Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
18.10.2016 08:25

Окремі нюанси розірвання безстрокового трудового договору

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті з’ясовується часовий проміжок, протягом якого працедавець повинен розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, з працівником, що в свою чергу не може продовжувати виконувати роботу, у зв’язку з вагітністю.


     Національним законодавством покладено на працедавця всілякі обов’язки, яким в свою чергу властивий майновий або особистий немайновий характер. Виникає природне запитання: коли вищевказана особа зобов’язана розірвати трудовий договір, який укладений на невизначений термін, зі працівником, що в свою чергу перебуває в стані вагітності? 
  
    Юридичну регламентацію вказаного питання забезпечують окремі закони. Зокрема правове регулювання дострокового припинення трудового договору, здійснюється: Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) та звичайними законами (Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. № 322-VIII (надалі по тексту – КЗпП України). 
  
     Найманий працівник є одним з основних суб’єктів трудових правовідносин. Така особа, працюючи за строковим або безстроковим трудовим договором,  водночас створює майнові чи немайнові об’єкти, які в свою чергу приносять істотну користь незалежній Україні та її згуртованому народу. 
  
    Юридичний статус, який має найманий працівник, будучи багатогранним, включає в себе різні елементи, одними з яких є соціально-економічні права. Дана особа, скориставшись будь-якою зі згаданих юридичних можливостей, може отримати безперешкодний та своєчасний доступ до матеріальних благ,  які в свою чергу спроможні задовольнити її всілякі потреби. 
  
    Право на працю є одним з найважливіших соціально-економічних прав, скориставшись яким найманий працівник може забезпечити високий рівень матеріального і духовного благополуччя своєї працьовитої та чесної родини. Таку можливість вітчизняним законодавцем закріплено в юридичних нормах, що охоплені ч. 1 ст. 43 Конституції України та ч. 1 ст. 2 КЗпП України. 
  
    Будь-який працівник, реалізовуючи право на працю, яке йому гарантовано, укладає трудовий договір про роботу на підприємстві, установі чи організації або з фізичною особою. Безпосередня вказівка про зазначений факт отримала своє належне закріплення в ч. 2 ст. 2 КЗпП України. 
  
    Чіткий зміст вказаних норм в частині з’ясування правил, згідно з якими особа, що працює за трудовим договором, укладеним на невизначений строк, за власною ініціативою може звільнитися, отримав відповідну конкретизацію в інших положеннях зазначеного кодексу. Що це означає? 
  
    Найманий працівник, звільняючись зі своєї роботи за власним бажанням, зобов’язаний вчинити певні дії, які передбачені вітчизняним законодавством.  Зокрема, як закріплено ч. 1 ст. 38 КЗпП України, працівник може розірвати трудовий договір, укладений на невизначений термін, попередивши про це власника або уповноважений орган письмово за два тижні.  
  
      Але треба пам’ятати про те, що даному правилу властиві істотні винятки. Зокрема за обов’язкової наявності поважної причини працедавець розриває безстроковий трудовий договір в строк, який просить працівник в своїй заяві, що в свою чергу підтверджується ч. 1 ст. 38 КЗпП України. 
  
       Чинне законодавство передбачає приблизний перелік життєвих обставин, за неодмінного існування будь-якої з них громадянину дозволено звільнитися за власним бажанням в терміни, які для нього в свою чергу є оптимальними. Наприклад, у відповідності до вказівки, закріпленої ч. 1 ст. 38 КЗпП України, працедавець повинен розірвати трудовий договір, що укладений безстроково, у строк, про який в свою чергу прохає в своїй заяві про звільнення працівник, що не може продовжувати виконувати роботу, у зв’язку з вагітністю. 

       Таким чином, власник чи уповноважений ним орган зобов’язаний вчиняти діяння, які не суперечать юридичним правилам і/або моральним імперативам. Наприклад, вказана особа повинна розірвати безстроковий трудовий договір в термін, який в свою чергу просить в своїй заяві про звільнення працівник, що в свою чергу перебуває в стані вагітності. 
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]