Про автора

Сергій Пєтков Український правознавець, доктор юридичних наук, професор

Професійна діяльність. Військовослужбовець, український правознавець, доктор юридичних наук (2005 р.), професор (2007 р.) експерт в галузі теорії права, прав людини, історії держави і права, адміністративного права, адміністративного права, правоохоронної діяльності. Фахівець з адміністративно-правової реформи та захисту прав національних меншин, пенсіонерів, людей з інвалідністю. Представник школи публічного права - розробка новітнього законодавства на основі теоретичних надбань правової науки, постулатів римського права, міжнародного досвіду та напрацювань практичних органів.

Науково-педагогічна робота:

Трудову діяльність розпочав з 1993 року. 1993 — 1997 рр. – старший науковий співробітник, науково-дослідний, національно-культурний центр "Народний дім".

1997 – 2000 рр. – інспектор, викладач-методист, факультет № 2, методичний відділ, Запорізький юридичний інститут МВС України.

2000 – 2006 рр. – викладач, доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності, Кримський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ.

2012 – 2015 рр. – професор кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Інституту права ім. В. Сташиса, Класичний приватний університет.

2015 р. – професор кафедри спеціальних дисциплін та адміністративної діяльності, Донецький юридичний інститут Міністерство внутрішніх справ України|МВС України.

2017 р. – професор кафедри публічно-правових дисциплін, Київський міжнародний університет.

2018 р. – 2019 рр. – професор кафедри військового права Військового інституту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

2018 р. – професор кафедри конституційного та міжнародного права, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського. Викладач студії релігієзнавство, Запорізький загальноосвітній заклад інтернатного типу «Запорізький січовий колегіум». Викладач, Запорізький центр козацького військово-патріотичного виховання міського управління освіти запорізької міськради "Школа джур". Науковий співробітник, етнографічний музей м. Запоріжжя.

Робота у сфері державного управління:

2006 – 2008 рр. – заступник начальника, Запорізький юридичний інститут ДУВС.

2006 р. – начальник лабораторії криміналістичних досліджень, Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

2008 – 2012 рр. – проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків, Класичний приватний університет.

2015 р. – заступник директора Департаменту антикорупційного законодавства та з питань юстиції і безпеки, Міністерство юстиції України.

2016 р. – заступник директора, Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України.

2018 р. – радник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

2018 р. – 2019 рр. – директор Департаменту регіональних представництв, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Начальник Управління конституційного та адміністративного законодавства, заступник директора Департаменту конституційного, адміністративного та соціального законодавства. перший заступник начальника, Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області (за конкурсом).

Освіта. Історія, педагогіка, суспільствознавство - Запорізький державний університет, 1997 р. Правознавство - Запорізький юридичний інститут МВС України, 2001 р.

У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію "Переселенські національні меншини на українських землях у складі Російської імперії в XVIII - на початку XX ст. (історико-правове дослідження)", (спеціальність 12.00.01; - теорія та історія держави і права]); у 2005 році захистив докторську дисертацію на тему "Менеджмент в органах внутрішніх справ (організаційно-правові основи)" (спеціальність 12.00.07; - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). У 2003 р. отримав вчене звання доцента; у 2007 р. - вчене звання професора.

Підвищення кваліфікації:

1999 р. – кандидат юридичних наук, 12.00.01. теорія та історія держави і права, історія політичних і правових вчень, Вища атестаційна комісія України.

2003 р. – доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності, Міністерство освіти і науки України.

2005 р. – доктор юридичних наук, 12.00.07 теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право, Вища атестаційна комісія України.

2005 р. – право, Харківський національний університет внутрішніх справ.

2007 р. – професор кафедри адміністративного права, Міністерство освіти і науки України.

2011 р. – міжнародне право, Інститут права ім. В. Сташиса Класичного приватного університету.

2015 р. – управлінська діяльність органів державної влади і місцевого самоуправління, Гуманітарна академія ім. О. Гейштора (Пултуськ, Польща).

2016 р. – право, Інститут права Міністерство юстиції України.

2017 р. – історія, Софійський університет Святого Климента Охридського.

2017 р. – підтвердження атестату професора, Міністерство освіти Словацької республіки.

2018 р. – протидія дискримінації, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Місія Євросоюзу в Україні.

Контакти
E-mail: [email protected]