Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
08.05.2018 12:57

Обмеження на готівкові розрахунки з адвокатом у 2018 році

Адвокат з податкових та господарських спорів

Суб'єктам господарювання перед виплатою адвокату готівки (гонорару), буде доречно перевірити, чи не має адвокат статусу ФО-П, щоб не допустити порушень встановлених законом обмежень.

Суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці) які планують здійснювати готівкові розрахунки (сплачувати гонорар) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами з адвокатом або з іншою особою яка здійснює незалежну професійну діяльність, повинні пам'ятати про встановлені законодавчі обмеження. В такому випадку перед виплатою готівки, буде доречно перевіряти, чи не має адвокат або інша особа яка здійснює незалежну професійну діяльність - статусу фізичної особи – підприємця.

05.01.2018 року, набрало чинності Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (затверджено Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 (надалі — Положення №148).

Відповідно до пункту 1 розділу І Положення №148 - це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про Національний банк України" і визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (далі - підприємства), органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності (далі - установи), фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність (далі - фізичні особи - підприємці) (далі разом у тексті - суб'єкти господарювання), фізичними особами.

Відповідно до підпункту 5 пункту 3 розділу І Положення №148 - готівкові розрахунки - платежі готівкою суб'єктів господарювання і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна;

Відповідно до підпункту 19 пункту 3 розділу І Положення №148 - фізична особа - громадянин України, іноземець, особа без громадянства, яка не здійснює підприємницької діяльності.

Відповідно до підпункту 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України - незалежна професійна діяльність - участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

Відповідно до пункту 4 розділу ІІ Положення №148 - Суб'єкти господарювання, які відкрили поточні рахунки в банках і зберігають на цих рахунках свої кошти, здійснюють розрахунки за своїми грошовими зобов'язаннями, що виникають у господарських відносинах, у безготівковій формі, а також у готівковій формі з дотриманням обмежень та в порядку, установленому законодавством України.

Пунктом 6 розділу ІІ Положення №148 - визначені обмеження для Суб'єктів господарювання відповідно до яких вони мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

1) між собою - у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень уключно;

2) з фізичними особами - у розмірі до 50000 (п'ятдесяти тисяч) гривень уключно.

Аналіз Постанови №148 та Податкового кодексу України, говорить про те, якщо адвокат або особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність не зареєстровані як фізична особа – підприємець, то на готівкові розрахунки з такою особою - не поширюється обмеження в розмірі 10000 (десяти тисяч) гривень.

Тобто, на готівкові розрахунки Суб'єктів господарювання які здійснюють розрахунки готівкою з адвокатом (виплата гонорару) або з іншою особою яка здійснює незалежну професійну діяльність протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами - поширюється обмеження у розмірі 50 000.00 (п’ятдесяти тисяч) гривень.

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. Кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи