Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
19.05.2017 07:34

Спори, на які не поширюється юрисдикція адміністративних судів

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті з’ясовується перелік спорів, на які не поширюється юрисдикція адміністративних судів.


     Адміністративнісуди за своєю суттю є одними з найголовніших елементів судової влади незалежноїУкраїни. На які спори не поширюється юрисдикція згаданих органів державноївлади? 

    Правове регулювання вищенаведеного питання відбуваєтьсяза допомогою відповідних нормативно-правових актів. Зокрема юридичнарегламентація життєвих обставин, на які поширюєтьсяюрисдикція адміністративних судів, здійснюється:Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року№ 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) а також іншимизаконами (Кодексом адміністративного судочинства України від 06.07.2005 року №2747-IV (надалі по тексту - КАСУ), Законом України «Про судоустрій істатус суддів» від 02.06.2016 року № 1402-VIII (надалі по тексту - ЗаконУкраїни «Про судоустрій і статус суддів»)). 

    Чинним законодавством передбачено головнізасади вдалого становлення на міжнародній арені постсоціалістичної України якдемократичної держави.  Зокрема ч. 1 ст.124 Конституції України охоплює юридичну норму про те, що правосуддя в згаданійдержаві здійснюють виключно суди. 

    Подібна за своєю суттю норма отримала своєзакріплення в інших законах. Зокрема згідно з ч. 1 ст. 5 Закону України «Просудоустрій та статус суддів» правосуддя у вказаній державі здійснюєтьсявиключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства. 

    Чіткий та недвозначний зміст даної норми вчастині всебічного з’ясування юридичних фактів, на які не поширюється юрисдикція адміністративних судів, конкретизують іншізакони. Що це означає? 

   Судова система незалежної та суверенної України є дуже багатогранною. Зокремазгадана складова включає в себе суди, що розглядають та вирішують різні засвоїм змістом адміністративні справи. 

   Вищезазначеним органам державної владипритаманні відповідні ознаки. Зокрема згідно з нормою, яка отримала своєзакріплення в ч. 3 ст. 17 КАСУ, юрисдикція адміністративних судів тієї або іншої інстанції не поширюєтьсяна публічно-правові справи: 
1) що віднесені доюрисдикції Конституційного Суду України; 
2) що належитьвирішувати в порядку кримінального судочинства; 
3) про накладенняадміністративних стягнень; 
4) щодо відносин, яківідповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян віднесені до йоговнутрішньої діяльності або виключної компетенції.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net