Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
19.02.2018 11:03

Планова податкова перевірка (допускати або є підстава для недопуску)

Адвокат по налоговым и хозяйственным спорам

В даній статті, продовжую ділитися своїм досвідом, щодо не допущення працівників податкового органу до проведення планової перевірки у разі якщо податковим органом не дотримано вимог, щодо надіслання платнику податків копії наказу про проведення документа

Звертаюувагу, що порядок проведення документальнихпланових перевірок регламентовано ст.77 Податкового кодексу України.

Зокрема,згідно п. 77.4 ст. 77 Податкового кодексуУкраїни, про проведення документальноїпланової перевірки керівником органудержавної податкової служби приймаєтьсярішення, яке оформлюється наказом.

Правона проведення документальної плановоїперевірки платника податків надаєтьсялише у випадку, коли йому не пізніше ніжза 10 календарних днів до дня проведеннязазначеної перевірки вручено підрозписку або надіслано рекомендованимлистом з повідомленням про врученнякопію наказу про проведення документальноїпланової перевірки та письмовеповідомлення із зазначенням дати початкупроведення такої перевірки.

Отже,з аналізу наведених правових нормвбачається, що право на проведеннядокументальної планової виїзноїперевірки платника податків надаєтьсялише у випадку, коли останньому допочатку проведення зазначеної перевірки,а саме не пізніше ніж за 10 календарнихднів, було надіслано рекомендованимлистом із повідомленням про врученнячи вручено під розписку копію наказупро проведення зазначеної перевіркита письмового повідомлення про датупочатку та місце проведення такоїперевірки.

Якце було.

Згідноіз затвердженим планом-графікомпроведення документальних плановихперевірок суб'єктів господарюваннябуло видано наказ про проведеннядокументальної планової перевіркиПідприємства (далі — Наказ).

Датапочатку проведення перевірки зазначенав Наказі - 22.04.2016 р.

Датанадіслання Наказу - 12.04.2016 р.

Щобуло зроблено.

Підприємствомвідповідно до п.п. 81.1. ст. 81 Податковогокодексу України було не допущенопрацівників податкового органу допроведення планової перевірки, оскількиподатковим органом не дотримано вимогподаткового законодавства, а саме п.77.4 ст. 77 Податкового кодексу України,щодо надіслання платнику податків копіїнаказу про проведення перевірки непізніше ніж за 10 днів до дня проведенняперевірки. 

Спірний Наказ було оскаржено до суду.

Законодавцем(Податковим кодексом України) визначенодва шляхи (варіанти) повідомленняплатника податку про проведеннядокументальної планової перевірки, асаме:

1. або шляхом вручення йому під розпискукопії наказу про проведення документальноїпланової перевірки та письмовогоповідомлення із зазначенням дати початкупроведення такої перевірки;

2. або шляхом надіслання йому копії наказупро проведення документальної плановоїперевірки та письмового повідомленняіз зазначенням дати початку проведеннятакої перевірки рекомендованим листомз повідомленням про вручення.

Але, загальні правила обчислення строківвизначені в Цивільному кодексі України.

Згідност. 253 Цивільного кодексу України перебігстроку починається з наступного дняпісля відповідної календарної дати абонастання події, з якою пов'язано йогопочаток.

Отже,перебіг 10-денного строку, встановленогоп. 77.4 ст. 77 Податкового кодексу України,у даному випадку розпочався тільки13.04.2016 року та тривав до кінця дня22.04.2016 року.

Такимчином, перевірка не могла бути розпочатав останній день 10-денного строку, зурахуванням наступного:

1.дати видання наказу - 12.04.2016 р.

2.дати відправлення наказу - 12.04.2016 р.

3.дати початку проведення перевірки -22.04.2016 р.

4.така перевірка могла бути розпочата нераніше 23.04.2016 року.

Тобто,призначення початку перевірки на22.04.2016 року податковий орган діяввсупереч приписам п. 77.4 ст. 77 Податковогокодексу України, оскільки ним не булодотримано 10-денного строку для повідомленняпозивача про проведення перевірки.

Щоми отримали.

ПозовПідприємства задоволений, дії посадовихосіб податкового органу, щодо проведеннядокументальної планової виїзноїперевірки підприємства визнаніпротиправними, наказ скасований (справарозглядалася в трьох судових інстанціях, рішення набрало законної сили.)

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net