Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
30.10.2016 12:45

Залучення до роботи у вихідні дні жінки, що має дворічну дитину

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті з’ясовується правомірність залучення працедавцем до виконання роботи, що здійснюється у вихідні дні, жінки, яка має дворічну дитину.


       В окремих випадках працедавцюдозволено залучати найманих робітників до роботи, яка здійснюється у вихіднідні. Чи поширюється вказане правило на жінку, що має дворічну дитину?  
  
    Правове регулювання вищевказаного питання відбувається за допомогоюрізноманітних законів. Зокрема юридична регламентація трудових відносин,функціонуючих з приводу відповідних робіт, які виконуються у вихідні дні, здійснюється: Головним законом Українського народу (Конституція України від28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) тазвичайними законами (Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. №322-VIII (надалі по тексту – КЗпП України)).  
  
      Працедавець є одним з найвизначніших суб’єктів трудових правовідносин. Данатеза пояснюється тим, що така особа, спираючись на трудовий договір, надаєбезпечну та здорову роботу різним трудівникам, які хочуть працювати зарадиістотного покращення економічного розвитку демократичної України та значимогозростання матеріального добробуту її чесного народу.  
  
    Правовий статус, яким володіє працедавець,будучи дуже багатогранним, передбачає права, гарантовані йому, а такожобов’язки, покладені на нього. Зокрема, як передбачено ч. 1 ст. 71 КЗпПУкраїни, така особа може залучати окремих працівників до відповідної  роботи, яка здійснюється у вихідні дні, лише увиняткових випадках, визначених чинним законодавством.    
  
     Алетреба пам’ятати про те, що даному правилу властиві значимі винятки, невичерпнийперелік яких в свою чергу вміщують в собі відповідні закони. Вказаній думціпритаманне своє обгрунтовуюче пояснення.  
  
      Ефективна діяльність вітчизняних органів державної влади спрямовується нависокоякісне утвердження всіляких за своїм змістом людських цінностей, що всвою чергу отримали абсолютне визнання в цивілізованому суспільстві. Допереліку останніх, належать: сім’я, дитинство, материнство й батьківство, про щопередбачено ч. 3 ст. 51 Конституції України.  
    
     Чіткий та недвозначний зміст вказаної нормив частині суб’єктного складу найманих працівників, яких заборонено залучати доробіт, які здійснюються у вихідні дні, конкретизується іншим законом. Як церозуміти?  
  
      Національнимзаконодавством передбачено безпосередні вказівки про те, що окремих працівниківпрацедавець не може залучати до вказаних робіт. Зокрема у відповідності до ч. 1ст. 176 КЗпП України, одними з таких осіб є жінки, що мають дітей віком до 3-охроків.  
  
     Таким чином, національне законодавство забороняєпрацедавцеві вчиняти відповідні діяння, які за своєю сутністю є аморальнимиі/чи неправомірними. Наприклад, вищезазначений учасник трудових відносин неможе застосувати відповідну роботу, яка здійснюється у вихідні дні, до окремихпрацівників, одним з яких в свою чергу є жінка, що має дворічну дитину.
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи