Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
26.05.2016 11:30

Чи актуальне питання захисту від недобросовісної конкуренції?

Адвокат, керуючий партнер Trustme Law Firm (м. Київ), член комітету NextGen НААУ

Конкуренція сприяє розвитку економіки , бо конкурентне середовище зумовлює підвищення якості товарів та послуг, що отримують споживачі, також до позитивних моментів конкуренції відноситься залучення інвестицій та розвиток бізнесу в країні загалом. Додатков

Конкуренціясприяє розвитку економіки ,бо конкурентне середовище зумовлюєпідвищення якості товарів та послуг,що отримують споживачі, також допозитивних моментів конкуренціївідноситься залучення інвестицій тарозвиток бізнесу в країні загалом. Додатково слід зазначити, що конкуренціяунеможливлює появу монополій, які встановлюють високі ціни, створюютьдля свого збагачення штучний дефіцит.Проте, конкуренціяє різною та може бути як добросовісною,так і недобросовісною ,яка негативно впливає на підприємницькудіяльність та економіку.

Компанії,у разі досягнення значних успіхів усвоїй діяльності, при значному збільшенніпопиту на свою продукцію чи послугипоступово формують ділову репутаціюта добре ім’я, але згодом можутьбуди об’єктами посягань з недобросовісноїконкуренції .Найпоширенішими порушеннями є виготовленняаналогічного або схожого до ступенюсхожості товару іншими виробниками,але більш низької якості, реклама абопросування у мережі Інтернет

Нормативнабаза ,що регулює питання недобросовісноїконкуренції є досить широкою та включаєв себе, зокрема, такі нормативно правовіакти, як Конституція України, Господарськийкодекс України, Закон України «Прозахист від недобросовісної конкуренції»,Закон України «Про Антимонопольнийкомітет України», а також Паризькуконвенцію про охорону промисловоївласності, учасником якої в тому числіє Україна.

Недобросовісноюконкуренцією відповідно до ст. 1 Закону України «Прозахист від недобросовісної конкуренції»є будь-які дії у конкуренції, що суперечатьторговим та іншим чесним звичаям угосподарській діяльності.

КонституцієюУкраїни, а саме ст. 42 передбачено, щодержава забезпечує захист конкуренціїу підприємницькій діяльності. Недопускаються зловживання монопольнимстановищем на ринку, неправомірнеобмеження конкуренції та недобросовіснаконкуренція.

Згідностатті 23 ЗУ «Про Антимонопольний комітетУкраїни», діяльність щодо виявлення,запобігання та припинення порушеньзаконодавства про захист економічноїконкуренції, в тому числі законодавствапро захист від недобросовісноїконкуренції, проводиться Антимонопольнимкомітетом України, його органами тапосадовими особами з додержаннямпроцесуальних засад, визначенихзаконодавчими актами України про захистекономічної конкуренції.

Якщобрати судову практику з цього питання,то в основному суть позовів стосуєтьсяінформації, яка може вводити в омануспоживачів продукції, що призводить довиникнення недобросовісної конкуренції . Усправі № 921/918/13-г/7 було з’ясовано, що акціонерне товариство«Галичина» є власником свідоцтва Українина знак для товарів і послуг "З ЧИСТИХКАРПАТ". За цим зареєстрованимпозначенням маркувалась молочнапродукція товариства (кефір, йогурт,молоко тощо). Тернопільським обласнимтериторіальним відділенням Антимонопольногокомітету України було з’ясовано, що АТ«Галичина» порушило законодавство прозахист економічної конкуренції, черезпоширення інформації, що вводить в омануневизначене коло осіб. Практично весьобсяг сировини надходить з Львівськоїобласті та адміністративних областей,що не відносяться до Карпатськогорегіону, через це дії Товариства ставлятьйого у більш вигідне становище уконкуренції та надають йому перевагисеред інших суб'єктів господарювання,які здійснюють діяльність з виробництвамолочних продуктів і дотримуються вимогзаконодавства України. У даній справіВищий господарський суд Українипостановив задовольнити касаційнускаргу Комітету, скасувавши при цьомурішення апеляційної інстанції, а рішеннясуду першої інстанції залишити беззмін.

Усправі № 5011-39/13172-2012 суд касаційної інстанції розглянувпозов, що ґрунтувався на тому, щовідповідач у справі, ТОВ «Яричів» надумку Антимонопольного комітету Українивикористовуючи позначення "Вершковий"у назві свого продукту крекер "ВершковийYarych" вводить в оману споживачівстосовно товару та його споживчихвластивостей. Вищим господарським судомУкраїни, як і попередніми інстанціямибуло відмовлено у задоволенні касаційноїскарги Комітету через те, що відсутнізаконодавчі підстави вважати товарвідповідача таким, що вводить в оману,що також додатково було належним чиномпідтверджено висновком експерта.

Усправі № 910/21781/14 скаржник просив Вищий господарськийсуд України скасувати рішення судівпопередніх інстанцій та задовольнитикасаційну скаргу мотивуючи це тим, щосудами було порушено положення ЗаконуУкраїни «Про захист економічноїконкуренції». Суть справи полягає втому, що до відділення АМК надійшлазаява гр. Костяєва О.Б. про поширенняТОВ "Аптека низьких цін ТМ"інформації, що вводить в оману споживачіву зв'язку з розміщенням реклами такогозмісту: "Аптека низьких цін. Рішеннямалих та великих проблем. Знижка - 11 %".Комітет надіслав Товариству вимогу пронадання протягом 15 днів всієї необхідноїінформації та документів, але ТОВ невиконало ці вимоги у зазначений строк,в результаті чого Комітет виніс рішенняпро застосування санкцій у виглядіштрафу. Суди усіх інстанцій булиодностайними та виносили рішення накористь Комітету, який діяв чітко вмежах чинного законодавства Українипро захист економічної конкуренції,тому касаційна скарга Товариства булазалишена без задоволення, а рішенняпопередніх інстанцій – без змін.

Усправі № 5011-76/17655-2012 скаржниквимагає скасувати рішення попередніхсудів, а справу передати на новий розгляд.Вищим господарським судом України буловідмовлено у задоволенні касаційноїскарги. Скаржник на сайті інформаційногоагентства "Інтерфакс-Україна"розмістив інформацію такого змісту:"План-Еко" и компанія Windkraft Nord (WKN,Германия) припинили співпрацю збудівництва вітрових електростанційв Україні, - повідомив агентству"Інтерфакс-Україна" директор"План-Еко" Володимир Миханюк. Зайого словами, причиною розриву співпрацістало різне бачення компаніями подальшогорозвитку бізнесу. "WKN не збираєтьсябудувати ВЕС в Україні, їх кінцева ціль- проектування та продаж проектів".Третя особа у справі - компанія ВКНВіндкрафт Норд АГ, звернулася доінформаційного агентства "Інтерфакс-Україна"для отримання відомостей щодо поширеноїінформації, публікація цих відомостейбула підтверджена. Насправді ця інформаціябула неправдивою, що призвело до введенняв оману невизначеного кола осіб. Позивачта третя особа у справі є конкурентамина ринку проектування та будівництваВЕС, а відтак, розповсюдження позивачемневизначеному колу осіб неправдивихвідомостей про причини розірваннядоговору про спільну діяльність тавідсутність наміру у третьої особибудувати ВЕС на Україні, сприйняттяякої (інформації) може мати наслідкомвідмову від подальшої співпраці,переорієнтації на іншого партнера, маєознаки недобросовісної конкуренції.Тому суд відмовив скаржнику у задоволеннікасаційної скарги та вирішив рішенняпопередніх інстанцій залишити без змін.

Отже,питання недобросовісної конкуренціїє завжди актуальним. Окрема увагу слідприділяти інформації, що отримує кінцевийспоживач. Так як з одного боку такаінформація повинна відповідати ЗУ «Прозахист прав споживачів» та суміжнимнормативним актам, так і не порушуватизаконодавство у сфері недобросовісноїконкуренції. Якщо звернути увагу насудову практику таких справ, то можнапомітити, що рішення суду доситьрізняться, тому при порушенні Вашихінтересів готуйтесь до судових справмаксимально ретельно і виважено.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net