Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
20.11.2013 16:40

Cьогодення інтеграції з ЄС: практичні здобутки на шляху зближення

Первый Заместитель Председателя Комитета по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики

Вже традиційно напередодні зустрічей очільників держав-членів ЄС, Єврокомісії та України шпальти газет та інформаційні повідомлення на телебаченні в кожному черговому випуску торкаються питання перспективи укладання Асоціації з ЄС.

Вже традиційно напередоднізустрічей очільників держав-членів ЄС, Єврокомісії та України шпальти газет таінформаційні повідомлення на телебаченні в кожному черговому випуску торкаютьсяпитання перспективи укладання Асоціації з ЄС.

На жаль, більшість чомусь цікавитьтільки сам факт парафування чи підписання документу, і мало хто цікавитьсясамою Асоціацією як явищем, яке матиме позитивні наслідки для держави не вдалекому майбутньому, а вже сьогодні. Якщо подивитися на процеси, якіпередували питанню підписання Угоди про асоціацію, глибше, ніж пропонують ЗМІ,то стає очевидним, що вже сьогодні Україна на шляху до ЄС зазнала чималопозитивних змін у багатьох сферах.

Наякісно новий рівень сьогодні виходить питання боротьби з корупцією. В рамкахвиконання вимог ЄС до України у цьому напрямку, а також з метою викоріненняявища з сучасних політичних реалій, вдалося досягти чималих результатів.Законодавча база була поповнена Законом «Про засади запобігання та протидіїкорупції», який містить у собі низку рекомендацій GRECO. Цим самим булостворено належне підґрунтя для реалізації ефективної та послідовної політики усфері запобігання та протидії корупції.

Сьогоднізаконодавство у цій сфері відповідає міжнародним стандартам, зокрема у планіздійснення превентивних антикорупційних механізмів, процедури конфіскації тавідповідальності юридичних осіб за вчинені в їх інтересах корупційні злочини.На сьогоднішній день маємо:

·       скасовану адміністративну відповідальність за одержання та наданнянеправомірної вигоди у публічному секторі, що дозволить застосовувати дослужбових осіб виключно кримінальні санкції;

·       встановлення кримінальної відповідальності за пропозицію і за прийняттяпропозиції хабара, встановлено більш жорсткі санкції за хабарництво, включно зпозбавленням волі;

·       заміну терміну «хабар» для злочинів у сфері службової діяльності більшшироким поняттям «неправомірна вигода», яке включає будь-які матеріальні предметиі немайнові вигоди, та має однакове значення для всіх корупційних злочинівнезалежно від сфери їх вчинення;

·       встановлення відповідальності за хабарництво для всіх працівниківдержавних підприємств, установ та організацій;

·       впровадження обов’язкового поєднання двох чинників для звільнення відвідповідальності за корупцію – вимагання та добровільного інформування органудосудового розслідування, тоді як на сьогодні для такого звільнення достатньобудь-якої з цих двох умов;

·       набрання чинності змін до законодавства, які дозволять удосконалитипроцедуру спеціальної конфіскації майна (конфіскації обов’язково підлягатимемайно, еквівалентне предмету злочину).

Крім того активно функціонує створений в 2010 році Національнийантикорупційний комітет, який готує пропозиції щодозабезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері запобігання іпротидії корупції. Загалом антикорупційне законодавство перебуває в постійномуреформуванні відповідно до вимог Європейської Комісії. Незважаючи на достатнюкількість наявних недоліків, все ж здійснюється чимало кроків до їх усунення.

На сьогодні, ми вже маємоукладену і таку, що набула чинності, Угоду про спрощення оформлення віз. Завдяки цьому документу відвідатиєвропейські країни українським громадянам стає значно простіше. На шляху лібералізаціївізового режиму досягнуто вже чимало: представлений у 2010 році План дій  стимулював проведення реформ не лише в міграційно-візовій, але й в багатьох інших сферах.

Для України співробітництвоз ЄС також важливе в плані забезпечення енергетичноїбезпеки. Україна приєдналась до Договору Європейської енергетичної хартії,який є основою регулювання відносин у сфері обігу енергопродуктів та наданняпослуг транзиту енергоносіїв в ЄС. Цей крок засвідчив спільність розумінняСторонами засад та принципів регулювання енергетики. Водночас реальний станреалізації цих принципів у законодавстві України не в усіх секторахенергетичної галузі є достатньо повним, ефективним та таким, що відповідаєвимогам, закріпленим в актах acquiscommunautaire.

Важливим аспектом для ЄС єзабезпечення дотримання Україною параметрів екологічної безпеки. Для нас це чи не менш важливий аспектспівпраці, адже в ЄС заходи з збереження довкілля поширюються на більше колооб’єктів охорони та джерел забруднення. Завдяки спільній кооперації зЄвросоюзом коло таких об’єктів поступово розширюватиметься і в Україні.

Чимало кроків вже здійсненопо адаптації податкового законодавстваУкраїни до законодавства ЄС. Набули чинності законодавчі акти, які спрощуютьпроцедуру реєстрації підприємців, що сприяє розвитку малого бізнесу. Такожзнижено податки, а на окремі категорії продуктів їх взагалі анульовано.Головними пріоритетами щодо вдосконалення та адаптації податковогозаконодавства до європейських норм залишаються, зокрема, питання підвищенняставок акцизного податку з урахуванням обмежень регіонального контексту.

Не менш важливим питанням,яке часто підіймається європейськими лідерами, є проблема управління кордонами. Однак на ці питання нам є що відповісти, аджесьогодні в Україні прийняті усі необхідні законодавчі акти з прикордоннихпитань. Досягнуто суттєвих зрушень у питаннях демаркації кордону, здійснюютьсяактивні та послідовні заходи з імплементації законодавства з питань управліннякордонами та інституційного розвитку Державної прикордонної служби Українивідповідно до затверджених концепцій та програм розвитку.

Завершенорозробку чотирирівневої системи управління та реагування на зміни обстановки накордонах. Вона відповідає Плану дій щодо лібералізації візового режиму тазагалом є сучасною автоматизованою системою, яка дозволяє вивести управліннякордонами на якісно новий рівень. Разом з введеною в експлуатацію системою «Аркан»(здійснює контроль осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинаютьдержавний кордон), а також системним переоснащенням прикордонних підрозділівсучасними технічними засобами контроль над операціями на митниці стає значноефективнішим.

Великезначення для підвищення якості управління кордонами має співпраця України з ЄвропейськоюАгенцією FRONTEX. Ця співпраця дозволяє обмінюватися інформацією між Державноюприкордонною службою України та FRONTEX у сфері аналізу ризиків.

Вконтексті якісних змін, що відбуваються в Україні в в рамках виконаннязобов’язань перед ЄС, варто згадати і про проблему захисту персональних даних. Вирішення цієї проблеми завдякиспівробітництво з ЄС суттєво еволюціонувало від поняття, яке не розуміли, дореального права громадян. На сьогодні вирішення питання захисту персональнихданих особи стоїть на завершальній стадії, адже ми маємо не лише дієвузаконодавчу базу, але і технічні засоби, які дають можливість обробляти дані покожній особі без їх незаконного поширення. Сьогодні Державний реєстр базперсональних даних є результатом багаторічної ефективної роботи у цій галузі.

Таким чином сьогодні вУкраїні можна бачити не лише «декларацію намірів» здійснювати реформи, але й практичніпозитивні наслідки запроваджених в рамках євроінтеграції змін.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net