Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
18.09.2018 10:19

Чи потрібно реєструвати власну торговельну марку?

Адвокат

Найбільш поширеними і часто використовуваними об’єктами права інтелектуальної власності є торговельні марки.

Чинне законодавство України містить декілька визначень зазначеного об’єкту.

Так, Цивільний кодекс України містить Главу 44, яка регулює права інтелектуальної власності на торговельну марку. Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Разом з тим, у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», вживається термін знак для товарів і послуг. Ст. 1 вказаного Закону тлумачить знак для товарів і послуг як позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Слід звернути увагу, що поняття «торговельна марка» і «знак для товарів і послуг» є тотожними. Після проведення реєстраційної процедури торговельної марки правоволоділець – особа, яка має намір зареєструвати торговельну марку, отримує охоронний документ – Свідоцтво на знак для товарів і послуг. Це і є той документ, що засвідчує Ваше право використовувати торговельну марку.

Які причини обумовлюють необхідність реєстрації торговельної марки?

1. Торговельна марка – це засіб індивідуалізації товарів і послуг, тобто можливість відрізнити товари і послуги одного виробника від однорідних товарів і послуг інших виробників. На сьогоднішній день на ринку існує значна конкуренція виробників, які намагаються всіма можливими способами привернути увагу споживачів. Для цього витрачаються чималі суми коштів для розроблення власних впізнаваних торговельних марок, їх рекламування та просування. Більшість споживачів надасть перевагу продукції відомої торговельної марки, навіть якщо така продукція є новою на ринку.

2. Зареєстрована торговельна марка слугує одним із засобів захисту від недобросовісної конкуренції. Якщо Ви виробляєте продукцію або надаєте послуги і використовуєте для маркування власне позначення, то доцільним буде зареєструвати таке позначення в якості торговельної марки. В іншому випадку Ваші конкуренти можуть почати маркувати Вашим позначенням власну продукцію, відбираючи Ваших клієнтів. Як наслідок, Вам потрібно буде витратити кошти і власний час на припинення порушення з боку Ваших конкурентів. Слід зауважити, що ст. 495 ЦК України передбачає виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання. Але таке право належить правоволодільця саме зареєстрованої торговельної марки.

3. Торговельна марка як нематеріальний актив. Відповідно до ст. 157 Господарського кодексу України, право інтелектуальної власності на торговельну марку може бути передано як вклад до статутного капіталу суб'єкта господарювання. Крім того, торговельна марка може виступати об’єктом ліцензійного договору, договору комерційної концесії (франчайзингу). Таким чином правоволоділець може самостійно використовувати власну торговельну марку і отримувати додаткові прибутки у вигляді роялті, паушальних платежів тощо за надання у використання іншим особам. Як об’єкт цивільного обігу, торговельну марку можна продати за договором купівлі-продажу або включити до договору застави.

4. Реєстрація торговельної марки для отримання домену «.ua». Домен першого або другого рівня має низку переваг перед доменом третього або, наприклад, п’ятого рівня: викликає більшу довіру у користувачів, коротший та легше запам’ятовується, сприяє формуванню іміджу бренду і т. п. Згідно з чинним законодавством України, домен першого рівня «.ua», доменні імена виду firma.ua можуть зареєструвати при наявності у Вас свідоцтва на знак для товарів і послуг, щодо тієї торговельної марки, яку Ви плануєте включити в доменне ім’я.

Переоцінити значення власної торговельної марки важко. Вона дозволяє привернути увагу потенційного споживача, а в подальшому відрізняти товари або послуги від аналогічних товарів і послуг інших виробників, що дозволяє зайняти окрему нішу на ринку. Реєстрація торговельної марки має низку переваг: використання не тільки у своєму бізнесі, а й можливість надати у використання іншим особам; додаткові прибутки; захист від недобросовісної конкуренції; запобігання порушенню прав інтелектуальної власності.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]