Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
22.08.2016 18:25

Окремі аспекти продовженої тривалості випробувального строку

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті розглядається тривалість випробувального строку, яка може встановлюватися за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації.


     Суб’єктномускладу безпосередніх учасників трудових відносин властиві відповідні ознаки.Зокрема він охоплює різних за своїм юридичним статусом осіб, які володіютьправами, гарантованими їм, а також виконують обов’язки, покладеними на них. Підодним з вищезгаданих суб’єктів необхідно розуміти виборний орган первинноїпрофспілкової організації підприємства, установи чи організації. Чи може запогодженням з таким суб’єктом трудових відносин тривалість випробувального строкустановити 7 календарних місяців? 

      Правоверегулювання вищевказаного питання відбувається за допомогою різноманітнихзаконів. Зокрема юридична регламентація трудових відносин, які функціонують зприводу випробувального строку найманого працівника, здійснюється: Головнимзаконом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року№ 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) та звичайнимизаконами (Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. № 322-VIII (надаліпо тексту – КЗпП України)). 

   Соціально-економічні права є дуже важливоючастиною правового статусу, що в свою чергу гарантований будь-яким людям. Беззгаданих можливостей вказані особи не є повноцінними учасниками правовихвідносин. 

    Право на працю є одним з найвизначнішихсоціально-економічних прав, які в свою чергу національним законодавствомгарантовані фізичним особам. Така юридична можливість, характеризуючисьвідповідними особливостями, водночас отримала відповідне закріплення в ч. 1 ст.43 Конституції України, ч. 2 ст. 2 КЗпП України та інших нормативно-правовихактах. 

     Той чи інший працівник реалізовує правона працю, яке гарантоване йому, шляхом укладеннятрудового договору про роботу на підприємстві, установі, організації абоз фізичною особою. Безпосередня вказівка про вказаний факт отримала належнезакріплення в ч. 2 ст. 2 КЗпП України. 

      Чіткий та недвозначний зміст трудовогодоговору утворюють різні умови, окремі з яких в свою чергу за своєю юридичноюсуттю є факультативними. Наприклад, згідно з ч. 1 ст. 26 КЗпП України данаугода може закріплювати безпосередню вказівку про випробувальний строк.   

    Вказаній умові властиві певні риси, що охопленічинним законодавством. Зокрема ч. 1ст. 26 КЗпП України передбачено безпосередню вказівку про те, що строквипробування не може перевищувати трьох календарних місяців. 

    Але не треба забувати про те, що такомуправилу властиві істотні винятки. Наприклад, згідно з правовою нормою,охопленою ч. 1 ст. 26 КЗпП України, тривалість зазначеноїумови, що погоджена з відповідним виборним органом первинної профспілковоїорганізації, водночас за жодних життєвих обставин не може перевищувати шестикалендарних місяців.

    Таким чином, випробувальному строкупритаманні відповідні особливості. Зокрема згаданаумова, будучи погодженою з відповідним виборним органом первинної профспілковоїорганізації, водночас не може бути еквівалентною певному часовому проміжку,наприклад, семи календарним місяцям. 
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net