Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
29.04.2024 17:07

Позапланові будівельні перевірки 2023 – 2024

У сучасних умовах будівництво є однією з ключових сфер росту економіки.

А де ріст економіки, тобто гроші, там буде системний контроль та нагляд з боку держави, у т.ч. в формі  позапланової перевірки будівництва. Щоб бути до цього готовим, надалі у режимі питань – відповідей будуть розглянуті актуальні моменти цього виду перевірок. А якщо у тебе залишилось питання без відповіді, пиши його у коментарі. 

Перелік питань наступний:

- Що таке позапланова будівельна перевірка, у чому її відмінність від планової

- Де можна переглянути план позапланових перевірок

- Чи припиняються позапланові будівельні перевірки під час воєнного стану

- Підстави для проведення позапланової будівельної перевірки

- Чим допоможе адвокат під час та після будівельної перевірки

- Які документи до проведення та за наслідками перевірки приймає ДІАМ

- Чи тривала бездіяльність органу контролю з приводу не проведення перевірки порушує права скаржника щодо захисту його прав викладених у скарзі

- Орган контролю зобов'язаний запросити скаржника на розгляд його скарги

- Що слід розуміти під протиправною бездіяльністю суб'єкта владних повноважень

- Якщо орган контролю не проводить позапланову перевірку, чи можна звертатися до суду, щоб зобов'язати провести перевірку

- Можна проводити позапланову перевірку лише на об'єкті де ведуться будівельні роботи

- Державний архітектурно-будівельний контроль може здійснюватися щодо збудованих об'єктів, об'єктів нерухомості у разі, якщо їхнє будівництво (проведення будівельних робіт) триває

- Невиконання будівельною інспекцією вимог закону про порядок здійснення позапланової перевірки призводить до визнання перевірки незаконною та відсутності правових наслідків

- Тільки на етапі допуску до перевірки суб'єкт будівництва може порушити питання про необґрунтованість призначення та проведення перевірки, а допуск до перевірки нівелює правові наслідки процедурних порушень

- Які порушення при призначенні та проведенні перевірки будуть підставами для скасування рішень, прийнятих за підсумком перевірки

- Неправомірність дій контролюючого органу у вигляді прийняття наказу про призначення та проведення перевірки може бути предметом окремого позову

- Можливо у суді скасувати акт який прийнятий за наслідком позапланової перевірки

- До чого призведе порушення вчинені ДІАМ з призводу призначення і проведення перевірки

- Вимога СБУ про проведення позапланової перевірки є підставою для призначення та проведення перевірки

- Який порядок попереднього повідомлення суб'єкта містобудування про проведення позапланової перевірки як обов'язкової передумови для її проведення

- Чи повинен контролюючий орган у рамках підготовки до позапланової перевірки вчинити дії щодо повідомлення суб'єкта містобудування про її проведення

- Прийняттю будь-якого рішення контролюючим органом має передувати відповідна позапланова перевірка

- Належними, допустимими доказами наявності порушень з боку суб'єкта містобудування, у тому числі й здійснення самовільного будівництва, чим має бути підтверджено з боку будівельної інспекції

- Чи є законними дії контролюючого органу, який посилається на неможливість проведення перевірки з вини суб'єкта містобудування.  

Ось уже і переходимо до відповідей: 

Що таке позапланова будівельна перевірка, у чому її відмінність від планової? 

Позаплановою перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена квартальним планом роботи Державної інспекції архітектури і містобудування (ДІАМ). Позапланова перевірка проводиться на підставі наказу ДІАМ та направлення на проведення перевірки. Під час проведення позапланової перевірки, на відмінність від планової, з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її проведення (пункти 14, 16 Порідку  здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.15 № 698 (далі – Порядок)). 

Метою перевірки є дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт. 

Де можна переглянути план позапланових перевірок? 

Такий план законодавством не передбачений, тому і ознайомитись з ним немає можливості. 

Чи припиняються позапланові будівельні перевірки під час воєнного стану? 

Згідно з постановою КМУ №303 від 13.03.22 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану", позапланові та планові заходи державного контролю тимчасово припиняються на період воєнного стану. Однак, у випадку загрози, що має негативний вплив на права, законні інтереси, безпеку держави та інші сфери, можуть бути дозволені позапланові перевірки за рішенням центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах. 

