Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
07.02.2017 07:58

Окремі положення тривалості щорічної основної відпустки

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті з’ясовується тривалість щорічної основної відпустки, яка гарантована промислово-виробничому персоналу електроенергетичної промисловості.


    Промислово-виробничому персоналу електроенергетичної промисловості гарантовано всілякі за своїм сутністю юридичні можливості, однією зяких в свою чергу є право на щорічну основну відпустку. Яку тривалість вонаможе мати? 

      Юридична регламентація зазначеного питаннявідбувається за допомогою різних нормативно-правових актів. Зокрема правоверегулювання стосунків, функціонуючих щодо щорічноїосновної відпустки, яку в свою чергу надано численному промислово-виробничому персоналу електроенергетичної промисловості, здійснюється:Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року№ 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) звичайними законами (Кодекс  законів про працю України від 10.12.1971р. №322-VIII (надалі по тексту – КЗпПУкраїни), Закон України «Про відпустки» від15.11.1996р. № 504/96-ВР (надалі по тексту – ЗУ «Про відпустки»).  

    Суб’єктному складу безпосередніх учасниківтрудових відносин властиві своєрідні особливості. Зокрема він, будучибагатогранним, водночас охоплює різних за своїм юридичним статусом осіб. 

     Наймані працівники є одними з визначних учасників трудових відносин.Вказане судження пояснюється тим, що сумлінний труд згаданих осіб сприяєефективній розбудові постсоціалістичної України в демократичну державу,провідним завданням якої в свою чергу задекларовано її успішну інтеграцію вцивілізоване європейське співтовариство.  

     Вказані працівники можуть скористатисярізноманітними можливостями. Зокремазгідно з ч. 1 ст. 45 Конституції України та ч. 1 ст. 2 КЗпП України кожен, хтопрацює, має право на відпочинок. 

      Вітчизняним законодавством передбаченорізні типи згаданої можливості. Наприклад, п.1 абз. 1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про відпустки» охоплено норму про те, що одним з видіввідпусток є щорічна основна відпустка. 

    Зазначеному типу ефективного відпочинку притаманнівідповідні ознаки.  Зокрема згідно з ч. 1ст. 75 КЗпП України та ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про відпустки» загальна тривалістьщорічної основної відпустки, що надається трудівникам, складає не менш як 24календарних дні за відпрацьований ними робочий рік, що в свою чергурозраховується з конкретного проміжку календарного часу, а саме з дня укладеннятакими особами трудового договору. 

     Але треба пам’ятати про те, що даномуправилу властиві істотні винятки. Зокрема увідповідності до норми, яка передбачена ч. 3 ст. 75 КЗпП України, в окремихвипадках для деяких категорій працівників може бути встановлена дещо іншатривалість щорічної основної відпустки. 

    Одним з вищезазначених винятків можнаназвати ефективний відпочинок, гарантованийпромислово-виробничому персоналу електроенергетичної промисловості. Дане судження пояснюєтьсятим, що згідно з ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про відпустки» кожному з вищевказаних трудівниківнадається щорічна основна відпустка,  тривалістю24 календарних дні, з відповідним збільшенням за кожні 2 роки, що в свою чергувідпрацьовані зазначеними особами, на 2 календарних дні, але не більше 28календарних днів. 

     Отже, промислово-виробничий персоналелектроенергетичної промисловості володіє різними можливостями. Зокрема йому надається щорічна основнавідпустка, тривалість якої становлячи 24 календарних дні, водночас може збільшитисяза кожні 2 відпрацьовані згаданими працівниками роки на 2 календарних дні, одначене більше 28 календарних днів. 
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net