Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
16.05.2017 13:23

Окремі аспекти статусу відповідача в адміністративному процесі

Блогер, викладач, науковець та юрист

в даній статті з’ясовується наявність у відповідача права на подання заперечень проти адміністративного позову.


    Одними з основнихучасників адміністративно-процесуальних відносин є відповідач, що в свою чергу володієрізними за своєю суттю можливостями. Чи дозволено даній особі в порядку, щопередбачений відповідним законом, подати заперечення проти адміністративногопозову? 

    Правоверегулювання вищенаведеного питання відбувається за допомогою відповіднихнормативно-правових актів. Зокрема юридична регламентація різних за своїм юридичнимзмістом прав і свобод, гарантованих відповідачу, здійснюється: Головним закономУкраїнського народу (Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР(надалі по тексту – Конституція України)) а також іншими законами (Кодексомадміністративного судочинства України від 06.07.2005 року № 2747-IV (надалі потексту - КАСУ), Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016року № 1402-VIII (надалі по тексту - Закон України «Про судоустрій і статуссуддів»)). 

   Постсоціалістична Україна, трансформуючисьв демократичну державу, водночас в особі уповноважених нею державних органів тапосадових осіб зобов’язана забезпечити якісну та своєчасну охорону різнихможливостей, які в свою чергу гарантовані її вмілому, чесному та працьовитому народу.Зокрема у відповідності до ч. 1 ст. 55 Конституції України права і свободи людинита громадянина захищаються судом. 

      Подібна за своєю суттю норма отримала своєзакріплення в інших законах. Зокрема згідно з ч. 1 ст. 7 Закону України «Просудоустрій і статус суддів» кожному гарантується захист його прав, свобод таінтересів у розумні строки незалежним, безстороннім та справедливим судом,утвореним законом. 

      Чіткийі недвозначний зміст згаданих норм в частині всебічного з’ясування перелікуправ, гарантованих відповідачу, отримав відповідну конкретизацію в іншомунормативно-правовому акті. Як це розуміти? 

      Перелік безпосередніх суб’єктівадміністративно-процесуальних відносин є різноманітним. Зокрема ч. 1 ст. 47КАСУ охоплює юридичну норму про те, що однією з осіб, яка бере участь в адміністративнійсправі, є відповідач. 

     Даному суб’єкту адміністративного процесу чиннезаконодавство гарантує різні за своєю юридичною сутністю майнові або особистінемайнові права. Наприклад, у відповідності до правової норми, закріпленої ч. 2ст. 51 КАСУ, відповідач має право подати заперечення проти адміністративного позову. 

      Таким чином, позивачу, який бере участь вадміністративному процесі, чинним законодавством гарантовано різні за своєююридичною суттю права. Наприклад, ч. 2 ст. 51 КАСУ закріплює в собі безпосереднювказівку про те, що відповідачу дозволено в порядку, що передбачений відповіднимзаконом, податизаперечення проти адміністративного позову.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net