Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
19.03.2024 17:10

Поділ майна подружжя в кредитній, іпотечній справі та виконавчому провадженні

Поділ майна - це один із останніх, дієвих засобів в арсеналі боржників для законного захисту іпотечно - кредитного майна.

Тому слід з ним краще розібратися, щоб усі переваги взяти до себе у справу. Для цього дам відповіді на наступні питання.  

Чому подружжя почало активно звертатися до суду для поділу майна? 

Оскільки - це реальна можливість ефективно захистити своє право власності на майно набуте у шлюбі. 

Що має суд встановити при розгляді справи про поділ майна?

- обсяг спільно нажитого майна, що є на час припинення спільного господарювання;

- з'ясовувати джерело та час його придбання (власністю подружжя, що підлягає поділу (статті 60, 69 Сімейного кодексу України, частина третя статті 368 ЦК України), відповідно до частин другої, третьої статті 325 Цивільного кодексу України можуть бути будь-які види майна, за винятком тих, які згідно із законом не можуть їм належати (виключені з цивільного обороту), незалежно від того, на ім'я когось із подружжя вони були придбані або внесені грошима, якщо інше не встановлено шлюбним договором або законом);

- порядок компенсації за майно, яке не підлягає поділу або на час суду, яке вже не можна поділити.

Пункт 23 постанови Пленуму Верховного Суду України від 21.12.07 за №11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» судам роз'яснено, що вирішуючи суперечки між подружжям про майно, необхідно встановлювати обсяг спільно нажитого майна, наявного на час припинення спільного ведення господарства, з'ясовувати джерело і час його придбання. Спільною сумісною власністю подружжя, що підлягає поділу (статті 60, 69 Сімейного кодексу України, частину третю статті 368 Цивільного кодексу України), відповідно до частин другої, третьої статті 325 Цивільного кодексу України можуть бути будь-які види майна, за винятком тих, які згідно із законом не можуть їм належати (виключені з цивільного обороту), незалежно від того, на ім'я кого з подружжя вони були придбані чи внесені грошовими коштами, якщо інше не встановлено шлюбним договором чи законом.  

Що має довести позивач для підтвердження виникнення спільної сумісної власності подружжя у разі якщо шлюб не був укладений? 

Що збільшення вартості майна суттєво і в таке збільшення було вкладено його окремі (власні) кошти чи власну трудову діяльність (аналогічний висновок викладений у постанові Верховного Суду у справі №334/7560/20 від 19.10.22). 

Після визнання судом права власності на ½ іпотечної квартири за другим чоловіком, іпотека припиняється?

Іпотека не припиняється, такий супруг набуває лише статус іпотекодавця і несе всі його обов'язки за іпотечним договором, обсяг на тих умовах, які існували до набуття ним права власності щодо іпотеки (постанова Верховного Суду від 17.01.24 справа 638/5481/20). 

Перебування спірного майна в іпотеці перешкоджає розподілу спільного майна подружжя? 

Не перешкоджає поділу спільного майна подружжя, оскільки гарантії банку як іпотекодержателя за спірним майном визначено частиною другою статті 23 Закону України “Про Іпотеку”, згідно з якою особа, до якої перейшло право власності на предмет іпотеки, набуває статусу іпотекодавця і має всі його права та несе всі його обов'язки за іпотечним договором, у тому ж обсязі та на тих умовах, які існували до його набуття права власності на предмет іпотеки (постанова Верховного Суду від 02.06.22 справа 522/26382/15).  

ВІДЕО У ТЕМУ: Раздел имущества супругов в кредитном, ипотечном деле

Іпотекодавець має право розпоряджатися майном (підписувати договір оренди) без згоди іпотекодержателя до закінчення терміну дії іпотеки?

 Положення законодавства, що регулюють правовідносини за іпотечними зобов'язаннями вказують на те, що іпотекодавець не має права розпоряджатися майном без згоди іпотекодержателя до закінчення терміну дії іпотеки (постанова Верховного Суду від 24 лютого 2021 року у справі № 311/491/18). 

У протилежному випадку, договір який підписаний без отримання згоди іпотекодержателя - є нікчемний договором (повністю недійсним, без необхідності звернення до суду для встановлення даної обставини). 

Поділ іпотечного майна з визначенням часток кожного з подружжя припиняє іпотеку?

Якщо в іпотеку передано майно, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя та на момент такої передачі зареєстровано на праві власності по одному з подружжя, наступний поділ цього майна з визначенням кожного з подружжя не припиняє іпотеку (постанова Верховного Суду від 03.07.23 справа 523/8641/15). 

Іпотека залишається дійсною незалежно від зміни власника майна? 

У разі вибуття заставного майна з власності іпотекодавця законодавством встановлено механізм захисту прав іпотекодержателя шляхом перенесення всіх прав та обов'язків іпотекодавця на особу, до якої перейшло право власності. Отже, іпотека залишається дійсною незалежно від зміни власника майна.

На кого покладається тягар доведення обставин для спростування презумпції, спільної власності подружжя? 

Існування презумпції спільності права власності подружжя розповсюджується на майно, набуте під час шлюбу. Водночас законодавство передбачає можливість спростування поширення правового режиму спільного спільного майна одним із подружжя, яке є процесуальним обов'язком особи, яка з ним не погоджується. Тягар доведення обставин для спростування презумпції, покладається на того з подружжя, що спростовує її (постанова Верховного Суду від 21.11.18 справа 372/504/17-ц). 

Що буде з іншим подружжям не є стороною договору іпотеки, який надав лише згоду на вчинення договору іпотеки іншому подружжю у разі задоволення позову одного з подружжя про визнання права на частку у праві спільної власності на майно, що знаходиться в іпотеці? 

У разі задоволення позову одного з подружжя про визнання права на частку у праві спільної власності на майно, що знаходиться в іпотеці, інший з подружжя, який не був стороною договору іпотеки, а надав лише згоду на вчинення договору іпотеки іншим подружжям, стає співіпотекодавцем. Рішення суду про визнання права на частку у праві спільної власності на майно, що перебуває в іпотеці, є підставою для внесення до державного реєстру іпотек запису про те, що така особа є співіпотекодавцем (постанова Верховного Суду від 17.01.2024 справа 638/5481/20 (61-2429 св 23)).

У режимі відеоконференції суд розгляне справу щодо розподілу майна?  

Так, треба тільки у суду вчасно попросити такий спосіб розгляду. Як саме це робиться показав в окремому відео: ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ: ЯК ЦЕ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ У ТВОЇЙ СПРАВІ?

Які є підстави для припинення іпотеки у розріз спільної сумісної власності подружжя?

Підстави для припинення іпотеки визначені у статті 17 Закону України «Про іпотеку»:

- припинення основного зобов'язання чи закінчення терміну дії іпотечного договору;

- реалізація предмета іпотеки відповідно до цього Закону;

- набуття іпотекодержателем права власності щодо іпотеки;

- визнання іпотечного договору недійсним (частина перша); 

Відомості про припинення іпотеки підлягають державної реєстрації речових у встановленому законодавством порядку (частина третя). 

Оскільки ЗУ «Про іпотеку» не передбачено таких підстав для припинення іпотеки, як визначення часток подружжя у спільному сумісному майні, то судовий поділ майна подружжя таким чином не припиняє іпотеку і відповідно не порушує прав іпотекодержателя. 

 Як без суду можна поділити майно подружжя? 

Насамперед треба визначитися, якщо у такому майні іпотека (застава), арешти чи ні. За наявності іпотеки (застави) без згоди іпотекодержателя майно можна поділити лише у судовому порядку. Також не можна поділити майно у разі наявності арешту, оскільки спочатку потрібно скасувати арешт, а лише потім ділити майно, у т.ч. іпотечне. 

У разі відсутності іпотеки арештів, майно можна поділити:

- у добровільному порядку;

- нотаріальний договір про розподіл майна подружжя;

- через суд по справі про розподіл майна подружжя. 

Чи підлягає справа про розподіл іпотечного майна подружжя перегляду в апеляційному та касаційному порядку? 

Так, дані справи підлягають перегляду у наведених інстанціях.   

ВІДЕО У ТЕМУ: ОТКАЗ ПРИВАТБАНКУ В ВЗЫСКАНИИ ИПОТЕЧНОЙ КВАРТИРЫ

Якщо ще не розлучилися, чи можна подати до суду позов на поділ майна? 

Так, наявність шлюбу не заважає поділу майна. 

 Чи може дружина скасувати торги СЕТАМ з продажу квартири, яка була придбана у шлюбі? 

Може! Якщо дружина не давала згоду на продаж та подасть відповідний позов до суду, і надалі в суді дружина доведе порушення її прав спірними торгами.

ВІДЕО У ТЕМУ: Развал женой исполнительного мужа, отмена торгов СЕТАМ  

Якщо майно під час шлюбу було отримано одним із подружжя за договором дарування чи у спадщину, чи можна другому подружжю його поділити та визнати за собою права власності на частину?  

Так, це можливо, слід лише довести у суді, що майно під час шлюбу підвищилося у вартості за рахунок спільних зусиль подружжя чи рахунок власних коштів другого подружжя. 

 Як підтвердити збільшення вартості майна під час шлюбу? 

Оцінка майна проведена незалежним судовим оцінювачем. Проведення такої оцінки можливо як у позасудовому так і судовому порядку.  

 Наявність іпотеки завадить поділити іпотечне майно? 

Не завадить, оскільки іпотека залишиться навіть на розділеному майні. 

 Банк (колекторів) треба залучати до справи чи ні?  

Найкраще долучити, але це не обов'язково. Потрібно дивитися від обставин по справі.  

Що зробить суд, якщо дізнається під час розгляду справи про наявність іпотеки? Відмовить у позові чи ні? 

Наявність іпотеки не є підставою для відмови у позові. У такому випадку суд приєднає банк (колекторів) до справи, якщо його у справі немає. 

Розділ майна може бути розцінений судом як дії для ухилення до виконання грошового зобов'язання? 

Може, але таке відбувається не в усіх ситуаціях, тільки в тих, коли це явно простежується. 

ВІДЕО У ТЕМУ: БАНК НЕ СМОГ ПОБЕДИТЬ ДОЛЖНИКА В КРЕДИТНОМ ДЕЛЕ 2012 ГОДА

Як отримати за рішенням суду більше ніж ½ майна? 

Попросити про це суд та обґрунтувати свої вимоги як фактично так і документально, показавши, що витрати одного з подружжя перевищували витрати іншого, в тому числі за рахунок власних коштів, часу, зусиль такого чоловіка. 

Чи можна у суду просити замість ½ отримати грошову компенсацію? 

Так, такий варіант можливий. Якщо потрібно проси! Це також передбачено, коли розділити майно неможливо або таке майно вже не існує, не належить другому чоловікові на якого було спочатку зареєстровано. 

 Скільки коштуватиме адвокатські послуги для поділу майна та як правильно вибрати для цього адвоката? 

Немає чітко встановленого розміру оплати за послуги, оскільки розмір встановлюється окремо адвокатом залежно від його кваліфікації, обсяг роботи. При цьому, буде не зайвим запитати у адвоката, якому ти бажаєш поручити свою справу, чи є у нього позитивний досвід по аналогічним справам. Або це буде у нього вперше. А як правильно обрати адвоката дивись у відео: КАК ВЫБРАТЬ АДВОКАТА ДЛЯ СВОЕГО ДЕЛА 

 Що просити у позові у справі розподілу майна? 

Визнати право спільної власності подружжя на майно та розділити його. Якщо замість майна хочеш отримати грошову компенсацію, тоді розділ майна міняй на компенсацію.  

 Які документи необхідно подати до суду для перемоги у суді?

- свідоцтво про укладання шлюбу (розлучення);

- право власності на майно;

- технічна документація на майно;

- бажано інформаційну довідку з реєстру нерухомості;

- підтвердження доходів за спірний період та проведену оцінку майна, у разі коли просиш більше ніж ½;

- і т.п.

Скільки часу займе суд про розподіл майна?

- перша інстанція 2-6 місяців;

- у разі апеляційного перегляду, додатково ще 2-6 місяців;

- при касаційному перегляду (Верховний Суд), додай ще 6-18 місяців.  

Банк (колектори) можуть подати апеляцію, касацію? 

Так, вони мають таке право, а чи скористуються вони ним чи ні, залежить від останніх.  

Судовою справою про розподіл майна на час судового розгляду, можна зупинити виконавче провадження, торги СЕТАМ? 

Так, це можливо, потрібно подати до суду відповідну заяву про забезпечення позову. Якщо суд погодиться з її обґрунтованістю. 

Як один із подружжя може допомогти другому подружжю у виконавчому провадженні?

- судовим розглядом про розділ майна подружжя, наприклад іпотечне майно;

- подати виконавцю заяву з копією документів про те, що майно придбано під час шлюбу і тому не може бути продано за виконавчим провадженням у рахунок погашення боргу боржника (одного із подружжя);

- оскаржити у суді рішення за яким стягується борг, звертається стягнення на предмет іпотеки та інше;

- і т.п.  

 Чи можна поділити майно якщо шлюб не був укладений? 

Так, треба спочатку у суді в судовому порядку встановити юридичний факт проживання подружжя за певний період часу без реєстрації шлюбу, це буде свідчити, що майно придбано спільно і на нього розповсюджується правовий статус “спільне майно подружжя”.    

Як визнати та прийняти у спадок спільне майно подружжя, якщо шлюб не був укладений? 

Виключно через суд за позовом спадкоємця, встановивши юридичний факт проживання без реєстрації шлюбу, тим самим визнати майно спільною власністю подружжя та поділити таке майно у суді. 

ВІДЕО У ТЕМУ: КРЕДИТ, ІПОТЕКА, ПОРУКА, ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ У СПАДЩИНУ

Банкрутство боржника фізичної особи допоможе у розділі майна?  

Не допоможе, тому що за підсумком банкрутства буде продано все майно для погашення боргів.  

Яким чином судом визначається вартість майна, що підлягає поділу? 

Виходячи із вартості на час розгляду справи (або звернення до суду), що може бути підтверджено:

- договором купівлі - продажу майна, якщо така угода була нещодавно здійснена;

- звітом про проведення оцінки складеним відповідним судовим експертом;

- довідка із Фонду державного майна за підсумком оцінки майна;

- проведення судової експертизи по справі про розділ майна;

- проведення судової експертизи по іншій судовій справі (кримінальному провадженню).  

При вирішенні спору про поділ майна суд може не погодитись із запропонованим варіантом поділу такого майна та провести його поділ іншим способом? 

Обрання судом при вирішенні спору варіанта поділу майна подружжя, за наявності вимоги про його поділ, відмінного від того, про який просив позивач, не може бути розцінено як вихід судом за межі позовних вимог, оскільки позовна вимога – це поділ майна подружжя і вона незмінна при будь-якому варіанті його поділу. 

При вирішенні спору про поділ майна, суд може не погодитися із запропонованим варіантом поділу такого майна та провести його поділ іншим способом, враховуючи інтереси дружини, чоловіка, дітей та інші обставини, що мають істотне значення. Таким чином, обрання судом при вирішенні спору варіанта поділу майна подружжя, за наявності вимоги про його поділ, відмінного від того, про який просив позивач, не може бути розцінене як вихід судом за межі позовних вимог, оскільки позовна вимога - це поділ майна подружжя і вона є незмінною за будь-якого варіанта його поділу (постанови Верховного Суду від 19.02.20 справа №615/1364/16-ц, від 17.08.22 справа 522/8676/20). 

Як присуджуються одному з подружжя неподільні речі?

Неподільні речі присуджуються одному з подружжя, якщо інше не визначено домовленістю між ними. Інший з подружжя, при цьому отримує право грошової компенсації замість його частки у праві спільної власності на майно (постанова Верховного Суду від 08.02.22 справа “209/3085/20).  

При розподілі майна обов'язково подавати заяву про забезпечення позову? 

Подавати забезпечення слід, якщо  є ризик втрати майна на час судового розгляду. У іншому випадку забезпечення не потрібно. 

ВІДЕО У ТЕМУ: Обеспечение иска: первый шаг для защиты имущества от коллекторов, МФО и банков

Коли не можливість поділу майна може бути вирішена судом?  

Якщо дружина та чоловік не домовилися про порядок поділу майна, така суперечка може бути вирішена судом (абзац 2 частина 1 стаття 71 Сімейного кодексу). Тобто. суд повинен вирішити переданий на його розгляд спір про поділ спільної власності саме тоді, коли подружжя не домовилося про порядок такого поділу.

При цьому, вирішення цього спору, зокрема щодо неподільної речі, не повинно обумовлювати у співвласників потребу після судового рішення домовлятися про порядок поділу цього ж майна, а саме про виплату одному з них компенсації іншим співвласником та про гарантії його отримання. Якщо одна із сторін спору довірила її вирішення суду, відповідний конфлікт слід вичерпати в результаті ухвалення судового рішення та подальшого його виконання (постанова Верховного Суду від 17.01.24 справа №522/17831/20) 

Суд машину зможе розділити чи лише можна просити компенсацію? 

Машина підпадає під поняття неподільної речі, тому можна просити тільки про компенсацію. 

Слід зазначити, що неподільною є річ, яку не можна поділити без втрати її цільового призначення (частина 2 стаття 183 Цивільного кодексу). Тобто, якщо втрачається цільове призначення речі, то вона є неподільною. Прикладом неподільного майна є транспортні засоби, побутова техніка тощо (постанова Верховного Суду від 07.11.22 справа № 725/7187/19). 

Чи можна у суду просити визнати право власності на ½ частку у праві, що виникла з договору позики, заборгованість за яким стягнута рішенням суду?

Потрібно враховувати, що право вимоги, що виникло з договору позики, є окремим правом. За допомогою такого універсального регулятора приватних відносин як договір його сторони можуть визначити, як здійснюватиметься загальне право вимоги, що виникло на підставі договору позики, так і її поділ. За наявності спору поділ права вимоги, що виник з договору позики, здійснюється судом. 

У Сімейному кодексі відсутній регулятор, який визначав би правило поведінки для випадку, коли здійснюється судом поділ права вимоги, що виникла на підставі договору позики. Такою нормою є частина 1 статті 71 Сімейного кодексу, яка підлягає застосуванню на підставі аналогії закону. Тому суд при розподілі права вимоги, що виникла на підставі договору позики, в тому числі і того, заборгованість за яким стягнуто рішенням суду на користь іншого чоловіка, може визнати іншим подружжя 1/2 частки у загальному праві вимоги (постанова Верховного Суду від 05.01.2024 справа 755/12204/18). 

Суд може задовольнити позов про визнання особистим майном одного з подружжя вже витрачені кошти, за які було під час шлюбу придбано спірну квартиру?

Суд відмовить у такій вимозі, оскільки така вимога не є ефективним способом захисту прав, які особа вважає порушеними. Тому треба змінювати позовні вимоги на правильні, наприклад, визнати спільною власністю квартиру та її розділ (постанова Верховного Суду від 06.12.23 справа 947/4822/20).  

Коли не варто ділити майно подружжю? 

Коли немає і не планується погроз (ризиків) від банків, колекторів та виконавчої служби.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи