Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
16.09.2021 14:47

Кому та за яких умов надається субсидія та як не втратити право на допомогу від держави?

Адвокат, керівник Адвокатського Бюро "Тетяни Даниленко"

Суттєві вимоги, яких слід дотримуватися, щоб зберегти право на субсидію, враховуючи останню судову практику.

Незабезпечені належним рівнем життя українці, зокрема пенсіонери, все частіше звертаються за соціальною допомогою до держави. Для багатьох утримання свого житла стало непосильною ношею, адже люди змушені фактично виживати в умовах затяжної кризи в державі. Тому питання отримання субсидії, як адресної соціальної допомоги від держави наразі є актуальним для багатьох,  при цьому не менш актуальним є питання, як не втратити право на субсидію. Тож, зупинюсь на основних питаннях, які найбільш часто виникають у наших співвітчизників під час вирішення своїх побутових питань щодо утримання житла.

Умови призначення та порядок надання громадянам житлових субсидій визначено Положенням « Про порядок призначення житлових субсидій» (далі по тексту Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року № 848( зі змінами та доповненнями).

Призначення житлових субсидій та контроль за їх цільовим використанням здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення.

Хто має право на субсидію:

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, що проживають у житлових приміщеннях (будинках).

Субсидія призначається:

одній із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) особі, на ім’я якої відкрито особові рахунки на оплату комунальних послуг. Решта членів домогосподарства для призначення субсидії повинні підтвердити свою згоду на доступ і обробку персональних даних. Квартиронаймачі, які сплачують комунальні послуги відповідно до договору оренди, також мають право на отримання  субсидії. Право на отримання субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива надається тим громадянам, чиє житло не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для обігріву. При цьому, якщо житлові приміщення опалюються одночасно декількома способами (теплова енергія та / або природний газ і / або електроенергія), субсидія призначається і виплачується тільки на один вид палива.;

якщо особи, зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), сплачують за житлово-комунальні послуги на розділені особові рахунки, субсидія може призначатися окремо за розділеними особовими рахунками виходячи з кількості зареєстрованих осіб, які сплачують за послуги на такі рахунки;

особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, якщо нараховується плата за житлово-комунальні послуги (на підставі рішення комісії та акту обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства);

особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) без укладення договору найму (оренди) житла, у разі коли вона є внутрішньо переміщеною (на підставі рішення комісії та акту обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства);

неповнолітнім дітям, які залишились без батьківської опіки (піклування), або недієздатним особам працездатного віку, над якими встановлено опіку (за заявою опікуна (піклувальника) і розраховується виходячи з розміру пенсії у зв'язку з втратою годувальника та інших соціальних виплат, які отримує опікун (піклувальник) на підопічних дітей та недієздатних осіб.

Щоб отримати субсидію необхідно:

подати заяву про призначення та надання житлової субсидії за формою, встановленою Мінсоцполітики за зареєстрованим місцем проживання (орендарі, внутрішньо-переміщенні особи-за фактичним місцем проживання);

декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

довідки про доходи – у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня у ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення у порядку встановленому цим Положенням. У разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації, необхідно додати письмове пояснення із зазначенням їх розміру. Бланки заяв та Декларацій надаються управлінням соцзахисту.

Субсидія розраховується, виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, у тому числі осіб, призваних на строкову військову службу. Сукупний дохід обчислюється, виходячи з доходів, нарахованих особам, які досягли 14-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, без урахування податку з доходів фізичних осіб, відомості про які надаються структурним підрозділам з питань соціального захисту населення ДФС, Пенсійним фондом України, фондами соціального страхування, у порядку, визначеному пунктом 13 цього Положення, а також розмірів державної соціальної допомоги, що виплачується структурними підрозділами з питань соціального захисту населення (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг). Якщо в особи, яка досягла 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії, середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, або в якої відсутні доходи, але вона навчалася за денною формою навчання у загальноосвітньому, професійно-технічному, вищому навчальному закладі, для розрахунку субсидії середньомісячний дохід такої особи визначається на рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії.

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців, і розраховується: на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня; на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня.

Щодо осіб, яким вже було призначено субсидію вона наразі надається на наступний період у автоматичному режимі без звернення громадянина повторно. Управління соцзахисту формує витяг з Реєстру територіальної громади населеного пункту, щодо отримання інформації про реєстрацію місця проживання та кількість зареєстрованих осіб  та здійснює запит до центрального об’єднаного управління Пенсійного фонду України, Державної податковою служби щодо отримання інформації про доходи.

Повторно необхідно особисто звертатись з новою заявою та декларацією до Управління соцзахисту з метою отримання субсидії за період що передує, у випадку, якщо у складі Вашого домогосподарства або сім»ї є:

- особи, які відповідають вимогам, визначеним  в абзацах другому-четвертому підпункту 3 пункту 6 Положення ( в редакції що діяла до 01.09.2019 року), а саме мають дохід менший ніж мінімальна заробітна платня або відсутні доходи в Україні та не сплачено ЕСВ);

- внутрішньо переміщені особи;

- особи, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства;

- особи, які є орендарями житлових приміщень (будинків);

-особи, які зареєстровані в житловому приміщенні будинку, але фактично у ньому не проживають.

Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається :

один раз на календарний рік на підставі заяви особи.

Право на отримання субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива надається тим громадянам, чиє житло не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для обігріву. При цьому, якщо житлові приміщення опалюються одночасно декількома способами (теплова енергія та / або природний газ і / або електроенергія), субсидія призначається і виплачується тільки на один вид палива.

Відмовити  у призначенні  субсидії можуть якщо:

- загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків;

- наявний у власності транспортний засіб, якому менше ніж 5 років з року випуску;

- у власності перебуває більше одного транспортного засобу, якому менше ніж 15 років з року випуску (крім мопеда і причепа). Не враховуються при цьому транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення;

- у зв’язку з відсутністю доходів ( не працював, не навчався, не мав статусу безробітного, не сплачував єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, перебував за кордоном сукупно більше 60 днів. До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за кордоном, що підтверджується відповідними документами);

 - придбано квартиру, земельну ділянку, транспортний засіб (крім мопеда або причепа), товари довгострокового використання, іноземну валюту, банківські метали на суму понад 50 тис. грн.  протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії;

- наявна заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг понад два місяці та аліментів понад три місяці ( у разі включення особи до Реєстру боржників);

- наявний надмір виплаченої суми житлової субсидії за попередні періоди її одержання;

-  у власності більше одного житлового приміщення (квартири, будинку), крім житла, яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності, розташованого в сільській місцевості, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири);

- наявний банківський депозит у сумі понад 100 тис. грн.

Субсидія не може призначатися одночасно за місцем реєстрації особи та місцем її фактичного проживання.

Строки розгляду питання щодо призначення субсидії:

Рішення про призначення/непризначення субсидії, відмову у призначенні субсидії,  приймаються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення протягом 10 днів після подання заяви та отримання відомостей від органів (установ, організацій) щодо доходів заявника, складу зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб, забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами тощо та повідомляється заявнику протягом 3 днів з дня прийняття такого рішення (пункт 60 Положення).

Громадяни, які вже отримали субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг мають право її отримати на наступний період за умови відсутності простроченої заборгованості понад два місяці за отримані житлово-комунальні послуги. При цьому, законодавцем визначено можливість призначення субсидії з дати закінчення дії попередньої субсидії, у разі якщо протягом двох місяців з дати отримання повідомлення про відмову в призначенні житлової субсидії на наступний сезон громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію.

Судова практика у даних правовідносинах, дає підстави вважати, що для відмови у призначенні субсидії або скасування раніше призначеної субсидії достатньо лише надходження до органу, що призначає субсидії, подання комунального підприємства про наявність заборгованості понад два місяці. При цьому Положенням №848 не зобов`язано органи, що призначають субсидії, перевіряти достовірність відомостей про наявність боргу, вказаних у подання комунальних підприємств. У розумінні Положення №848 сам факт надходження такого подання до органу, який призначає субсидії, є підставою для скасування субсидії або відмови у її призначенні. Разом із тим отримувачу субсидії Положенням надано можливість підтвердити відсутність боргу шляхом надання відповідних платіжних документів або документів на підтвердження виникнення виняткових випадків, пов`язаних із затримкою виплати заробітної плати, пенсії тощо. У цьому разі субсидія може бути призначена з місяця, в якому громадянин документально підтвердив сплату заборгованості ( постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 09 червня 2021 року у справі  № 524/8130/17 https://reyestr.court.gov.ua/Review/97533317#).

У разі смерті особи, якій було призначено субсидію:

у разі смерті особи, якій було призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, надання субсидії не припиняється до закінчення строку її призначення за умови, що у житловому приміщенні (будинку) зареєстровані інші особи, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги;

у разі смерті особи, якій було призначено субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, така субсидія виплачується одній з осіб, з урахуванням яких було призначено субсидію, за заявою такої особи.

Таким чином, держава гарантує кожному громадянину право на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату користування житлом або його утримання та комунальних послуг, на умовах та у порядку, визначеному Положенням №848.  В свою чергу на громадян, яким призначено субсидію, покладається обов`язок щомісячно сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії. Тож, щоб зберегти за собою право на субсидію, необхідно дотримуватися вимог, визначених законодавцем.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи