Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
29.08.2011 12:27

Посередники на ринках фінансових послуг

Директор юридичної консалтингової компанії "САЛЕКС", доктор філософії у галузі права

Важко заперечити той факт, що одним із головних чинників дієвості фінансового ринку є розвиток таких фінансових посередників  як фінансові консультанти. На даний час в Україні вже працюють компанії, сферою діяльності яких є фінансове консультування.  Утім,

Важко заперечити той факт, що одним із головних чинників дієвості фінансового ринку є розвиток таких фінансових посередників  як фінансові консультанти. На даний час в Україні вже працюють компанії, сферою діяльності яких є фінансове консультування.  Утім, інститут фінансових консультантів перебуває у стадії становлення. Для нього є характерною відсутність необхідних законодавчих підстав діяльності,  розвиненої культури інвестування, державної підтримки, програм підготовки та навчання кваліфікованих фахівців. Серед істотних причин відсталого розвитку інституту фінансових консультантів слід виокремити наступні:

1. Недовіра населення до фінансового ринку в цілому та до фінансових консультантів зокрема. Так склалось історично, що низький рівень довіри до фінансового ринку, пов'язаний із «трастовими» скандалами 90 –х років;

2. відсутність державної підтримки та комплексної програми розвитку фінансового посередництва;

3. відсутність правового підґрунтя діяльності, яке би визначало правові та організаційні основи створення, діяльності та відповідальності, правовий статус, порядок та обсяг розкриття інформації фінансових консультантів;

4. падіння росту доходів юридичних і фізичних осіб, пов'язане з несприятливою макроекономічною ситуацією в державі.

5. різноманітні кризові явища, що негативно вплинули на розвиток фінансового ринку;

6. нерівномірність розміщення ресурсного потенціалу та продуктивних сил. Так, переважна частина фінансових консультантів зосередилась у великих промислово-фінансових центрах країни (Києві, Дніпропетровську, Донецьку та ін.);

         7. витіснення вітчизняних консультантів більш професійними іноземними консультаційними компаніями.  

Український фінансовий ринок належить до тих ринків, що перебувають в процесі становлення. Українське інвестиційне право регулює чимало питань. Та в сучасному українському суспільстві давно назріла потреба вироблення якісно нового комплексного підходу до врегулюваання діяльності фінансових посередників. Нещодавно Законом України  «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг» від 02.06.11. N3462-VI ч.1 ст. Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.01. N2664-III було визначено поняття посередницьких послуг на  ринках  фінансових  послуг, якими тепер є діяльність юридичних осіб  чи  фізичних осіб - підприємців,  що включає консультування, експертно-інформаційні послуги, роботу з підготовки,  укладення та виконання (супроводження) договорів  про надання фінансових послуг, інші послуги, визначені законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг. В самому загальному вигляді посередницькі послуги класифікуються за ринками  фінансових  послуг, якими є сфера діяльності  учасників ринків фінансових послуг з  метою  надання  та  споживання  певних фінансових послуг. До ринків фінансових послуг належать професійні послуги  на   ринках   банківських   послуг,   страхових   послуг, інвестиційних  послуг,  операцій з цінними паперами та інших видах ринків, що забезпечують обіг фінансових активів. Найбільш поширеними з них є банківські, страхові послуги та інвестиційні послуги на фондовому ринку.

Законом України  «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг» також передбачено, що фінансові  послуги  надаються  фінансовими установами,  а також,  якщо це прямо передбачено  законом,  фізичними  особами  - підприємцями. У зв’язку з цим постає питання, чи будуть останні належати до професійних учасників фондового ринку?

На даний час законодавство встановлює організаційно-правову форму  функціонування професійних учасників фондового ринку. Зокрема, відповідно ч. 2 ст. 2 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», професійними учасниками фондового ринку можуть бути лише юридичні особи. Крім того, вищезгаданий закон закріплює принцип обов’язковості  ліцензування професійної діяльності  на фондовому ринку в ч. 3 ст.16, відповідно до якої професійна  діяльність  на  фондовому  ринку  здійснюється виключно  на підставі ліцензії,  що видається НКЦПФР.  Це дає підстави стверджувати, що посередницькі послуги на ринках фінансових послуг для фізичних осіб поки що не вважаються професійною діяльністю на фондовому ринку, а отже не потребують отримання ліцензії. З іншої сторони фінансові посередники мають здійснювати свою діяльність на професійних засадах. Фінансове консультування вимагає  професійних знань і навиків, якими, зазвичай, не володіють штатні спеціалісти вітчизняних компаній. Слід також зазначити, що окремі учасники фондового ринку вправі надавати консультування, експертно-інформаційні послуги та інші посередницькі послуги додатково до свого основного виду діяльності. Зокрема, під час здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів КУА вправі надавати консалтингові послуги з питань функціонування фондового ринку, інвестиційної діяльності та управління активами з врахуванням принципу виключності професійної діяльності на фондовому ринку.

В деяких країнах для здійснення посередницьких та фінансових послуг на фінансових ринках необхідно отримати спеціальний дозвіл та (або) бути внесеним до відповідного реєстру. Це цілком відповідає сучасним принципам державного регулювання ринків фінансових  послуг. Зокрема, відповідно до ст.7 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» особа набуває статусу фінансової установи  після  внесення про  неї  запису  до  відповідного  державного  реєстру фінансових  установ. У разі якщо відповідно до закону надання певних фінансових послуг потребує ліцензування,  фінансова  установа  має право на здійснення таких послуг лише після отримання відповідних ліцензій. Фінансова установа здійснює професійну діяльність за умови включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, відповідно до чинного законодавства України. Умови та процедура ведення відповідоного реєстру визначається спеціальним законодавством. У зв’язку з внесенням відповідних змін державне регулювання діяльності з надання фінансових послуг також здійснюватиметься шляхом ведення державних реєстрів фінансових установ і реєстрів осіб,  які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги. Запровадження спеціальних реєстрів осіб свідчитиме про ще один етап легітимізації фінансових посередників – осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, - включення їх до відповідного реєстру. 

Підсумовуючи, зазначимо, що нововведення щодо можливості фізичних  осіб - підприємців надавати послуги на фінансовому ринку , може стати важливим кроком на шляху формування вітчизняного фінансового консультування. Як воно буде насправді, час покаже.

Передрук цього матеріалу дозволений виключно із посиланням на сайт Юридичної консалтингової компанії «Салекс» http://salex-lcc.com.ua/index.php/features-4/menu-types-2

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]