Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
02.12.2015 00:36

Заказник "Жуків Острів" - шматки землі

02.12.1999 року Київська міська рада прийняла Рішення №147/649, яким частину територій лісопаркового господарства «Конча-Заспа» та колективного сільськогосподарського підприємства «Хотівське» оголосила ландшафтним заказником місцевого значення.

02.12.1999 рокуКиївська міська рада прийняла Рішення №147/649, яким частину територійлісопаркового господарства «Конча-Заспа» та колективного сільськогосподарськогопідприємства «Хотівське» оголосила ландшафтним заказником місцевого значення.28.08.2015,  у відповіді на депутатськезвернення було зазначено, що дане рішення було прийнято без обґрунтованихклопотань...  У 2007 році це не стало назаваді схваленню Схеми меж ландшафтного заказника місцевого значення РішеннямКиївської міської ради від 22.08.2007 №162/1996 загальною площею 196, 0 га. Усерпні 2015 р., в обґрунтування незабезпечення встановлення меж заказника,Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської радизазначило причиною - не затвердження в установленому порядку детального планузаказника. Чия вина?

Хоча, особисто яне є прихильником поділу судів на Адміністративний, Господарський та місцевийзагальний суд, зазначені позови, відповідно до правової позиції Пленуму Вищогогосподарського суду України від 17.05.2011 №6 «Про деякі питання практикирозгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин», підвідомчіГосподарському суду.

У березні 2014року Генеральною прокуратурою України до Господарського суду м. Києвапред’явлено позов в інтересах держави до Київської міської ради, ОКЖК«Котміст», ТОВ «Будівельна спілка», ТОВ «Земконтракт», ТОВ «Лігабуд», ТОВ«Срібна затока» про визнання недійсними рішень, договору оренди земельноїділянки та державних актів на право власності на землю, визнання відсутностіправ.

Чи можна назвати «відповідальними»дії Київської міської ради у даній справі ?

Одним ізаргументів відповідача проти позову стало посилання на рішення КонституційногоСуду України від 16 квітня 2009 року №1-9/2009, з якого виходить, що рішенняКиївміськради про передачу земельних ділянок обслуговуючим кооперативам тажитловим кооперативам є не нормативними актами, оскільки передбачені конкретніприписи, звернені до окремого суб’єкта чи юридичної особи, застосовуютьсяодноразово і після реалізації вичерпують свою дію. Отже, ненормативні правовіакти органу місцевого самоврядування є актами одноразового застосування,вичерпують свою дію фактом їхнього використання, тому вони не можуть бутискасовані чи змінені органом місцевого самоврядування після їх виконання.  Дійсно, відповідно до абзаців п’ятого та шостого зазначеногорішення Конституційного Суду органи місцевого самоврядування є відповідальнимиза свою діяльність перед юридичними і фізичними особами. Яквбачається з даної справи, власні Рішення Київміськрадою не тільки по різномутрактуються у відповідях на звернення, але й змінюються з плином часом, зменшуючи тим самимгектари заказника.

Як розпоряджаютьсядеякі сьогоднішні відповідачі отриманими державними актами на право власностіна земельні ділянки ландшафтного заказника місцевого значення «Жуків Острів» ?

Так, ще до початкурозгляду у суді, з інформації Департаменту земельних ресурсів виконавчогооргану Київміськради стало відомо про те, що після отримання ТОВ «Срібна хвиля»державного акта про право власності на земельну ділянку, товариство внесло частиницієї ділянки до статутного капіталу інших семи товариств, які у зв’язку з цимотримали відповідні свідоцтва про право власності на земельні ділянки тасвідоцтво про право власності на нерухоме майно. Одне з них, ТОВ «ІнтегралітіІнвест» збільшило свій статутний капітал за рахунок 4 земельних ділянок, уподальшому замовила розроблення технічної документації щодо об’єднання чотирьохділянок в одну, яку, згодом, знову поділили на чотири земельні ділянки.

Наступні обставинисправи свідчать, що землі, які отримувались ОКЖК «Котміст» з метою будівництвана них житла для членів кооперативу, як передбачає ст. 41 ЗК України, насправдіоформлювались для їх подальшого відчуження. Водночас, факт незаконності набуттяОКЖК «Котміст» права власності на земельні ділянки ландшафтного заказникамісцевого значення виключає можливість передачі права власності на ці землі достатутного капіталу іншої юридичної особи на законних підставах.  У лютому – березні 2011 року, в ходіпроведення перевірки, Генеральною прокуратурою України були отримані документи,які є доказами порушення чинного законодавства.

Зважаючи на те, щоправочини щодо внесення спірних земельних ділянок до статутного капіталуспрямовані на відчуження об’єктів права українського народу – земель природно-заповідногофонду ландшафтного заказника місцевого значення «Острів Жуків», які непідлягають передачі з комунальної до приватної власності, а також ураховуючи,що спірні землі передано в приватну власність для житлової забудови, щосуперечить меті оголошення заказника, зазначені правочини є такими, що, відповіднодо ст. 228 Цивільного кодексу України, порушують публічний порядок тає нікчемними. Як роз’яснюєПленум Верховного Суду України у п.18 Постанови від 06.11.2009 №9 «Про судовупрактику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними», такими єправочини, що посягають на суспільні, економічні та соціальні основи держави,зокрема: правочини, спрямовані на використання всупереч закону комунальної,державної або приватної власності; правочини, спрямовані на незаконне відчуженняабо незаконне володіння, користування, розпорядження об’єктами права власностіукраїнського народу – землею як основним національним багатством, що перебуваєпід особливою охороною держави, її надрами, іншими природними ресурсами, тощо.

Отже, враховуючите, що право власності до згаданих товариств перейшло за нікчемнимиправочинами, вказані державні акти та свідоцтва підлягають визнанню недійсними.Водночас позовні вимоги про визнання недійсними договору оренди, державнихактів про право власності на землю, свідоцтва про право власності на нерухомемайно, скасування рішень про державну реєстрацію прав, повернення земельноїділянки та визнання відсутності прав є похідними від вимог про визнаннянедійсними рішень Київської міської ради.

Нагадаємо, протягом 2011-2012 років судовими рішеннями скасовано більшість документів на правовласності (користування) земельними ділянками, відведеними під забудову вландшафтному заказнику місцевого значення «Жуків Острів».

To be continued….

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи