Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
22.08.2017 15:04

Суд з боржником. Строки позовної давності у господарському процесі

Адвокат

Особливості строку позовної давності щодо стягнення пені за прострочення(невиконання) грошового зобовязання за господарськими договорами.

     Контрагент заборгував? Думаєте чи звертатись до суду, чиможливо почекати доки сам розрахується? Для того, щоб правильно прийнятирішення при вирішенні даного питання необхідно врахувати строки позовноїдавності, що застосовуються до даних правовідносин в господарському процесі тапрактику їх застосування. 

     Всімзагальновідомо, що до суду не можна звернутись з плином багатьох років, оскількистрок такого звернення обмежується чинним законодавством. Даний строк має назвупозовна давність.           
                     
     Отже, позовна давність — це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого права абоінтересу. Чинне законодавство передбачає два види позовної давності загальну, строком у 3 роки та спеціальну, що застосовується для окремих видів вимог. 

     Що стосується позову про стягненнязаборгованості за невиконання грошового зобов’язання в господарськомупроцесі, нас буде цікавити: стягнення суми боргу, до якоїзастосовується загальний строк позовної давності та стягнення пені.

     Якщо зстягненням основної суми боргу все зрозуміло, то з строком стягнення пені єпевні нюанси. Строк позовної давності щодо стягнення пені регулюється статтею258 Цивільного кодексу України. Даною статтею визначено, що до вимог простягнення неустойки (штрафу, пені) застосовується позовна давність в один рік.Але, якщо з розміром строку все зрозуміло, то з приводу перебігу строку позовноїдавності, виникає багато колізій. 

      Тобто, досить актуальним питанням є, з якої дати починати вираховувати позовнудавність строком в один рік. Дане питання, викликало неоднаковезастосування судами норм права, при вирішення спорів, щодо стягнення пені занесвоєчасне виконання грошового зобов’язання за господарськими договорами. 

        Оскільки,сплив позовної давності є підставою для відмови у позові, правильний розрахунокданого строку є досить важливим, для подальшого стягнення пені. 

    Так, в цивільному законодавстві, наведеновисновок, що затверджений позиціями Верховного суду України, про те, щостягнення неустойки (пені, штрафу) обмежуєтьсяостанніми 12 місяцями перед зверненням кредитора до суду, а починається з дня(місяця), якого вона нараховується, у межах строку позовної давності заосновною вимогою. Спеціальна позовна давність застосовується за умовиподання стороною у спорі відповідної заяви, зробленої до винесення судомрішення.  

    Разом із тим, положеннями частинишостої статті 232 Господарського кодексу України передбачено особливість порядку застосуваннягосподарських штрафних санкцій, відповідно до якої нарахування штрафних санкційза прострочення виконання зобов’язання, якщо інше не встановлено законом абодоговором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов’язання малобути виконано. 

     Таким чином, положення глави 19 ЦКпро строки позовної давності підлягають застосуванню з урахуванням особливостей,передбачених частиною шостою статті 232 ГК, а тому:  

1) якщо господарська санкціянараховується за кожен день прострочення на відповідну суму, то позовнадавність до вимог про її стягнення обчислюється окремо за кожний деньпрострочення. Право на позов про стягнення такої санкції за кожен деньпрострочення виникає щодня на відповідну суму, а позовна давність обчислюєтьсяз того дня, коли кредитор дізнався або повинен був дізнатися про порушенняправа; 

2) з огляду на те, що нарахування господарських штрафнихсанкцій припиняється через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бутивиконано, то строк позовної давності спливає через рік від дня, за який нараховано санкцію

    Отже, положеннястатті 266, частини другої статті 258 ЦК про те, що стягнення неустойки (пені,штрафу) обмежується останніми 12 місяцями перед зверненням кредитора до суду умежах строку позовної давності за основною вимогою, до господарських санкцій незастосовується. 

Дана правова позиція була висловлена 08лютого 2017 року судовою палатою у господарських справах і судовою палатою уцивільних справах Верховного суду України, таким чином вказавши на чіткийпорядок, щодо відліку позовної давності в господарському процесі. 

   Таким чином, якщо ви думаєте подаватидо суду чи ні, порахуйте строки позовної давності, щодо пені, оскільки, якщострок позовної давності, щодо стягнення основної суми  складає 3 роки, то строк стягнення пені єдосить обмеженим. 

     Слід також зазначити, що окрім пені таосновної суми боргу, при невиконанні грошового зобов’язання за господарськимидоговорами, ви також маєте право стягнути з боржника 3 % річних та індексінфляції, про ці види стягнень читайте докладніше в наступній статті. 
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net