Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
22.09.2011 13:31

Конгрес профспілок відкриває нові шляхи консолідації незалежних профспілок.

Голова громадської організації "Громадська Палата України"

Третій Конгрес дійсно став платформою єднання здорових, прогресивних профспілкових сил України, трибуною для консолідації членів профспілок, трударів України, усіх небайдужих людей, що переймаються відстоюванням та захистом власних трудових, соціально-екон

Третій Конгрес дійсно став платформою єднання здорових, прогресивних профспілкових сил України, трибуною для консолідації членів профспілок, трударів України, усіх небайдужих людей, що переймаються відстоюванням та захистом власних трудових, соціально-економічних прав та інтересів; центром інновацій профспілкової діяльності та профспілок нової генерації в Україні, потужним координаційним центром у реформуванні існуючої організаційної структури профспілок та їх діяльності.20 вересня 2011 року відбувася 3-й Конгрес незалежних профспілок, який показав єдність цілей, зусиль та форм і методів боротьби за права людини праці. Тільки консолідація профспілок є реальним шляхом розвтку профспілковго руху в Україні, тільки від солідарності дій залежить вирішення соціальних проблем суспільства.Конгрес прийняв до відома інформацію «Щодо принципів безорганізаційного управління Конгресу профспілок», викладену розділі в Конгрес профспілок на сайті ВКППісля широкої дискусії та палкого обговорення, учасники 3-го Конгресу прийняли одноголосно Резолюцію, текст якої наводиться нижче.РЕЗОЛЮЦІЯIII Конгресу Профспілок України«Щодо необхідності консолідації профспілок України та шляхів оновлення профспілкового руху» Сьогодні профспілковий рух переживає не прості часи. Профспілки України поки що не освоїли практику реального захисту інтересів працюючих громадян, не змогли реалізувати політику співпраці в режимі соціального партнерства.В Україні зареєстровано понад 150 профспілок та профспілкових об’єднань, але їх кількість ще не переросла в якість. Профспілки діють розрізнено, розпорошені, здебільшого малочисельні та малоактивні.У багатьох галузях економіки сформувалися нові альтернативні професійні спілки, що свідчить про недовіру працівників до застарілих форм і методів профспілкової боротьби за права людини праці, доводить їх соціальну неефективність.Тільки солідарні дії профспілок, можуть змінити на краще ситуацію в суспільстві, тільки консолідація здорових профспілкових сил може стати ядром розбудови повноцінного громадянського суспільства, здатного на радикальні позитивні соціальні зрушення в країні.Основою консолідаційних дій профспілок мають стати реальний захист прав і інтересів людини праці на виробництві, боротьба за справедливий трудовий кодекс та пенсійну реформу, боротьба проти розбазарювання коштів фондів соціального страхування, відстоювання права людей на майно профспілок.Становленню нової системи регулювання соціально-трудових відносин в суспільстві ключову роль мають зіграти інститути громадянського суспільства, формування і розвиток демократичних процедур прийняття рішень як на рівні суспільства в цілому, так і на рівні окремих підприємств.І робітники, і роботодавці зацікавлені в тому, щоб стабільно працювали підприємства і в цілому економіка. Це стратегічне питання. Що стосується поточних інтересів, то вони можуть і не співпадати, але можуть бути узгоджені шляхом переговорів, через систему соціального партнерства, ключовим суб'єктом якого є профспілки.Та вигравати трудові спори і вирішувати конфлікти в нинішніх умовах профспілкам стало складно поодинці, особливо, коли протидіяти необхідно не тільки роботодавцям, але і державним структурам. Та з іншого боку лише профспілки здатні своїми консолідованими діями довести суспільству, що цілком незалежна суспільна дія в Украине можлива і вона може привести до позитивного результату.Зараз як ніколи необхідно відродити довіру людей до профспілок. На сьогодні українське суспільство потребує проведення кардинальної перебудови профспілкового руху, розвитку консолідаційних процесів, що мають суттєво підсилити ослаблене профспілкове середовище.Профспілки повинні отримати не просто нове обличчя, а передусім – відповідну нову якісну формацію для здійснення ефективної правозахисної діяльності у профспілковій сфері.Мотивом солідарних дій людей найманої праці є їх рішучисть, спільна боротьба і спільна відповідальність аби виграти боротьбу за трудові права і не допустити подальшого зубожіння людей. Основою всього цього має стати потужний профспілковий рух, який відтворить єдність трудового народу, виробить новий погляд на роль держави, відтворить політичну суб’єктність трудящих, сформує соціально-інформаційну мережу і створить плацдарм для скоординованих дій широких народних мас у боротьбі за свої трудові права.