Відтак, позапланову перевірку можна провести у воєнний час, потрібно лише вищенаведені обставини. 

Підстави для проведення позапланової будівельної перевірки? 

Цей перелік чітко визначений абзацом 6 частини 1 статті 41 Про регулювання містобудівної діяльності:

1) подання суб'єктом містобудування письмової заяви про проведення перевірки об'єкта будівництва чи будівельної продукції за його бажанням;

2) необхідність проведення перевірки достовірності даних, наведених у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, декларацію про готовність об'єкта до експлуатації протягом трьох місяців з дня подання зазначених документів;

3) виявлення факту самовільного будівництва об'єкта;

4) перевірка виконання суб'єктом містобудування вимог розпоряджень (припису) органів ДІАМ;

5) вимога головного інспектора будівельного нагляду центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, щодо проведення перевірки за наявності підстав, передбачених законом;

6) звернення фізичних чи юридичних осіб щодо порушення суб'єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності;

 7) вимога правоохоронних органів щодо проведення перевірки. 

Чим допоможе адвокат під час та після будівельної перевірки? 

Адвокат виступає у ролі юридичного консультанта та представника клієнта. Основна задача - забезпечити правовий захист клієнта та допомогти впоратися з можливими проблемами, які можуть виникнути у ході перевірки, у т.ч.:

- представлення інтересів клієнта перед органами контролю, здійснюючі комунікацію з органами ДІМ  від імені клієнта, забезпечуючи правильне тлумачення, застосування правових норм та захист його прав;

- підготовка необхідних документів для участі у перевірці та оскарженню її наслідків у суді;

- правова експертиза документації, щоб переконатися в її правильності та відповідності закону;

- представлення інтересів клієнта у ході перевірки. У разі потреби адвокат буде присутнім на місці проведення перевірки, захищаючи інтереси клієнта та забезпечуючи дотримання його прав;

- допомога у вирішенні суперечок та конфліктів. Якщо у ході перевірки виникають суперечливі питання або конфлікти, адвокат буде працювати над пошуком компромісних рішень або представляти інтереси клієнта у судових чи адміністративних процедурах;

- складати, подавати в письмовій формі пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки, складеного головним інспектором будівельного нагляду ДІАМ за результатами перевірки (пункт 7 Порядку).

- після завершення перевірки адвокат може надати допомогу клієнту у аналізі результатів перевірки, підготовці необхідних документів для оскарження рішень органів контролю чи захисту його прав у разі виявлених порушень. 

Тому, адвокат відіграє важливу роль у процесі будівельної перевірки, забезпечуючи правовий захист та підтримку клієнта на всіх етапах перевірки. Його професійні навички, знання законодавства допомагають клієнту ефективно захищати свої інтереси та забезпечувати дотримання його прав у ході перевірки. 

Важливо звертатися за допомогою до кваліфікованого адвоката з досвідом роботи у сфері будівельного права, щоб мати впевненість у якісному та ефективному захисті своїх інтересів.

Які документи до проведення та за наслідками перевірки приймає ДІАМ? 

Перед перевіркою:

- наказ про проведення позапланової перевірки;

- направлення на проведення.

За підсумками перевірки приймається (довідки, акти, приписи про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, рішення), створюються з використанням електронного кабінету користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (пункт 3-1 Порядку). 

Акт перевірки складається у двох примірниках. Один примірник надається об’єкту нагляду, другий залишається у головного інспектора будівельного нагляду ДІАМ, який проводив перевірку. Якщо керівник об’єкта нагляду, щодо якого проводилася перевірка, або його заступник, або уповноважена керівником особа не погоджуються з результатами перевірки, викладеними в акті перевірки, вони мають право в акті надати пояснення, зауваження або заперечення. У разі відмови в отриманні акта перевірки головний інспектор будівельного нагляду ДІАМ робить відповідну відмітку в такому акті і протягом двох робочих днів з дня завершення перевірки надсилає його об’єкту нагляду рекомендованим листом з описом вкладення з повідомленням про вручення за місцезнаходженням зазначеного об’єкта нагляду (пункти 24, 26, 28 Порядку). 

У разі виявлення головним інспектором будівельного нагляду ДІАМ під час проведення перевірки порушення, відповідальність за яке встановлена законом, складається протокол про правопорушення за формою, встановленою Мінінфраструктури. У разі виявлення головним інспектором будівельного нагляду ДІАМ під час проведення перевірки порушення, яке може бути усунуто, видається припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності (далі - припис). Припис складається у двох примірниках. Один примірник надається керівнику об’єкта нагляду, або його заступнику, або уповноваженій керівником особі, другий залишається у головного інспектора будівельного нагляду ДІАМ, який його видав. Виконання припису здійснюється шляхом проведення позапланової перевірки (пункти 29, 31 Порядку). 

ВІДЕО В ТЕМУЗАЩИТА СОСЕДЕЙ И ЗАСТРОЙЩИКА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Чи тривала бездіяльність органу контролю з приводу не проведення перевірки порушує права скаржника щодо захисту його прав викладених у скарзі? 

Так, порушує права. Отже, тривала бездіяльність органу ДІАМ щодо не проведення перевірки фактично позбавляє скаржника (заявника) права на захист порушених прав викладених у скарзі. З метою поновлення порушеного права на належний розгляд його звернень щодо усунення порушень державних будівельних норм та містобудівного законодавства на об'єкті будівництва, наявні підстави для зобов'язання ДІАМ провести позапланову перевірку. 

Орган контролю зобов'язаний запросити скаржника на розгляд його скарги? 

ДІАМ зобов'язаний це зробити! Оскільки, в іншому випадку, унеможливлюється практична реалізація права заявника (скаржника) особисто викласти аргументи особі, яка перевіряє скаргу, брати участь у перевірці поданої скарги або заяви та бути присутньою під час розгляду скарги, про це каже стаття 18 Закону України Про звернення громадян (аналогічна позиція викладена Верховним Судом від 31.01.19 справа 826/12287/16, від 28.11.18 справа 820/4881/17, від 24.10.19 справа 826/5333/17).

Що слід розуміти під протиправною бездіяльністю суб'єкта владних повноважень? 

Проявляється у неприйнятті рішення або не вчиненні юридично значимих та обов'язкових дій на користь зацікавлених осіб (скаржника), які на підставі закону та/або іншого нормативно-правового регулювання віднесені до компетенції суб'єкта владних повноважень (ДІАМ), були об'єктивно необхідними та реально можливими для реалізації, але фактично не були здійснені. 

В той же час для визнання бездіяльності протиправним недостатньо одного лише факту несвоєчасного виконання обов'язкових дій, а важливі також конкретні причини, умови та обставини, за якими дії, що підлягають обов'язковому виконанню відповідно до закону, фактично не були вчинені або були вчинені з порушенням строків. 

Значення мають юридичний зміст, значущість, тривалість та межі бездіяльності, фактичні підстави його припинення, а також шкоду бездіяльності для прав та інтересів заінтересованої особи (Верховний Суд від 27.02.20 справа 800/304/17).

 Якщо орган контролю не проводить позапланову перевірку, чи можна звертатися до суду, щоб зобов'язати провести перевірку? 

Так, є таке право, тому користуйся. Головне додай до позову копію скарги з доказом подачі і відповідь на неї (у разі отримання). Це потрібно, щоб у судовому порядку дослідити виниклі обставини та прийняти рішення на твою користь (Верховний Суд від 22.08.18 справа 807/62/16). 

ВІДЕО В ТЕМУ: ПРОВЕРКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОС ОРГАНАМИ: ПЛАНОВЫЕ, ВНЕПЛАНОВЫЕ. ЛАЙФХАКИ И ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Можна проводити позапланову перевірку лише на об'єкті де ведуться будівельні роботи? 

Для усунення можливості зловживання правом на перевірки, сукупність заходів, які здійснюються органами ДІАМ за додержанням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил можуть здійснюватися лише під час виконання відповідними суб'єктами підготовчих та будівельних робіт. Тобто, за загальним правилом, такі перевірки можливі щодо тих об'єктів, які знаходяться в процесі будівництва. Виключенням із цього загального правила є виявлення факту самовільного будівництва, у зв'язку з чим, такі перевірки можуть стосуватися і збудованого об'єкту (Верховний Суд від 18.04.19 справа 809/4316/15,  від 26.09.23 420/7114/19). 

Державний архітектурно-будівельний контроль може здійснюватися щодо збудованих об'єктів, об'єктів нерухомості у разі, якщо їхнє будівництво (проведення будівельних робіт) триває? 

Так, згідно з постановою Верховного Суду від 20.06.23 у справі 640/5981/19: контроль може бути здійснений відносно вже побудованих об'єктів нерухомості у випадку, якщо їх будівництво (проведення будівельних робіт) фактично продовжується. 

Невиконання будівельною інспекцією вимог закону про порядок здійснення позапланової перевірки призводить до визнання перевірки незаконною та відсутності правових наслідків? 

Так, перевірка, її наслідки будуть незаконними! Оскільки, нормами Закону 3038-VI та Порядку з дотриманням балансу публічних та приватних інтересів встановлено умови та порядок проведення позапланового заходу державного архітектурно-будівельного контролю. Тільки їхнє дотримання може бути належною підставою для проведення позапланової перевірки та оформлення її результатів, що створюють для суб'єкта містобудування юридичні наслідки. Невиконання органами державного архітектурно-будівельного контролю вимог законодавця про порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю призводить до визнання перевірки незаконною та відсутності правових наслідків такої (Верховний Суд від 26.02.20 справа 826/7847/17). 

ВІДЕО В ТЕМУ: РЕКОНСТРУКЦИЯ САРАЯ В СТО, МАГАЗИН, КАФЕ 

Тільки на етапі допуску до перевірки суб'єкт будівництва може порушити питання про необґрунтованість призначення та проведення перевірки, а допуск до перевірки нівелює правові наслідки процедурних порушень? 

Висновок про те, що тільки на етапі допуску до перевірки особа може порушити питання про необґрунтованість її призначення та проведення, а допуск до перевірки нівелює правові наслідки процедурних порушень, хибно, тому що порушення процедури призначення та проведення перевірки, які вплинули або об'єктивно могли вплинути на правильність висновків контролюючого органу за результатами такої перевірки, можуть бути підставами позову про визнання протиправними рішень, прийнятих за результатами такої перевірки (Верховний Суд від 04.07.22 826/15258/17, від 27.09.22 справа 320/1510/20, від 26.04.23 справа 340/2522/21). 

Які порушення при призначенні та проведенні перевірки будуть підставами для скасування рішень, прийнятих за підсумком перевірки? 

Є не будь-які порушення, допущені при призначенні та проведенні такої перевірки, а лише ті, які вплинули або об'єктивно могли вплинути на правильність висновків контролюючого органу за результатами такої перевірки та відповідно на обґрунтованість та законність прийнятого за результатами перевірки рішення. 

Неправомірність дій контролюючого органу у вигляді прийняття наказу про призначення та проведення перевірки може бути предметом окремого позову? 

Неправомірність дій контролюючого органу при призначенні та проведенні перевірки не може бути предметом окремого позову, але може бути підставами позову про визнання протиправними рішень, прийнятих за результатами такої перевірки. 

У випадку, якщо контролюючий орган був допущений до проведення перевірки на підставі наказу про її проведення, цей наказ як акт індивідуальної дії реалізований його застосуванням, тому оскарження наказу не є належним та ефективним способом захисту права, оскільки скасування наказу не може призвести до відновлення порушеного права (Верховний Суд від 08.09.2021 справа 816/228/17). 

Можливо у суді скасувати акт який прийнятий за наслідком позапланової перевірки? 

Слід зазначити, що акт перевірки не є рішенням суб`єкта владних повноважень, не зумовлює виникнення будь-яких прав і обов`язків для осіб, діяльність яких перевірялася, тому його висновки не можуть бути предметом спору. Акт перевірки є носієм доказової інформації про виявлені контролюючим органом порушення вимог будівельного законодавства суб`єктами господарювання, документом, на підставі якого приймається відповідне рішення контролюючого органу, а тому оцінка акта, в тому числі й оцінка дій службових осіб контролюючого органу щодо його складання, викладення у ньому висновків перевірки, може бути надана судом при вирішенні спору щодо оскарження рішення, прийнятого на підставі такого акта (Верховний Суд від 27.03.18  справа 813/2524/17, від 10.05.18 справа  811/119/13-а та від 16.07.20 справа 826/4/16). 

До чого призведе порушення вчинені ДІАМ з призводу призначення і проведення перевірки? 

Таким чином, у випадку незаконності перевірки, прийнятий за її результатами акт індивідуальної дії підлягає визнанню протиправним та скасуванню. Оскільки, лише дотримання умов та порядку прийняття контролюючими органами рішень про проведення перевірок, може бути підставою для визнання правомірними дій контролюючого органу щодо їх проведення. У свою чергу порушення контролюючим органом вимог щодо призначення та проведення перевірки призводить до відсутності правових наслідків такої (Верховний Суд від 27.01.15 справа 21-425а14, від 05.02.19 справа 821/1157/16, від 05.02.19 справа 2а-10138/12/2670, від 04.02.19 справа 807/242/14 та від 23.01.18 справа 804/12558/14).

ВІДЕО БОНУС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - ОТМЕНА В СУДЕ 

Вимога СБУ про проведення позапланової перевірки є підставою для призначення та проведення перевірки? 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про Службу безпеки України» Служба безпеки України - державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України. 

Зважаючи на визначений законом статус Служби безпеки України як правоохоронного органу, його вимога відповідно до статті 41 Закону №3038-VI, є підставою для проведення позапланової перевірки (Верховний Суд від 23.12.19 справа 802/639/16-а). 

Який порядок попереднього повідомлення суб'єкта містобудування про проведення позапланової перевірки як обов'язкової передумови для її проведення?

Не передбачено такого порядку! Відтак, законодавством не передбачено чіткого порядку попереднього повідомлення суб'єкта містобудування про проведення позапланової перевірки як обов'язкової передумови її проведення (Верховний Суд від 15.01.20 справа 818/1617/16, від 15.05.20 справа 813/1885/16 та від 19.05.21 справа 210/5129/17). 

Чи повинен контролюючий орган у рамках підготовки до позапланової перевірки вчинити дії щодо повідомлення суб'єкта містобудування про її проведення? 

Для забезпечення присутності уповноваженого представника під час проведення такої, орган контролю у рамках підготовки до проведення перевірки повинен вчинити дії щодо повідомлення суб`єкта містобудування про її проведення (Верховний Суд від 15.01.20 справа 818/1617/16, від 15.01.20 справа 813/1885/16, від 19.05.21 справа 210/5129/17). 

Прийняттю будь-якого рішення контролюючим органом має передувати відповідна позапланова перевірка? 

Так! Слід зазначити, що прийняттю будь-якого рішення контролюючим органом передує відповідна перевірка, за результатами якої і встановлюється дотримання суб`єктом містобудування вимог містобудівного законодавства (Верховний Суд від 27.04.21 справа 640/5473/20, від 13.04.22 справа 814/750/17 та від 15.06.22 справа 826/15946/17). 

ВІДЕО В ТЕМУ: СКАСУВАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ (ПОВІДОМЛЕННЯ) ПРО ПОЧАТОК ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ 

Належними, допустимими доказами наявності порушень з боку суб'єкта містобудування, у тому числі й здійснення самовільного будівництва, чим має бути підтверджено з боку будівельної інспекції? 

Отже, лише дотримання умов та порядку прийняття контролюючими органами рішень про проведення перевірок та оформлення її результатів є належними та допустимими доказами наявності порушень з боку суб`єкта містобудування, у тому числі й здійснення самочинного будівництва. 

Чи є законними дії контролюючого органу, який посилається на неможливість проведення перевірки з вини суб'єкта містобудування? 

Посилання на неможливість проведення перевірки є безпідставними, оскільки законом врегульовано порядок дій в разі неможливості проведення перевірки з вини суб`єкта містобудування. ДІАМ при цьому результати перевірки слід належним чином оформити і акт скласти. При цьому, у разі недопущення об’єктом нагляду головних інспекторів будівельного нагляду ДІАМ до проведення перевірки складається акт.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи