Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
30.10.2016 12:42

Залучення до роботи у вихідні дні жінки, що має однорічну дитину

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті з’ясовується правомірність залучення працедавцем до виконання роботи, що здійснюється у вихідні дні, жінки, яка має однорічну дитину.


        В окремих випадках працедавцюдозволено залучати найманих робітників до роботи, яка здійснюється у вихіднідні. Чи поширюється вказане правило на жінку, що має однорічну дитину?  
  
     Правоверегулювання вищевказаного питання відбувається за допомогою різноманітнихзаконів. Зокрема юридична регламентація трудових відносин, функціонуючих зприводу відповідних робіт, які відбуваються у вихідні дні, здійснюється:Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року№ 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) та звичайнимизаконами (Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. № 322-VIII (надаліпо тексту – КЗпП України)).  
  
      Працедавець єодним з найвизначніших суб’єктів трудових правовідносин. Дана теза пояснюєтьсятим, що така особа, спираючись на трудовий договір, надає безпечну та здоровуроботу різним трудівникам, які хочуть працювати заради істотного покращенняекономічного розвитку демократичної України та значимого зростанняматеріального добробуту її чесного народу.  
  
      Правовий статус, якимволодіє працедавець, будучи дуже багатогранним, передбачає права, гарантованійому, а також обов’язки, покладені на нього. Зокрема, як передбачено ч. 1 ст.71 КЗпП України, така особа може залучати окремих працівників довідповідної  роботи, яка здійснюється увихідні дні, лише у виняткових випадках, визначених чинним законодавством.    
  
         Але требапам’ятати про те, що даному правилу властиві значимі винятки, невичерпнийперелік яких в свою чергу вміщують в собі відповідні закони. Вказаному судженнюпритаманне своє обгрунтовуюче пояснення.  
  
           Ефективнадіяльність вітчизняних органів державної влади спрямовується на високоякіснеутвердження всіляких за своїм змістом людських цінностей, що в свою чергуотримали абсолютне визнання в цивілізованому суспільстві. До переліку останніх,належать: сім’я, дитинство, материнство й батьківство, про що передбачено ч. 3ст. 51 Конституції України.  
  
         Чіткий танедвозначний зміст вказаної норми в частині суб’єктного складу найманихпрацівників, яких заборонено залучати до робіт, які здійснюються у вихідні дні,конкретизується іншим законом. Як це розуміти?  
  
           Національнимзаконодавством передбачено безпосередні вказівки про те, що окремих працівниківпрацедавець не може залучати до вказаних робіт. Зокрема у відповідності до ч. 1ст. 176 КЗпП України, одними з таких осіб є жінки, що мають дітей віком до 3-охроків.  
 
       Таким чином, національне законодавствозабороняє працедавцеві вчиняти відповідні діяння, які за своєю сутністю єаморальними і/чи неправомірними. Наприклад, вищезазначений учасник трудовихвідносин не може застосувати відповідну роботу, яка здійснюється у вихідні дні,до окремих працівників, одним з яких в свою чергу є жінка, що має однорічнудитину.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net