Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
01.09.2015 20:11

Антикорупційні умови договорів як договірне «ноу-хау»

Директор юридичної консалтингової компанії "САЛЕКС", доктор філософії у галузі права

Практичні поради щодо розробки антикорупційних договірних умов

Вкращих традиціях  боротьби влади з корупцією«на папері» в Україні зявились такий документ як антикорупційнапрограмаюридичноїособи та незрозуміла "недопосада" уповноваженого з дотриманняантикорупційної програми. Нагадаємо, вони були запроваджені антикорупційним законом.Відсутність цих нововведень на фірмі – гарантована відмова  участі компанії в державних закупівлях, якщоїх сума перевищує 1 млн. грн., 5 млн. грн. – для робіт. Частина четверта статті62 закону згадує про обов’язковість дотримання антикорупційної програми шляхомвключення її положень до всіх трудових договорів та правил внутрішнього трудовогорозпорядку юрособи, а також договорів, які укладаються юросбою. Таким чином, законодавецьзапровадив антикорупійні умови договору. При цього не конкретизується галузево-правоваприналежність договорів (цивільно-правові, господарські, фінансові тощо).

Правова природа антикорупційних умовдоговору

Длярозуміння їх правової природи звернімося до основного регулятора договірних відносин– Цивільного кодексу (ЦК) України. Так,  відповіднодо частини другої ст.638 ЦК України до істотних договірних  умов належать умови:

–  про предмет;

–  визначені законом як істотні чи необхіднідля договорів певного виду;

– щодо яких за заявою хоч однієї сторони договору має бути досягнута згоди.

         При здійсненні прав і виконанні обов’язківсторони вправі врегульовувати свої відносини в межах, визначених законодавством.Доцільним є існування істотних договірних умов, щодо яких за заявою хоч  однієї сторони має бути досягнута згоди. Так,досить поширеною істотною умовою  на практиці  є умова, наприклад, про підсудність вирішенняспорів («спори за договором розглядаються у Господарському суді м. Києва»).

Подібніістотні умови залежать від волі сторін  ііменуються законом таким лише за умови, якщо хоч одна сторона договору наполягаєна них. Має місце ситуація, при якій самі звичайні умови договору перетворюютьсяна істотні при  наполяганні на досягненнідомовленості.

Зазвичайантикорупційні умови договору є звичайними умовами. Та чи можуть вони бути істотнимиумовами договору? В розумінні ч.2 ст. 638 ЦК України до перших двох категорій істотнихумов антикорупційні договірні умови навряд чи належать, чого не можна сказатипро третю категорію. Це також підтверджується тим, що  ст. 6 ЦК України, заклавши диспозитивніначала договірного права, надала  учасникамцивільних правовідносин домовлятись щодо договірних умов на вільний розсуд,коли це прямо не суперечить закону та нормам моралі.

Основні функції антикорупційних умовдоговору

Включенняантикорупційної умови в договір:

–  сприяє моніторингу контрагентів у ході виконаннядоговорів на предмет дотримання антикорупційних обов'язків (функція контролю);

– інформуєконтрагентів про антикорупційну політику (комунікативна функція);

– мінімізуєдоговірні ризики (мінімізація ризиків).

Приглибшому аналізі можна виявити інші функціональні властивості антикорупційних договірнихумов, утім, це питання виходить за межі публікації.

Зміст антикорупційних умов договору

Завідсутності належної української практики визначення змісту вищезазначених умовдоговору звернімося до міжнародного договірного права. З врахуванням аналізу міжнародногодосвіду вирішення цього питання до основних антикорупційних умов договору належатьумови про:

– відмовусторін договору від якого-небудь стимулювання працівників іншої сторони, щоставить, його у певну залежність та спрямоване на  виконання працівником яких-небудь дій в інтерасах іншої сторони;

– обов'язковеінформування сторін про факти недотримання антикорупційних зобов'язань.Причому, у випадку недотримання строків надання відповідної до інформації  або підтвердження факту порушення антикорупційнихзобов'язань однієї стороною інша  вправі відмовитисьвід цього договору й зажадати відшкодування збитків;

– гарантіїконфіденційності виконання антикорупційних умов і відсутності негативних наслідківдля осіб, що звернулися з повідомленнями про факти антикоурпційних правопорушень;

– гарантіїсторін щодо здійсненняя розгляду фактів недотримання антикорупційних зобов'язаньта застосування заходів щодо іх усунення.

Длявключення в договір антикорупційної умови як істотної за наполяганням однієї зісторін договору має бути пристуній складний юридичний склад із кількохелементів:

– волевиявленнясторони, яка визначає цю умову;

– доведенняантикорупційної умови до контрагента;

– згодацієї іншої сторони;

– визначенняумови у договорі при його підписанні.

Основнірозбіжності при включенні антикорупційних застережень в договір, коли інша сторона:

– повністювідмовляється від антикорупційних умов договору. Так можна позбутисьнепотрібного контрагента шляхом відмови від підписання договору (відповідні положенняможна закріпити у своїй антикорупційній програмі та внутрішньому положенні про договірнуроботу). Тут необхідне проведення переговорів для роз'яснення антикорупційнихумов. Також можна укласти договір із протоколом розбіжностей або застосуватинаступний варіант;

– погоджуєтьсяприйняти антикорупційні умови в зміненому виді. Цьому процесу часто передуютьпереписка й проведення переговорів для виявлення змісту зауважень до антикорупційнихумов та вироблення компромісного варіанта, який би влаштовував обидві сторони договору;

– наполягаєна включенні своєї редакції антикорупційних умов договору.

Передрук  матеріалу дозволяється із здійсненням посиланняна сайт Юридичної косалтингової компанії «Салекс» http://salex-lcc.com.ua/praktiki-ta-poslugi/komertsijna-praktika/antikoruptsijna-programa.html

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]