Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
01.06.2017 16:52

Право на обовязкову частку малолітніх дітей спадкодавця

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті з'ясовується наявність в малолітніх дітей спадкодавця права на обов'язкову частку в спадщині.


       Відомо, що обов’язковачастка в спадщині є одним з істотних обмежень впливу принципу свободи заповіту.Чи володіють малолітні діти спадкодавця правом на вказану частину спадковогомайна? 

        Правове регулювання вищевказаногопитання здійснюється за допомогою різноманітних нормативно-правових актів.Зокрема юридична регламентація цивільних правовідносин, які функціонують з приводу обов'язкової частки, відбувається: Головним законом Українського народу(Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту –Конституція України)), а також поточними законами (Цивільний кодекс України від16.01.2003 року № 435-IV (надалі по тексту – ЦК України)).  

         Всі суб’єкти правових відносинволодіють тими чи іншими можливостями, скориставшись якими вони можуть задовольнитисвої різноманітні потреби. Зокрема згідно з нормою, яка передбачена ч. 1 ст. 41Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатисясвоєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. 

          Чіткий та недвозначний зміст вищезазначеноїнорми в частині обмеження дії принципу свободи заповіту шляхом гарантування окремимспадкоємцям права на обов’язкову частку, роз’яснюють інші закони. Що цеозначає? 

      Чинне законодавство гарантує заповідачурізні за своїм юридичною суттю можливості, яким в свою чергу властивий майновийчи немайновий характер. Зокрема у відповідності до норми, яка передбачена ч. 2ст. 1235 ЦК України, вказана особа може беззазначення причин позбавити права на спадкування будь-яку особу з числаспадкоємців за законом.

       Однак треба знати про те, що даномуправилу властивий істотний виняток. Зокрема ч. 3 ст. 1235 ЦК України закріплено безпосередню вказівкупро те, що заповідачу не дозволено позбавити права на спадкування окремих осіб, які всвою чергу володіють правом на обов?язкову частку в спадщині.

    Зазначену можливістьгарантовано не всім учасникам правових відносин. Зокрема згідно з нормою, яка передбаченаабз. 1 ч. 1 ст. 1241 ЦК України, незалежно від змісту заповіту право на обов’язковучастку в спадщині мають такі учасники цивільно-правових відносин:
·       малолітні, неповнолітні та повнолітні непрацездатнідіти спадкодавця;
·       непрацездатна вдова чи непрацездатний вдівецьспадкодавця;
·       непрацездатні батьки спадкодавця.

    Отже, окремим спадкоємцям національнимзаконодавством гарантовано певні преференції. Зокрема, як передбачено абз. 1 ч.1 ст. 1241 ЦК України, малолітні діти спадкодавця мають право на обов’язкову часткув спадщині. 
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net