий примірник другої квитанції в електронному вигляді зберігається в органі ДПС.

Стаття 19 Конституції України передбачає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.Аналогічні вимоги до посадових осіб органів ДПС ставить пп.21.1.1 п.21.1. ст.21 ПКУ.

З огляду на зазначене, а також на зміст отриманих ПП електронних квитанцій №1, документи (податкові накладні) подані на реєстрацію були сформовані без помилок та мали бути прийняті ДПІ без зауважень.

Не зважаючи на наведене вище, з 25.06.2012р. і по даний час ДПІ не виконує зобов’язання, передбачені п.1 і п.3.1 Договору, а прийняття електронних документів від ПП нею заблоковане.

Вищезазначені дії ДПІ та її посадових осіб спрямовані на вчинення протизаконного тиску на ПП та носять умисний та систематичний характер.

Вказаний тиск полягає у тому, що унеможливлення реєстрації податкових накладних фактично паралізує господарську діяльність підприємства, оскільки позбавляє його можливості виконати свій обов’язок щодо виписки податкових накладних, передбачений абз.1 п.201.10 ст.201 ПКУ. Блокування реєстрації податкових накладних у ЄРПН призводять до дискредитації ПП перед його контрагентами, які позбавлені можливості задекларувати податковий кредит за податковими накладними, незареєстрованими з вини ДПІ.

Крім наведеного, підприємство позбавлене можливості вчасно подавати податкову звітність. Оскільки ПП є середнім платником податків, подання ним зазначених декларацій на друкованих носіях п.49.4 ст.49 ПКУ не передбачена, а отже за відсутності можливості подати податкову звітність у встановлені ПКУ терміни, ПП може бути притягнуте до відповідальності за порушення термінів подання податкової звітності. Таким чином, ДПІ фактично провокує підприємство на вчинення податкового правопорушення, умисно наносячи шкоду його правам та законним інтересам.

У відповідності до ст.1,4,5 Закону України «Про прокуратуру» від 05.11.1991р. № 1789, Прокуратура України та її територіальні підрозділи виконують функції з нагляду за дотриманням законодавства України органами державної влади.

Відповідно до ст.19 зазначеного вище Закону, предметом нагляду за додержанням і застосуванням законів є: ... додержання законів про  недоторканність  особи, соціально-економічні, політичні,  особисті  права  і  свободи громадян, захист їх честі і гідності, якщо законом не передбачений інший порядок захисту цих прав;

… додержання  законів, що стосуються економічних, міжнаціональних відносин, охорони  навколишнього середовища, митниці та зовнішньоекономічної діяльності.

Статтею 12 Закону «Про прокуратуру» передбачено, що прокурор розглядає заяви і скарги про  порушення  прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду. Прокурор здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства щодо порядку розгляду скарг всіма органами,  підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами.

З огляду на наведене вище, розгляд заяв і скарг на порушення посадовими особами ДПІ вимог чинного законодавства, що спричинили позбавлення ПП законного права на визнання поданих підприємством податкових (звітних) документів перебуває у компетенції органів прокуратури.

Права органів прокуратури при виконанні покладених на неї функцій визначені ст.20 зазначеного вище Закону.

У відповідності до ст.22 Закону «Про прокуратуру», письмовий припис про усунення порушень закону вноситься прокурором, його заступником органу чи посадовій особі, які допустили порушення, або вищестоящому у порядку підпорядкованості органу чи посадовій особі, які правомочні усунути порушення.

Письмовий припис вноситься у випадках, коли порушення закону має очевидний характер і може завдати істотної шкоди інтересам держави, підприємства, установи, організації, а також громадянам, якщо не буде негайно усунуто. Припис підлягає негайному виконанню, про що повідомляється прокурору.

У відповідності до ст.24 Закону «Про прокуратуру», у разі порушення закону посадовою особою або громадянином прокурор, його заступник, залежно від характеру порушення закону, виносить мотивовану постанову про дисциплінарне провадження, провадження про адміністративне правопорушення або про порушення кримінальної справи щодо цих осіб.

Беручи до уваги зазначене вище, керуючись ст.1,4,5, 12, 19 Закону України «Про прокуратуру», просимо:

1. Провести перевірку відносно фактів, викладених у даній скарзі та у випадку їх підтвердження вжити заходів прокурорського реагування, передбачених Законом України «Про прокуратуру».

Додатки:

  1. Договір про визнання електронних документів №…. від 25.07.2011р.;
  2. Електронні квитанції №1 (надіслання податкової накладної для реєстрації у ЕРПН) у кількості 5 одиниць.

Директор ПП

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]