Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
31.10.2016 08:39

Залучення опікунів до роботи у вихідні дні

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті встановлюється правомірність залучення працедавцем до робіт, яка виконується у вихідні дні, опікунів.


         В окремих випадкахнайманих робітників залучають до робіт у вихідні дні. Чи поширюється данеправило на опікунів?  

    Правове регулювання вищевказаного питаннявідбувається за допомогою різноманітних законів. Зокрема юридична регламентаціятрудових відносин, функціонуючих з приводу відповідних робіт, які виконуються увихідні дні, здійснюється: Головним законом Українського народу (КонституціяУкраїни від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – КонституціяУкраїни)) та звичайними законами (Кодекс законів про працю України від10.12.1971р. № 322-VIII (надалі по тексту – КЗпП України)).  

       Працедавецьє одним з найголовніших учасників трудових правовідносин. Така думкапояснюється тим, що вказана особа згідно з трудовим договором, надає безпечну йздорову роботу різним трудівникам, які бажають працювати для значногопокращення соціально-економічного розвитку правової України та істотногозростання матеріального добробуту її порядного народу.  

    Правовий статус, яким володіє працедавець,будучи дуже багатогранним, охоплює права, що гарантовані йому, та обов’язки, якіпокладені на нього. Зокрема відповідно до ч. 1 ст. 71 КЗпП України дана особаможе застосувати відповідні роботи, виконувані у вихідні дні, тільки увиняткових випадках, що в свою чергу визначені національним законодавством.    

      Однак треба знати про те, що вказаномуправилу властиві значимі винятки, невичерпний перелік яких в свою чергу передбаченовідповідними законами. Вказаному судженню притаманне своє обгрунтовуючепояснення.  

       Ефективна діяльність вітчизняних органів державної влади спрямовуєтьсяна високоякісне утвердження різних за своєю сутністю людських цінностей, які всвою чергу отримали належне визнання в цивілізованому суспільстві. До когорти останніх,належать: сім’я, дитинство, материнство та батьківство, про що передбачено ч. 3ст. 51 Конституції України.  

      Чіткий та недвозначний зміст даної юридичноїнорми в частині з’ясування  суб’єктногоскладу найманих працівників, кожного з яких не може залучати до робіт у вихіднідні, конкретизується іншим законом. Що це означає?  

    Окремих працівників працедавець не можезалучати до зазначених робіт. Зокремау відповідності до норми, яка охоплена ч. 1 ст. 176 та ч. 1 ст. 1861 КЗпП України,одними з вищевказаних осіб є опікуни. 

     Таким чином, національне законодавство забороняєпрацедавцеві вчиняти відповідні діяння, які за своєю сутністю є аморальнимиі/або протиправними. Наприклад, зазначеній особі не дозволено застосуватироботи у вихідні дні до відповідних працівників, одними з яких в свою чергу єопікуни.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net