Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
29.04.2024 18:16

Чи пов'язане бронювання ІТ-спеціалістів та резидество Дія Сіті?

Юрисконсульт ЮК "Надійний правовий партнер"

Як здійснити бронювання ІТ-спеціалістів.

Бронювання військовозобов'язаних працівників означає тимчасове відстрочення від мобілізації на період до шести місяців для ключових працівників підприємств, компаній, установ або організацій, які є вирішальними для забезпечення їхнього стабільного функціонування і працюють у відповідних організаціях.

Україна під час дії воєнного стану безумовно, стикається з можливістю виникнення кризових ситуацій, що можуть загрожувати як економічній стабільності, так і забезпеченню життєвих потреб населення.

У глобальній сфері інформаційних технологій, професійні кадри стають основним активом, а уряд України усвідомлює важливість ролі ІТ-галузі у розвитку країни, у тому числі у розвитку оборонної сфери. 

Так, Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання реалізації положень Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час” від 27 січня 2023 року №76 відкрила нові можливості для компаній, які спеціалізуються у ІТ сфері. 

Згідно з цим документом, уряд дає ІТ-компаніям можливість “забронювати” військовозобов'язаних працівників від мобілізації, вважаючи їх важливим ресурсом для забезпечення національної безпеки. 

Постанова встановлює переваги, спрямовані на ІТ-сектор, зокрема - можливість бронювання  військовозобов'язаних для тих, хто є резидентами платформи Дія Ciті. 

Але для отримання цих переваг необхідно виконати певні умови. Які? Це питання ми розглянемо далі.

Що таке резидентство Дія Сіті? Як і хто може отримати резидентство Дія Сіті?

Резидентство Дія Сіті регулюється ЗУ “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні” .

Відповідно вищезазначеного закону - резидент Дія Сіті - юридична особа, яка відповідно до Закону набула статусу резидента Дія Сіті та згідно з інформацією, що міститься у реєстрі Дія Сіті, перебуває у зазначеному статусі.

Аналізуючи норми ЗУ “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні” можна прийти до висновку про те, що в Україні існують так звані два типи резидентства в системі "Дія Сіті": "Повна відповідність критеріям резидента Дія Сіті " та "Стартап резидентство Дія Сіті".

"Повна відповідність критеріям резидента Дія Сіті ". Які умови? 

Відповідно до ст. 5 ЗУ “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні”  для того щоб відповідати критеріям  резидента Дія Сіті ", необхідно: 

Резидент "Дія Сіті"має відповідати наступним критеріям:

- здійснює один або кілька видів діяльності: комп’ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп’ютерним устаткованням,видання комп’ютерних ігор, а також іншого програмного забезпечення, надання програмних продуктів, у тому числі комп’ютерних ігор, у режимі "онлайн" та надання веб-послуг із доставки програмних додатків, включаючи розповсюдження примірників (копій, екземплярів) програмного забезпечення у електронній формі, у тому числі комп’ютерних ігор, його елементів, оновлень, доповнень та розширень функціоналу цієї статті, що вказано у її статуті та/або відомостях про неї, що містяться у Єдиному державному реєстрі; освітня діяльність у галузі інформаційних технологій, у тому числі надання вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти за такими спеціальностями як комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, кібербезпека, наука про дані, а також надання інших видів освіти, а саме: навчання комп’ютерній грамоті (цифровій грамотності), що включає послуги з навчання цифровій грамотності, розробленню, модифікації, тестуванню та технічній підтримці програмного забезпечення, у тому числі комп’ютерні ігри, навчання бізнес аналізу (для цілей розроблення, модифікації, тестування та технічної підтримки програмного забезпечення), побудові графічних інтерфейсів, організації процесів з контролю якості, системному адмініструванню, проектному менеджменту, розробці документації; оброблення даних і пов’язана із цим діяльність, крім надання інфраструктури для оброблення даних та розміщення (хостингу) і послуг з розміщення (хостингу), та діяльність веб-порталів, дослідження та експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук щодо інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій; проведення маркетингових кампаній та надання рекламних послуг з використанням програмного забезпечення, розробленого за участю резидента Дія Сіті, у мережі Інтернет та/або на пристроях користувачів; діяльність організаторів кіберспортивних змагань, кіберспортивних команд, спеціалізованих комп’ютерних центрів та/або клубів, призначених для проведення кіберспортивних змагань, а також студій трансляцій кіберспортивних змагань; діяльність постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів; забезпечення кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем, програмних продуктів та інформації, що в них обробляється; розроблення та впровадження організаційних заходів, програмних та апаратно-програмних продуктів, призначених для запобігання кіберінцидентам, виявлення та захисту від кібератак, ліквідації їх наслідків, відновлення сталості функціонування комунікаційних та технологічних систем (мереж); оброблення та аналіз даних про обставини кіберінциденту та його наслідки, встановлення передумов, що призвели до нього, надання відповідних рекомендацій; планування та проектування інтегрованих комп’ютерних систем, що поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні технології, призначені для захищеної обробки інформації (даних); надання консультацій з питань забезпечення кібербезпеки (кіберзахисту) комунікаційних систем та програмного забезпечення (продуктів), що забезпечують функціонування IT-систем клієнта; надання послуг з експлуатації та технічного обслуговування комунікаційного обладнання, програмного забезпечення, призначеного для забезпечення кібербезпеки комунікаційних та технологічних систем (мереж); проведення досліджень та здійснення експериментальних розробок у сфері забезпечення кібербезпеки; діяльність з проектування (конструювання), дослідження, тестування (випробування) технологій, пристроїв і систем робототехніки з використанням комп’ютеризованих систем управління;  інші види діяльності, визначені Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".)

