Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
20.07.2016 09:43

Звільнення вагітної жінки, яка вчинила прогул без поважних причин

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті встановлюється правомірність звільнення жінки, яка, будучи вагітною, водночас вчинила прогул без поважних причин.

   Прогул засвоєю юридичною сутністю є грубим та зухвалим порушенням юридичних норм, щоотримали своє закріплення в трудовому законодавстві, та моральних норм, які єзагальноприйнятими в громадянському суспільстві.  Чи дозволено працедавцеві розірвати трудовийдоговір, який є безстроковим, з жінкою, яка, будучи вагітною, водночас вчинилабез поважних на те причин вищезгаданий проступок? 

   Правове регулювання вищевказаного питання відбувається за допомогою різноманітних законів. Зокрема юридична регламентаціятрудових відносин, безпосереднім учасником яких є жінка, що знаходиться в станівагітності, водночас вчинили прогул без причин, які за своєю сутністю не єповажними, здійснюється:Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР(надалі по тексту – Конституція України)) та звичайними законами (Кодексзаконів про працю України від 10.12.1971р. № 322-VIII (надалі по тексту – КЗпПУкраїни). 

    Чиннимзаконодавством гарантовано кожній людини різні права й свободи, яким в своючергу властивий майновий або особистий немайновий характер. Не є якимосьвинятком з цього правила і наймані працівники, що виробляють різні за своїмзмістом матеріальні та духовні блага.

    Україна, будучи суверенною, демократичною,а також правовою країною, в особіуповноважених нею центральних і місцевих органів державної влади, забезпечуєякісну охорону різних за своєю юридичною суттю прав та свобод, які вітчизнянимзаконодавством гарантовано фізичним особам, що працюють за строковим чибезстроковим трудовим договором на підприємстві, установі організації будь-якоїформи власності, а також в фізичних осіб-підприємців. Зокрема згідно з ч. 6 ст.43 Конституції України кожному з таких працівників  гарантується належний захист від незаконногозвільнення. 

    Окрім того, не треба забувати про те, щочинне законодавство спрямоване на цілеспрямоване утвердження різних за своєюсуттю людських цінностей. До переліку останніх, належать: сім’я, дитинство,материнство й батьківство, про що закріплено ч. 3 ст. 51 Конституції України.

   Чіткий зміст згаданих норм в частиніз’ясування своєрідних особливостей, що притаманні трудовим відносинам, безпосереднімучасником яких є жінка, що, перебуваючи в стані вагітності, водночас вчинилабез поважних причин дисциплінарний проступок, який називається «прогулом»,конкретизується іншим нормативно-правовими актом. Що це означає?

    Одним з найголовніших учасників трудовихправовідносин є працедавець. Без цієї особи виникнення вищевказаних стосунківне вважається можливим. Дане судження пояснюється тим, що трудовий договір єюридичним фактом, що обумовлює неодмінну появу відносин, що за своїм змістом єтрудовими. А безпосередніми учасниками зазначеної домовленості є відповіднісуб’єкти, під одним з яких треба розуміти особу, що використовує найману працю.

    Правовий статус, гарантований працедавцю, єскладним та багатогранним. Зокрема згідно з п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП Українивказана особа може розірвати не тільки строковий трудовий договір, термінчинності якого не завершився, а й трудовий договір, укладеного на невизначенийтермін, у випадку прогулу  (в тому числівідсутності на роботі більше 3-х годин протягом робочого дня) без причин, що засвоєю сутністю не є поважними.

    Однак поодинокі працівники є істотнимивинятками зі вказаного правила. Зокрема згідно з ч. 3 ст. 184 КЗпП України,працедавець не може звільнити окремих працівників, до відповідного перелікуяких, наприклад, належить: жінка, яка перебуває в стані вагітності.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи