Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
03.07.2020 13:22

Ефективна логістика – основа розвитку транспортної галузі України

Заступник Міністра інфраструктури з європейської інтеграції (2016 - 2019)

Розвиток функціональної логістичної інфраструктури з ІТ-технологіями є ключовими питаннями для забезпечення розвитку економіки України.

Міністерство інфраструктури за сприяння Проекту технічної допомоги ЄС проаналізувало механізми логістики у Національній транспортній стратегії України на період до 2030 року. Транспортна стратегія визначає сфери для масштабних інноваційних проєктів, які допоможуть покращити ефективність транспортної та логістичної галузі та вирішити існуючі проблеми: 

(i)  побудова конкурентоспроможної та ефективної транспортної системи;

(ii)  інноваційний розвиток транспортної галузі та стратегічних інвестиційних проєктів;

(iii) забезпечення безпечного для суспільства, екологічно чистого та енергоефективного транспорту; 

(iv) досягнення безперешкодної мобільності та міжрегіональної інтеграції. 

Відповідно до Індексу ефективності логістики (LPI) розробленого Світовим банком Україна займає 89 місце. LPI – це складний індекс, який базується на репрезентативних даних щодо транспортної та інформаційної інфраструктури, управління ланцюгами поставок та сприяння торгівлі, які розраховуються на основі опитування міжнародних експедиторів та експрес-перевізників. LPI відображає можливі перспективи для міжнародних перевізників та експлуатаційних компаній, враховуючи той факт, як країни інтегруються до глобальної логістичної мережі через свої основні торговельні шляхи. 
 Загальний LPI України становить 2,83 бали. Загальний бал нижче 3,0 свідчить про значну кількість проблем у логістичній системі країни, що призводить до зайвих затримок та додаткових витрат. 

Майже за усіма компонентами, що досліджуються, Україна суттєво відстає від сусідніх країн. Попри короткий час здійснення митних процедур при експорті завдяки механізму електронного декларування, в цілому процедури під час перетину кордону займають багато часу та залишаються складними. Значна різниця у якості інфраструктури тісно пов’язана з якістю транспортної мережі, оскільки показник LPI в країні сильно пов’язаний із якістю інфраструктури вантажних перевезень, особливо від якості портової інфраструктури та автомобільних доріг. Значення LPI також враховує ефективність роботи інфраструктури, що використовується для обслуговування, а саме складів, відкритих складських майданчиків, терміналів інтермодальних перевезень, а також пов’язаних телекомунікаційних систем.

У рейтингу Світового економічного форуму за індексом глобальної конкурентоспроможності за 2017-2018 роки Україна посіла 85 місце серед 144 країн на основі оцінювання транспортної інфраструктури. Країна, яка спочатку отримувала вигоди від добре розвиненої інфраструктури автомобільного та авіаційного транспорту, зараз страждає від швидкого та значного погіршення стану транспортної інфраструктури. 

   

.                 Сфера оцінювання 

Місце     Бал    Тенденція 

Якість всієї інфраструктури 

88 

3,6 

Погіршується  

 

Якість доріг 

130 

2,4 

Стабільно, але якість доріг дуже низька 

Якість залізничної інфраструктури 

37 

3,9 

Хороша оцінка, але якість погіршується 

Якість портової інфраструктури 

93 

3,5 

Стабільно після сильного погіршення 

Якість інфраструктури авіаційного транспорту 

92 

4,0 

Стабільно 

Варто зазначити, що вплив логістичних витрат на економіку в цілому та на обсяг торгівлі зокрема досить високий. За оцінками, збільшення транспортних витрат на 10% зменшує обсяг торгівлі на 20%, а подвоєння витрат на доставку уповільнює зростання ВВП на 0,5%. Згідно з дослідженням проекту технічної допомоги ЄС (Транспортна модель та майстер-план), в Україні логістичні витрати становлять майже 18% від ВВП. А, наприклад, у США у 2018 році логістичні витрати становили 8,0 % ВВП. У ЄС витрати на логістичні послуги, такі як перевезення і зберігання, становлять 10-12% вартості готової продукції для європейських компаній. Відповідно, зниження логістичних витрат до рівня європейських країн (10-12% ВВП) сприятиме значному підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних товарів на міжнародних ринках. 

План розвитку логістики підготовлений Світовим банком передбачає:

- розробка мережі (мультимодальних) логістичних центрів;

- забезпечення інтермодальних послуг, які поєднують внутрішні водні шляхи, порти, дороги та аеропорти;

- розробка комплексних сервісних пропозицій для вантажовідправників, які охоплюватимуть весь ланцюжок постачання в межах України та на міжнародному рівні.

За підтримки Європейського Союзу ЄБРР та ЄІБ готують кредитні проекти з транспортними операторами в Україні для збільшення  логістичного потенціалу; посиленні мультимодальності та взаємосполучуваності між різними видами транспорту; обслуговуванні, модернізації та розширенні ефективної транспортної та логістичної інфраструктури та сприянні розвитку енергоефективних вантажних перевезень; підвищенні кваліфікації та навчанні персоналу, задіяного у наданні послуг, пов'язаних з транспортом та логістикою.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]