Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
01.10.2016 14:33

Залучення опікунів до надурочних робіт

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті встановлюється правомірність залучення опікунів до надурочних робіт.


      В окремих випадкахнайманих робітників залучають до надурочних робіт. Чи поширюється дане правилона опікунів? 

    Правове регулювання вищевказаного питаннявідбувається за допомогою різноманітних законів. Зокрема юридична регламентаціятрудових відносин, функціонуючих з приводу робіт понад встановлену тривалістьробочого часу, здійснюється: Головним законом Українського народу (КонституціяУкраїни від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – КонституціяУкраїни)) та звичайними законами (Кодекс законів про працю України від10.12.1971р. № 322-VIII (надалі по тексту – КЗпП України)).  

       Працедавецьє одним з найголовніших учасників трудових правовідносин. Така думкапояснюється тим, що вказана особа згідно з трудовим договором, надає безпечну йздорову роботу різним трудівникам, які бажають працювати для значногопокращення соціально-економічного розвитку правової України та істотногозростання матеріального добробуту її порядного народу.  

    Правовий статус, яким володіє працедавець,будучи дуже багатогранним, охоплює права, що гарантовані йому, та обов’язки, якіпокладені на нього. Зокрема відповідно до ч. 2 ст. 62 КЗпП України дана особаможе застосувати надурочні роботи тільки у виняткових випадках, що в свою чергувизначені даним законом та іншими нормативно-правовими актами.    

       Однак треба знати про те, що вказаномуправилу властиві значимі винятки, невичерпний перелік яких в свою чергу передбаченовідповідними законами. Вказаному судженню притаманне своє обгрунтовуючепояснення.  

        Ефективна діяльність вітчизняних органів державної влади спрямовуєтьсяна високоякісне утвердження різних за своєю сутністю людських цінностей, які всвою чергу отримали належне визнання в цивілізованому суспільстві. До когорти останніх,належать: сім’я, дитинство, материнство та батьківство, про що передбачено ч. 3ст. 51 Конституції України.  

       Чіткий та недвозначний зміст даної юридичноїнорми в частині з’ясування  суб’єктногоскладу найманих працівників, кожного з яких не може залучати до надурочнихробіт, конкретизується іншим законом. Що це означає?  

    Окремих працівників працедавець не можезалучати до зазначених робіт. Зокремазгідно з ч. 1 ст. 63 КЗпП України вищезазначеними трудівниками є: 1. вагітні жінкита жінки, що мають дітей, вік яких не перевищує 3-ох років; 2. неповнолітні особи; 3. працівники, що навчаютьсяв загальноосвітніх школах і в професійно-технічних училищах без відриву відвиробництва в дні занять. 

     Але вищевказаному переліку не притаманний строговичерпний характер. Зокрема ч. 2 ст. 63 КЗпП України закріплено безпосереднювказівку про те, що національним законодавством можуть бути передбачені й іншікатегорії працівників, що їх забороняється залучати до надурочних робіт. 

      Зокрема одними з трудівників, яких працедавцевіне дозволено залучати до вищезазначених робіт, є опікуни. Вказаний юридичний фактпідтверджується ч. 1 ст. 176 та ч. 1 ст. 1861 КЗпП України.
 
     Таким чином, національне законодавство забороняєпрацедавцеві вчиняти відповідні діяння, які за своєю сутністю є аморальнимиі/або протиправними. Наприклад, вищезазначеній особі не дозволено застосуватинадурочні роботи до відповідних працівників, одними з яких в свою чергу єопікуни.
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи