Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
01.09.2015 20:11

Антикорупційні умови договорів як договірне «ноу-хау»

Директор юридичної консалтингової компанії "САЛЕКС", доктор філософії у галузі права

Практичні поради щодо розробки антикорупційних договірних умов

В кращих традиціях  боротьби влади з корупцією «на папері» в Україні зявились такий документ як  антикорупційна програма юридичної особи та незрозуміла "недопосада" уповноваженого з дотримання антикорупційної програми. Нагадаємо, вони були запроваджені антикорупційним законом. Відсутність цих нововведень на фірмі – гарантована відмова  участі компанії в державних закупівлях, якщо їх сума перевищує 1 млн. грн., 5 млн. грн. – для робіт. Частина четверта статті 62 закону згадує про обов’язковість дотримання антикорупційної програми шляхом включення її положень до всіх трудових договорів та правил внутрішнього трудового розпорядку юрособи, а також договорів, які укладаються юросбою. Таким чином, законодавець запровадив антикорупійні умови договору. При цього не конкретизується галузево-правова приналежність договорів (цивільно-правові, господарські, фінансові тощо).

Правова природа антикорупційних умов договору

Для розуміння їх правової природи звернімося до основного регулятора договірних відносин – Цивільного кодексу (ЦК) України. Так,  відповідно до частини другої ст.638 ЦК України до істотних  договірних  умов належать умови:

–  про предмет;

–  визначені законом як істотні чи необхідні для договорів певного виду;

– щодо яких за заявою хоч однієї сторони договору має бути досягнута згоди.

         При здійсненні прав і виконанні обов’язків сторони вправі врегульовувати свої відносини в межах, визначених законодавством. Доцільним є існування істотних договірних умов, щодо яких за заявою хоч  однієї сторони має бути досягнута згоди. Так, досить поширеною істотною умовою  на практиці  є умова, наприклад, про підсудність вирішення спорів («спори за договором розглядаються у Господарському суді м. Києва»).

Подібні істотні умови залежать від волі сторін  і іменуються законом таким лише за умови, якщо хоч одна сторона договору наполягає на них. Має місце ситуація, при якій самі звичайні умови договору перетворюються на істотні при  наполяганні на досягненні домовленості.

Зазвичай антикорупційні умови договору є звичайними умовами. Та чи можуть вони бути істотними умовами договору? В розумінні ч.2 ст. 638 ЦК України до перших двох категорій істотних умов антикорупційні договірні умови навряд чи належать, чого не можна сказати про третю категорію. Це також підтверджується тим, що  ст. 6 ЦК України, заклавши диспозитивні начала договірного права, надала  учасникам цивільних правовідносин домовлятись щодо договірних умов на вільний розсуд, коли це прямо не суперечить закону та нормам моралі.

Основні функції антикорупційних умов договору

Включення антикорупційної умови в договір:

–  сприяє моніторингу контрагентів у ході виконання договорів на предмет дотримання антикорупційних обов'язків (функція контролю);

– інформує контрагентів про антикорупційну політику (комунікативна функція);

– мінімізує договірні ризики (мінімізація ризиків).

При глибшому аналізі можна виявити інші функціональні властивості антикорупційних договірних умов, утім, це питання виходить за межі публікації.

Зміст антикорупційних умов договору

За відсутності належної української практики визначення змісту вищезазначених умов договору звернімося до міжнародного договірного права. З врахуванням аналізу міжнародного досвіду вирішення цього питання до основних антикорупційних умов договору належать умови про:

– відмову сторін договору від якого-небудь стимулювання працівників іншої сторони, що ставить, його у певну залежність та спрямоване на  виконання  працівником яких-небудь дій в інтерасах іншої сторони;

– обов'язкове інформування сторін про факти недотримання антикорупційних зобов'язань. Причому, у випадку недотримання строків надання відповідної до інформації  або підтвердження факту порушення антикорупційних зобов'язань однієї стороною інша  вправі відмовитись від цього договору й зажадати відшкодування збитків;

– гарантії конфіденційності виконання антикорупційних умов і відсутності негативних наслідків для осіб, що звернулися з повідомленнями про факти антикоурпційних правопорушень;

– гарантії сторін щодо здійсненняя розгляду фактів недотримання антикорупційних зобов'язань та застосування заходів щодо іх усунення.

Для включення в договір антикорупційної умови як істотної за наполяганням однієї зі сторін договору має бути пристуній складний юридичний склад із кількох елементів:

– волевиявлення сторони, яка визначає цю умову;

– доведення антикорупційної умови до контрагента;

– згода цієї іншої сторони;

– визначення умови у договорі при його підписанні.

Основні розбіжності при включенні антикорупційних застережень в договір, коли інша сторона:

– повністю відмовляється від антикорупційних умов договору. Так можна позбутись непотрібного контрагента шляхом відмови від підписання договору (відповідні положення можна закріпити у своїй антикорупційній програмі та внутрішньому положенні про договірну роботу). Тут необхідне проведення переговорів для роз'яснення антикорупційних умов. Також можна укласти договір із протоколом розбіжностей або застосувати наступний варіант;

– погоджується прийняти антикорупційні умови в зміненому виді. Цьому процесу часто передують переписка й проведення переговорів для виявлення змісту зауважень до антикорупційних умов та вироблення компромісного варіанта, який би влаштовував обидві сторони договору;

– наполягає на включенні своєї редакції антикорупційних умов договору.

Передрук  матеріалу дозволяється із здійсненням посилання на сайт Юридичної косалтингової компанії «Салекс» http://salex-lcc.com.ua/praktiki-ta-poslugi/komertsijna-praktika/antikoruptsijna-programa.html

 

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]