Конгрес Профспілок є платформою єднання здорових, прогресивних профспілкових сил України, трибуною для консолідації членів профспілок, трударів України, усіх небайдужих людей, що переймаються відстоюванням та захистом власних трудових, соціально-економічних прав та інтересів; центром інновацій профспілкової діяльності та профспілок нової генерації в Україні, потужним координаційним центром у реформуванні існуючої організаційної структури профспілок та їх діяльності.Заради досягнення спільної мети, Конгрес профспілок вважає за необхідне направити дії профспілок на виконання наступних питань:1. Ініціювати розробку та прийняття Закону України щодо надання права законодавчої ініціативи профспілкам, які зібрали не менше 100 тисяч підписів членів профспілок на підтримку законопректу, подання б якого до ВРУ, розглядалося б Верховною Радою України на рівні законодавчої ініціативи народного депутата України.2. Сконцентрувати зусилля профспілок для досягнення консолідації, монолітності, профспілкової єдності заради досягнення спільних цілей та вирішення спільних завдань в боротьбі за права трудящих; відродити дію якісно нових, потужних профспілок, як повноцінного соціального партнера в суспільстві.3. Здійснити розбробку та запровадження нової профспілкової ідеології, нових підходів до діяльності профспілкових організацій, задіявши кращі інноваційні форми і методи світового досвіду діяльності профспілок, які б дозволили забезпечити усі важелі впливу для здійснення справедливої та ефективної соціальної політики та унеможливити будь-яке маніполювання правами людини.4. Об’єднати зусилля по розбудові повноцінного правого поля для забезпечення повноцінної правозахисної діяльності профспілок, їх участі в соціальному партнерстві на основі їх рівності прав та рівності перед законом.5. Не допустити прийняття дискримінаційного Трудового кодексу України, що погіршує захищенність працівників на виробництві та знижує роль і значимість профспілок в цьому процесі.6. Продовжити відстоювання напрацьованих профспілками пропозицій до прийнятої Пенсійної реформи та підтримати ініціативи опозиційних сил та народних депутатів України щодо звернення до Конституційного суду України про визнання неконституційним її положень.7. Вжити дії до недопущення прийняття Верховною Радою Закону, направленного на законодавче позбавлення та обмеження соціальних пільг для різних категорій населення.8. Добиватися реалізації положень ст. 36 Конституції України щодо забезпечення рівності прав профспілок та їх рівності перед законом, для чого реалізувати законне право незалежних профспілок на участь:- в повноцінному соціальному діалозі з соціальними партнерами на усіх рівнях та представництво в Національній тристоронній соціально-економічній раді при Президентові України і регіональних радах;- в Спільному представницькому органі профспілок, як на Національному, так і регіональних і місцевих рівнях та їх участі у підписанні Генеральної, галузевих та регіональних угод;- у формуванні правлінь та наглядових рад Фондів соціального страхування та представництво своїх застрахованих осіб в цих фондах.9. Виходячи з необхідності розбудови в Україні повноцінного громадянського суспільства, сконцентрувати зусилля профспілок на налагодженні співпраці з іншими громадськими організаціями, як в Україні, так і за кордоном, які відстоюють соціально-економічні інтереси і права людини праці. Ініціювати проведення Форуму громадських організацій України.10. Створити позаполітичний громадянський Народний блок «Солідарність», як основи в розбудові громадянського суспільства. Схвалити співпрацю Конгресу з ВГО «Асоціація безпеки дорожного руху» та вважати її одною із ключових сфер в спільній діяльності заради безпеки дорожного руху, зменшення травматизму та смертності на шляхах України.11. Виходячи з Декларації про майно профспілок України від 02.09.1992 року, розгорнути спільну роботу по захисту загальнопрофспілкового майна від посягань держави, для чого:- провести переговори та налагодити співпрацю з цього питання з Урядом, Фондом державного майна України та ініціювати включення представників від профспілок до складу Урядової інвентаризаційної комісії;- забезпечити проведення, розпочатої профспілками Народної інвентаризації загальнопрофспілкового майна;- з метою захисту майнових прав профспілок та збереження загальнопрофспілкового майна, підтримати ініціативу профспілок та створити Фонд профспілкового майна.12. Забезпечити здійснення дієвого контролю за умовами та оплатою праці, дотриманням трудового законодавства, безпеки праці та безпеки руху, за соціальним страхуванням шляхом активізації та налагодження співпраці з різними органами державного нагляду та контролю, перш за все з Інспекцією Держнаглядпраці Мінпраці України, Держтехнаглядом, ДАІ на основі укладання відповідних договорів співпраці між ними і профспілковими об’єднаннями.13. Вважати приоритетним в роботі Конгресу створення позитивного іміджу незалежних профспілок в Європі, налагодження спіпраці з профспілковою європейською спільнотою та звернутися до Європейских профсплікових організацій за моральною, матеріальною та організаційною підтримкою розвитку та становлення незалежного профспілкового руху в Україні.
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи