Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
01.06.2020 21:41

Право позивача на отримання копії судового рішення

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті зясовується наявність в позивача права на отримання копії судового рішення по спораві, що є предметом господарського судочинства

Чинне законодавство гарантує позивачеві цілу низку процесуальних прав. Чи може дана особа одержати копію судового рішення в господарській справі, безпосереднім учасником якої вона є?

В суверенній та незалежній Україні правове регулювання вказаного питання відбувається завдяки відповідним законам. Зокрема аспекти, які стосуються легального отримання тими або іншими учасниками господарського процесу процесуальних документів, регламентуються:

1. Конституцією України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 року зі змінами і доповненнями (надалі по тексту – Конституція України).

2. Господарським процесуальним кодексом України № 1798-XII від 06.11.1991 року від року зі змінами та доповненнями (надалі по тексту – Господарський процесуальний кодекс).

3. Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 року № 1402-VIII (надалі по тексту - Закон України «Про судоустрій і статус суддів»)).

Чинним законодавством передбачено основні засади вдалого становлення на міжнародній арені постсоціалістичної України як демократичної держави.  Зокрема ч. 1 ст. 55 Конституції України закріплено юридичну норму про те, що права і свободи людини та громадянина захищаються судом.

Подібна за своєю суттю норма отримала своє закріплення в інших законах. Зокрема згідно з ч. 1 ст. 7 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім та справедливим судом, утвореним законом.

Чіткий і недвозначний зміст згаданих норм в частині всебічного з’ясування прав та свобод, гарантованих відповідним особам, які в свою чергу беруть безпосередню участь в господарській справі, отримав відповідні роз’яснення в іншому нормативно-правовому акті. Що це означає?

    Господарському судовому процесу притаманна ціла низка юридичних рис. Зокрема окрема одним з його головних учасників є позивач.

   Чинне законодавство гарантує вказаному учаснику господарського процесу різні за своєю юридичною суттю майнові або особисті немайнові можливості. Зокрема згідно з правовими нормами, які вітчизняний законодавець закріпив в п. 1 ч. 1 ст. 42 та ч. 2 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України,  позивач має право одержувати копії судових рішень.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи