Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
03.11.2016 16:22

Залучення прийомних батьків до роботи у вихідні дні

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті встановлюється правомірність залучення працедавцем до робіт, які виконуються у вихідні дні, прийомних батьків.


         В окремих випадкахнайманих робітників залучають до робіт у вихідні дні. Чи поширюється данеправило на прийомних батьків?  

    Правове регулювання вищевказаного питаннявідбувається за допомогою різноманітних законів. Зокрема юридична регламентаціятрудових відносин, функціонуючих з приводу відповідних робіт, які виконуються увихідні дні, здійснюється: Головним законом Українського народу (КонституціяУкраїни від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – КонституціяУкраїни)) та звичайними законами (Кодекс законів про працю України від10.12.1971р. № 322-VIII (надалі по тексту – КЗпП України)).  

        Працедавецьє одним з найголовніших учасників трудових правовідносин. Така думкапояснюється тим, що вказана особа згідно з трудовим договором, надає безпечну йздорову роботу різним трудівникам, які бажають працювати для значногопокращення соціально-економічного розвитку правової України та істотногозростання матеріального добробуту її порядного народу.  

    Правовий статус, яким володіє працедавець,будучи дуже багатогранним, охоплює права, що гарантовані йому, та обов’язки, якіпокладені на нього. Зокрема відповідно до ч. 1 ст. 71 КЗпП України дана особаможе застосувати відповідні роботи, виконувані у вихідні дні, тільки увиняткових випадках, що в свою чергу визначені національним законодавством.      

       Однак треба знати про те, що вказаномуправилу властиві значимі винятки, невичерпний перелік яких в свою чергу передбаченовідповідними законами. Вказаному судженню притаманне своє обгрунтовуючепояснення.  

         Ефективна діяльність вітчизняних органів державної влади спрямовуєтьсяна високоякісне утвердження різних за своєю сутністю людських цінностей, які всвою чергу отримали належне визнання в цивілізованому суспільстві. До когорти останніх,належать: сім’я, дитинство, материнство та батьківство, про що передбачено ч. 3ст. 51 Конституції України.  

        Чіткий та недвозначний зміст даної юридичноїнорми в частині з’ясування  суб’єктногоскладу найманих працівників, кожного з яких не може залучати до робіт у вихіднідні, конкретизується іншим законом. Що це означає?  

      Окремих працівників працедавець не можезалучати до зазначених робіт. Зокрема згідноз нормою, охопленою ч. 1 ст. 176 і ч. 1 ст. 1861 КЗпП України, однимиз вищевказаних осіб є прийомні батьки. 

       Таким чином, національне законодавство забороняє працедавцеві вчинятивідповідні діяння, які за своєю сутністю є аморальними і/або протиправними. Наприклад,зазначеній особі не дозволено застосувати роботи у вихідні дні до відповіднихпрацівників, одними з яких в свою чергу є прийомні батьки.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net