Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
11.12.2018 19:59

Деякі питання оптимізації митної вартості товарів

Законодавство України стосовно митної справи відіграє значну роль під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Важливе місце займає питання визначення митної вартості товарів.

ЗРОСТАННЯ  КІЛЬКОСТІ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Згідно повідомлення Державної служби статистики України за 9 місяців 2018 р. експорт товарів становив 34551,1 млн.дол. США, або 110,3% порівняно з 9 місяцями 2017р., імпорт – 41019,8 млн.дол., або 116,1%. Негативне сальдо склало 6468,7 млн.дол. (за 9 місяців 2017р. також негативне –4009,1 млн.дол.). Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 218 країн світу.

Важливість даного питання полягає в тому, що на сьогодні все більше актуальним стає розмитнення певних груп і категорій товарів, які необхідні для використання суб’єктами господарювання та громадянами.

ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ ЯК ОДИН ІЗ ВАЖЛИВИХ ПРОЦЕСІВ У МЕЖАХ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

Важливим питанням, яке розглядається в контексті зовнішньоекономічної діяльності є питання митної вартості товарів.

Згідно статті 49 Митного кодексу України митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України, є вартість товарів, що використовується для митних цілей, яка базується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари.

Відповідно до статті 57 цього ж Кодексу визначення митної вартості товарів, які ввозяться в Україну відповідно до митного режиму імпорту, здійснюється за такими методами: 1) основний - за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються (вартість операції); 2) другорядні: а) за ціною договору щодо ідентичних товарів; б) за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів; в) на основі віднімання вартості; г) на основі додавання вартості (обчислена вартість); ґ) резервний.

 

СПІРНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ

Як свідчить практика судочинства, значна кількість спорів стосовно митного законодавства має відношення до питання визначення митної вартості товарів.

Спори стосуються як правило ситуацій, коли фізична чи юридична особа, яка здійснює зовнішньоекономічну діяльність або ж інші особа, яку торкається процес митного оформлення, повинна сплатити значно більший обсяг фіскальних платежів, базуючись на тому, що за відповідною методикою було зроблено визначення саме такої митної вартості товарів.

Надмірне фіскальне навантаження на громадян та господарюючих суб’єктів стримує економічне зростання України і позначається на загальному добробуті. У зв’язку з цим, важливим є визначити, яким чином можна сприяти вирішенню питання прискорення митного оформлення та зменшення фіскального тиску.

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРАВОВІДНОСИН ПІД ЧАС ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ:

1) Під час комунікації з митними органами, вартим є дотримуватися загальних принципів державної митної справи, зокрема тих, які передбачені у статті 8 Митного кодексу України. Серед них, наступні принципи: законності та презумпції невинуватості, заохочення доброчесності тощо;

2) Важливим є застосування п. 4 статті 3 Митного кодексу України, де зазначається, що у разі якщо норми законів України чи інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи допускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків підприємств і громадян, які переміщують товари, транспортні засоби комерційного призначення через митний кордон України або здійснюють операції з товарами, що перебувають під митним контролем, чи прав та обов’язків посадових осіб органів доходів і зборів, внаслідок чого є можливість прийняття рішення як на користь таких підприємств та громадян, так і на користь органу доходів і зборів, рішення повинно прийматися на користь зазначених підприємств і громадян

3) Важливим є застосування міжнародних стандартів з питань визначення митної вартості товарів, зокрема актуальними у даному сенсі є принципи, які закладені в такому міжнародному документі як Генеральна угода з тарифів і торгівлі

4) Актуальним є також застосування судової практики міжнародних судових установ, зокрема для України в даному плані важливою є практика Європейського суду з прав людини, так як згідно статті 17 Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права; 

5) Доцільним є використання механізму «Єдине вікно для міжнародної торгівлі». Відповідно до повідомлення Державної фіскальної служби України від 6 липня 2018 року процедури митного контролю та оформлення будуть ще простішими та швидшими. Верховною Радою України прийнято закон, який передбачає удосконалення механізму «єдиного вікна» та оптимізацію здійснення контрольних процедур при митному оформленні товарів. Відповідно до цього закону ДФС має створити та забезпечити функціонування єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі». На службу покладене зобов’язання й по його адмініструванню.

Перелік даних заходів не є вичерпним і загалом може доповнюватися іншими методами, які будуть сприяти оптимізації процесу визначення митної вартості товарів.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи