Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
08.09.2016 16:38

Окремі питання порядку проведення надурочних робіт

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті встановлюється правомірність встановлення надурочних робіт без дозволу, наданим виборним органом первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи чи організації.


     Працедавець,будучи одним з головних учасників трудових правовідносин, має права, які гарантовані йому, й виконує обов’язки, що покладені на нього. Чи може така особа застосовуватинадурочні роботи без обґрунтованої згоди, яка в свою чергу надана на їх якісней вчасне проведення виборним органом первинної профспілкової організації?
 
   Правове регулювання вищевказаного питання відбуваєтьсяза допомогою різноманітних законів. Зокрема юридична регламентація трудовихвідносин, функціонуючих з приводу робіт понад встановлену тривалість робочогочасу, здійснюється: Головним законом Українського народу (Конституція Українивід 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України))та звичайними законами (Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. № 322-VIII (надалі по тексту – КЗпПУкраїни)). 

    Наймані працівники є одними з головних учасниківтрудових відносин.   Іншими словами,вищезазначені суб’єкти, працюючи за трудовим договором, водночас створюютьпевні блага, які, будучи майновими або немайновими, водночас приносять величезнукористь демократичній та соціальній Україні, а також її доброчесному тазгуртованому народу. 

    Трудовезаконодавство гарантує найманим працівникам правовий статус, що, будучибагатогранним, включає в себе всілякі елементи, одними з яких є різні за своїм змістомсоціально-економічні права. Вищевказані можливості, маючи своє належнезакріплення у відповідних нормативно-правових актах, водночас повиннізабезпечити всебічну економічну свободу фізичної особи, а також її ефективний розвиток,як свобідної особистості. 

    Право на працю визнано одним з визначнихсоціально-економічних прав. Така можливість отримала своє закріплення в ч. 1 ст.43 Конституції України, а також в ч. 1 ст. 2 КЗпП України. 

    У випадках, вичерпний перелік якихпередбачено відповідними законами, осіб, які мають таке право, працедавець можезалучати до надурочних робіт. Безпосередня вказівка про наведений фактпередбачена юридичною нормою, яка в свою чергу охоплена ч. 2 ст. 62 КЗпПУкраїни. 

    Алепотрібно пам’ятати про те, що вітчизняним законодавцем передбачено особливийпорядок цілеспрямованого застосування до найманих працівників вищезазначенихробіт. Що це означає? 

    Працедавець не встановлює надурочні роботив односторонньому порядку. Зокрема, як передбачено ч. 1 ст. 65 КЗпП України,вони можуть проводитися з дозволу, наданим виборниморганом первинної профспілкової організації (профспілкового представника)підприємства, установи чи організації.

    Таким чином, працедавцю забороняється вчиняти діяння, які суперечать юридичним нормам, що отримали своє закріплення вчинному законодавстві, й моральним імперативам, які загальновизнані вгромадянському суспільстві. Зокрема вищезазначеній особі не дозволенозастосовувати надурочні роботи без дозволу, наданим виборним органом первинноїпрофспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установичи організації. 
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net