Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
11.05.2019 16:38

Укладення договору поставки Товару, на що варто звернути увагу Покупцю

В цій статті будемо намагатися дати Вам рекомендації на що саме слід звернути увагу при укладання договорів поставки Покупцю, аби завдяки власній освіті не отримати негативний досвід.

Освіта - це коли ви читаєте

дрібний шрифт в контракті.

Досвід - це те, що ви отримуєте,

коли не читаєте дрібний шрифт.

 

Піт Сігер (1919 р. - 2014 р.),

американський співак, автор пісень 

Договір поставки Товару є одним з найпоширеніших видів договорів у господарській діяльності. В цій статті будемо намагатися дати Вам рекомендації на що саме слід звернути увагу при укладання договорів поставки Покупцю, аби завдяки власній освіті не отримати негативний досвід .

Перед укладенням договору постачання Товару обов’язково потрібно перевірити свого контрагента з питань державної реєстрації, відсутності стану припинення або ліквідації, відсутності податкового боргу, повноважень керівника, наявності виконавчих та кримінальних проваджень, і таке інше. Про те як це зробити детально можна прочитати в цій статті.

Особливо зупинюсь лише на отриманні копії статуту контрагента. Зазвичай підприємства вимагають завірену контрагентом фотокопію Статуту. В такому випадку можливі підроблення в отриманому документі. Текст чинної редакції Статуту можна перевірити додатково.

Спочатку потрібно отримати розширений витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (надалі – Єдиного реєстру), що можна зробити за посиланням.

При отриманні витягу необхідно вибрати опцію «Всі данні». Отримання витягу платне, вартість 73,00 грн.

Отримавши витяг в розділі «Дані про реєстраційні дії:» шукаєте дані про дату останньої Державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Наступним кроком, запитуєте у контрагента унікальний номер «Код» (розміщений на документі «Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії»). Зазначений номер розміщено у правому верхньому кутку першої сторінки Опису. Він складається з 12 цифр наприклад 137 323 254 020.

Далі переходите до безкоштовного запиту з Єдиного реєстру за посиланням, та відмітивши опцію Результат надання адміністративних послуг, і ввівши унікальний номер «Код», отримуєте інформацію про вчинену реєстраційну дію і доступ до фотокопії Статуту, зробленої Державним реєстратором.

Щоб уникнути визнання договору недійсним, вимагайте щоб від контрагента договір підписала особа вказана як керівник та/або підписант в Єдиному реєстрі. Уникайте підписання договору з боку контрагента особою за довіреністю. В крайньому випадку вимагайте нотаріального посвідчення такої довіреності.

Загальні вимоги до договору поставки товару викладені в ст. 712 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України), відповідно до частини другої якої, до договорів поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, тобто ст. ст. 655 – 696 ЦК України, та ст. ст. 265 – 271 Господарського кодексу України (надалі – ГК України).

Також додатково, перед укладанням договору поставки ознайомтесь зі статтями 509- 625 ЦК України, які регламентують загальні положення про зобов’язання, та статті 626 - 654 ЦК України, які містять загальні положення про договір.

На що слід особливо звернути увагу при укладанні договорів поставки

В предметі договору поставки бажано передбачити конкретне найменування, кількість, ціну та загальну вартість товару. Якщо асортимент товару великий, або поставок декілька, необхідно передбачити, що Товар постачається за специфікацією. Для цього можна включити в договір пункт наступного змісту: «Назва, кількість, ціна, умови поставки, строк поставки та строк оплати Товару вказані в специфікаціях, які є невід'ємною частиною цього Договору. Сума договору дорівнює сумам специфікацій до Договору».

Треба уникати щоб номенклатура Товару, що постачається, визначалась на підставі рахунків або видаткових накладних на Товар, оскільки Специфікація підписується обома сторонами і без підпису Покупця не можливо стверджувати, що з Покупцем погоджені номенклатура та ціна товару. Видаткову накладну, як правило не завжди підписують керівники підприємства, що може привести до спорів щодо узгодження номенклатури та ціни Товару.

В договорі бажано вказати застереження щодо прав на товар Постачальника, наприклад: «Постачальник гарантує, що Товар належить йому на праві власності, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави чи іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими третіми фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого забезпечення або обмеження, передбачених чинним законодавством України».

В договорі поставки необхідно передбачити умови якості товару, вказати конкретний ДСТУ, ТУ, якому повинен відповідати товар, або включити в договір пункт наступного змісту: «Якість Товару, що поставляється повинна відповідати ДСТУ, та ТУ, встановлених на даний вид Товару».

Також потрібно вказувати строк поставки Товару, при цьому необхідно пов’язувати цей строк з певною подією, яку в подальшому можливо доказати документально, наприклад: «Термін передачі Товару - 5 (п’ять) календарних днів з моменту перерахування Покупцем коштів на поточний рахунок Постачальника».

Особливу увагу заслуговують також застосування в договорах Поставки Товару терміни Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів, підготовлені Міжнародною торговою палатою (далі – Правила Інкотермс).

Необхідність та право застосування Правил Інкотермс зумовлена вимогами Указу Президента України «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів» від 04.10.94 р., та ч. 4 ст. 265 ГК України.

На сьогодні найбільш поширено в Україні застосовуються Правила Інкотермс в редакції 2010 року, хоча можливе і застосування більш ранніх редакцій, наприклад редакції 2000 року.

Редакцію Правил Інкотермс 2000 можна знайти у вільному доступі на сайті Верховної ради України за посиланням.

Редакція Правил Інкотермс 2010  у вільному доступі відсутня, права на її розповсюдження належать Українському національному комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine), сайт за посиланням, тому чинну версію Інкотермс 2010 можна замовити у цієї організації.

Рекомендую використовувати ту редакцію Правил  Інкотремс з текстом якої Ви ознайомлені і маєте змогу надати суду для ознайомлення.

Найбільш поширеними у внутрішній торгівлі в Україні умовами Правил Інкотермс є: EXW, FCA, CPT, DDP. На мій погляд найбільш сприятливими для Покупця є умови DDP, найменш – EXW. Якщо Постачальник наполягає на умовах постачання EXW, потрібно намагатися укладання договору на умовах FCA, оскільки вони передбачають навантаження Товару в транспорт перевізника Постачальником. В договорі умови постачання можуть бути викладені наступним чином: «Передача Товару здійснюється на умовах DDP м. Дніпро, вул. Центральна,10, згідно Правил INCOTERMS 2010»

Окремою умовою в договорі постачання доцільно передбачити використання при прийманні товару за кількістю та якістю Інструкції № П-6, затвердженої постановою Держарбітражу СРСР від 15.06.65 р та Інструкції № П-7, затвердженої постановою Держарбітражу СРСР від 25.04.66 р, відповідно. Ці нормативно-правові акти які походять від Держарбітражу СРСР ще застосовуються у діловому обороті України.

Покупцю бажано покупати товар на умовах часткової передоплати. Повну оплату здійснювати по факту поставки товару та після реєстрації податкової накладної на товар в Єдиному реєстрі податкових накладних, що забезпечить Вас від втрат податкового кредиту з ПДВ.

Доцільним буде передбачити в договорі гарантійні зобов’язання Постачальника, що можна зробити в наступній редакції: «Постачальник гарантує належну якість Товару, що поставляється протягом 12 (дванадцяти) календарних місяців з моменту початку використання Товару при дотриманні Покупцем умов експлуатації Товару. Постачальник за свій рахунок протягом гарантійного терміну здійснює заміну неякісного Товару.»

Бажано вказувати конкретний гарантійний строк, але можливо посилатись і на гарантійний строк виробника, але потрібно чітко вказати, яким документом він встановлюється - паспортом на обладнання , гарантійним талоном, тощо.

З метою забезпечення належного виконання зобов’язання з поставки товару Постачальником в договорі потрібно передбачити відповідальність за несвоєчасну поставку товару у вигляді штрафних санкцій - пені та штрафу. Умову щодо пені можна сформулювати наступним чином: «У разі несвоєчасної передачі Товару Постачальник виплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1% від вартості непоставленого/несвоєчасно поставленого Товару за договором за кожний день прострочення». Оскільки вимога по поставці товару не грошова можемо встановити розмір пені більший за подвійну облікову ставку НБУ (ліміт для пені за невиконання грошових зобов’язань встановлений ст. 3 ЗУ «Про відповідальність за порушення грошових зобов’язань). 

Також за прострочення зобов’язання необхідно передбачити стягнення штрафу, наприклад: «В разі несвоєчасної поставки або недопоставки Товару понад 10 (десять) календарних днів Постачальник додатково сплачує Покупцю штраф у розмірі 10% від вартості непоставленого (несвоєчасно поставленого) Товару».

Стосовно встановлення порядку розв’язання спорів за договором не потрібно передбачати обов’язковий досудовий (претензійний) порядок розгляду спору – це зменшує час вирішення спору. Потрібно виключати умову про передавання спору на розгляд третейському суду, оскільки Постачальник може запропонувати підконтрольний третейський суд, яке Ви не зможете оскаржити в подальшому до господарських судів.  Необхідно передбачити вирішення спору в господарських судах відповідно до діючого Законодавства України.

До договору потрібно вносити умови щодо дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили, яка не залежить від волі сторін) та передбачити, що сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії форс-мажорних обставин. При цьому слід вказати, що протягом 15 календарних днів сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини, повинна письмово сповістити про це іншу сторону, та надати висновок Торгово-промислової палати України.

Також потрібно вказати в договорі що одностороннє розірвання договору не можливе. Доцільно буде включити в договір пункт наступного змісту: «Будь-які зміни, доповнення, протоколи до Договору дійсні за умови, якщо вони вчинені у письмовій формі, підписані Сторонами, і є його невід'ємною частиною, про що повинно бути зазначено в цих документах». Це формулювання дозволить Покупцю контролювати внесення змін до договору.

З метою оперативності здійснення господарської діяльності в договорі доцільно передбачити можливість обміну сторонами документів електронною поштою та визнання копій документів, такими що мають силу оригіналу, до моменту заміни їх на оригінали, і вказати адреси електронної пошти, які є належними для такого обміну. Ця стаття опублікована на сторінці Всеукраїнського щотижневого професійного юридичного видання Юридична газета online.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]