- розмір середньої місячної винагороди працівника та гіг-спеціалістам, починаючи з календарного місяця, наступного за календарним місяцем, в якому набуто статус резидента Дія Сіті, кожного календарного місяця становить не менше, ніж еквівалент 1200 євро за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим Національним банком України станом на перше число відповідного календарного місяця. Такий розмір підтверджується офіційними документами, звітністю. 

- середньооблікова кількість працівників юридичної особи за підсумками кожного календарного місяця, починаючи з наступного за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менше дев’яти осіб;

- сума кваліфікованого доходу   (чистого доходу) від продукції юридичної особи, отриманого за перших три календарних місяці, наступні за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менш як 90 відсотків суми її загального доходу за такий період, а сума кваліфікованого доходу (чистого доходу) від реалізованої продукції ІТ, отриманого за кожен календарний рік перебування у статусі резидента Дія Сіті, становить не менш як 90 відсотків суми загального доходу юридичної особи за той самий період (за наявності загального доходу);

 "Стартап резидентство Дія Сіті". Які умови? 

Дійсно законодавцем передбачено "Стартап резидентство", умови якого є більш "пом'якшеними", але такі умови теж мають свої особливості.  

Підприємство, що відповідає не всім вимогам, має право перебувати у статусі резидента Дія Сіті, але не довше ніж до 31 грудня календарного року, наступного за календарним роком, в якому вона набула статусу резидента Дія Сіті, за умови певних вимогу. ( ч. 3 ст. 5 ЗУ “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні”). 

1. відповідає вимогам, передбаченим, зокрема:

-здійснює один або кілька видів діяльності, зазначених вище;

-сума кваліфікованого доходу юридичної особи, отриманого за перших три календарних місяці, наступні за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менш як 90 відсотків суми її загального доходу за такий період, а сума кваліфікованого доходу, отриманого за кожен календарний рік перебування у статусі резидента Дія Сіті, становить не менш як 90 відсотків суми загального доходу юридичної особи за той самий період (за наявності загального доходу);

-щодо юридичної особи відсутні обставини: юридична особа зареєстрована на території та/або відповідно до законодавства іноземної держави;у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано належать державі Україна або територіальній громаді;яка має статус неприбуткового підприємства, установи, організації; юридична особа порушила вимоги законодавства щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників та/або подання інформації про структуру власності юридичної особи; прямим або опосередкованим власником часток (акцій) у статутному (акціонерному) капіталі якої є держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором, або юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства такої держави, або фізична особа, яка постійно (переважно) проживає у такій державі. Це положення не застосовується у разі здійснення володіння часткою (акціями) у статутному (акціонерному) капіталі через юридичну особу, акції якої перебувають в обігу на фондових біржах згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України (крім випадків реєстрації такої юридичної особи відповідно до законодавства держави-агресора); у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано належать юридичним особам, зареєстрованим у державах, включених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом; стосовно якої застосовано спеціальні економічні або інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства України, або визнані Україною міжнародні санкції або яка є пов’язаною особою особи, стосовно якої застосовано такі обмежувальні заходи (санкції);  яка визнана банкрутом; яка перебуває у процесі припинення, крім перетворення;яка протягом більш як 30 днів має податковий борг, загальна сума якого становить понад 10 мінімальних заробітних плат (виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного календарного року);яка є постачальником послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, та не виконала вимоги законодавства щодо включення до певного реєстру, постановки на облік, отримання ліцензії чи іншого дозвільного документа (якщо такі вимоги встановлені законодавством як умова надання відповідних послуг);яка здійснює діяльність з організації та/або проведення азартних ігор, крім діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.

2. державну реєстрацію створення юридичної особи здійснено не раніше ніж за 24 календарних місяці до дня подання заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті. Тобто, підприємство має бути новоствореним.

3. розмір доходу юридичної особи, не перевищує граничного обсягу доходу, для суб’єктів господарювання третьої групи платників єдиного податку (1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, що з квітня 2024 році становить 9 336 000 грн) , у кожному з таких років:

- у календарному році, що передує календарному року, в якому юридична особа подала заяву про набуття статусу резидента Дія Сіті;

- у календарному році, в якому особа подала заяву про набуття статусу резидента Дія Сіті;

- у календарному році, в якому юридична особа набула статусу резидента Дія Сіті;

- у календарному році, наступному за роком, у якому  особа набула статусу резидента Дія Сіті;

- у заяві про набуття статусу резидента Дія Сіті зазначено про звернення до уповноваженого органу.

Визначено також умови та обставини, за яких підприємство не може бути резидентом Дія Сіті, зокрема підприємства: 

- які зареєстроване на території та/або відповідно до законодавства іноземної держави;

- статутний капітал якого  25 і більше відсотків прямо або опосередковано належать державі Україна або територіальній громаді;

- що має статус неприбуткового підприємства, установи, організації;

- яке порушило вимоги законодавства щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників та/або подання інформації про структуру власності юридичної особи;

- прямим або опосередкованим власником часток (акцій) у статутному (акціонерному) капіталі якої є держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором, або юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства такої держави, або фізична особа, яка постійно (переважно) проживає у такій державі. Це положення не застосовується у разі здійснення володіння часткою (акціями) у статутному (акціонерному) капіталі через юридичну особу, акції якої перебувають в обігу на фондових біржах згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України (крім випадків реєстрації такої юридичної особи відповідно до законодавства держави-агресора);

- у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано належать юридичним особам, зареєстрованим у державах, включених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;

- стосовно якої застосовано спеціальні економічні або інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства України, або визнані Україною міжнародні санкції або яка є пов’язаною особою особи, стосовно якої застосовано такі обмежувальні заходи (санкції);

- які визнані банкрутом;

- які перебувають у процесі припинення, крім перетворення;

- які протягом більш як 30 днів мають податковий борг, загальна сума якого становить понад 10 мінімальних заробітних плат (виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного календарного року);

- які є постачальниками послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, та не виконали вимоги законодавства щодо включення до певного реєстру, постановки на облік, отримання ліцензії чи іншого дозвільного документа (якщо такі вимоги встановлені законодавством як умова надання відповідних послуг);

- які здійснюють діяльність з організації та/або проведення азартних ігор, крім діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.

Чи всі ІТ-компанії - резиденти Дія Сіті  можуть здійснювати бронювання своїх спеціалістів?

Механізм бронювання під час дії воєнного стану військовозобов’язаних передбачений окремими нормативними актами, і містить свої вимоги, які міститься серед переліку підприємств, які мають право звернутися з пропозицією про бронювання, в тому числі і підприємства, які  є резидентами Дія Сіті, але цей критерій не є визначним. 

Бронювання підлягають працівники, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. 

 Порядку та критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період визначені Постановою  Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. №76 .

Основними  критеріями віднесення підприємства до критично важливих є:

- загальна сума сплачених податків, зборів, платежів до  бюджетів, крім митних платежів, та сума сплаченого єдиного внеску протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн. євро, що повинно підтверджуватися довідкою контролюючого органу, в якому на обліку перебуває підприємство;

- сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн. євро, що повинно підтверджуватися довідкою  відповідного обслуговуючого банку;

- підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 83 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 20, ст. 555);

- підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Критерії, за якими здійснюється визначення підприємства, яке має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади, встановлюються органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, за сферою їх управління чи галуззю національної економіки або обласною, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, або обласною, Київською та Севастопольською міськими військовими/військово-цивільними адміністраціями (у разі їх утворення) з урахуванням потреб територіальної громади;

- відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що повинно підтверджуватися довідкою про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, або витягом з інформаційної системи органів ДПС щодо статусу розрахунків платника з бюджетом;

- розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 р. (відповідно до даних Держстату), що повинно підтверджуватися  довідкою, виданою підприємством та відповідною звітністю.

- підприємство є резидентом Дія Сіті.

Відтак, для отримання статусу критично важливого підприємства та в подальшому для бронювання військовозобов'язаних співробітників, підприємство має відповідати принаймні трьом з вищезазначених критеріїв.

Отже, якщо підприємство є резидентом Дія Сіті, крім цього, для здійснення бронювання, таке підприємство повинно відповідати ще щонайменше двом критеріям "критично важливого" підприємства. 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи