Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
22.10.2013 10:49

Фонд гарантування інвестицій як прояв інвестиційної імпотенції влади

Директор юридичної консалтингової компанії "САЛЕКС", доктор філософії у галузі права

За 20 років незалежності Україна показала себе відвертим інвестиційним імпотентом як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках. Тут пороблено і задавнено.

Вже в котрий раз вУкраїні намагаються «протягнути» законопроект «Про Фонд гарантування інвестиційна фондовому ринку». Мета законопроекту благородна – «враховуючи, що Україноювзяті зобов‘язання щодо приведення національного законодавства у відповідністьдо законодавства Європейського Союзу, існує необхідність імплементації вукраїнському законодавстві Директиви 97/9/ЄС Європейського Парламенту та Радивід 3 березня 1997 року «Про схеми компенсації інвесторам»…. пунктом 17.2 Національного планудій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»,затвердженого Указом Президента України, передбачено розробити та внести нарозгляд Верховної Ради України проект Закону України щодо створеннякомпенсаційних механізмів захисту інтересів інвесторів.Отже, метою розроблення таприйняття законопроекту є приведення законодавства України у відповідність довимог законодавства ЄС, а саме Директиви 97/9/ЄС Європейського Парламенту таРади від 3 березня 1997 року «Про схеми компенсації інвесторам».

По-перше, за 20 років незалежності Україна показала себевідвертим інвестиційним імпотентом як на внутрішньому так і на зовнішньомуринках. Тут пороблено і задавнено. За прогнозами експертів, «під подушками»українців знаходиться від 60 до 70 млрд.. дол. США. Керівництву Національноїкомісії з цінних паперів, що лобіює цей фонд, має бути відомо, що імпотенція які досвід – приходять з роками. І ніяка законодавча схема гарантуванняінвестицій не змусить українців вкладати свої заощадження в розвитокнаціональної економіки, бо наша держава не продемонструвала свою здатність нестивідповідальність перед інвестором. Законодавство повинно забезпечувати, в першучергу, захист прав споживачів фінансових послуг та інвесторів, а регулятивніпитання повинні мати другорядне значення. Головна мета законопроекту «Про Фондгарантування інвестицій на фондовому ринку» має полягати у відновленні довіриінвесторів до українського фондового ринку, а не в пошуку способів догодити ЄС.Коли ми придбаємо дружині одяг або ходимо із дітьми в театр, ми ж це робимо недля сусіда.

По-друге, законопроектом пропонується перекладеннявідповідальності за порушення прав інвесторів на всю країну, особливо надобросовісних учасників фондового ринку. За даними Української асоціаціїінвестиційного бізнесу (УАІБ), сума вступних та поточних внесків до цьогоФонду, яку мають сплатити КУА, складе у перший рік близько 4 млн.грн. (вступнівнески 68 КУА при середньому розмірі статутного капіталу 8,2 млн. грн.. складуть 557,6 тис.грн., апоточні внески  - 3,5 млн.грн. присумарній вартості чистих активів ІСІ з публічним розміщенням 3,5 млрд.грн. на 30.06.13.).  Мінімальні щорічні витрати на адмініструванняФонду гарантування можна оцінити у суму близько 10 млн. грн. з огляду на те, що згідноз оприлюдненими даними адміністративні витрати Фонду гарантування вкладівфізичних осіб у 2012 році становили 41,6 млн.грн., у 2011 році - 32 млн. грн, 2010 році – 31 млн. грн.,а у 2009 році – 19 млн.грн. С такими успіхами багатьом сучасним профучасникам буде потрібна довідка про банкрутство

Уявіть собіситуацію, коли Ви всім під’їздом або офісом регулярно оплачуєте «провтики»одного свого недолугого сусіда чи колеги. Чим не Фонд гарантування інвестицій?Стаття 5 Законопроекту передбачає, що з метою започаткування діяльності Фондудержава здійснює перший внесок на зворотній основі у розмірі 30 млн. гривень. Тобтовся країна мусить заплатити за дії (бездіяльність) недолугих інвестиційнихуправлінців та аферистів.

По-третє, становище, коли держава бере на себе майжеповну відповідальність за гарантування інвестицій, є порушенням об'єктивнихзаконів ринкової економіки. Саме згідно із ст. 3 Законопроекту система гарантуванняінвестицій гарантує проведення компенсаційних виплат інвесторам, що втратилиінвестиції внаслідок настання їх недоступності, управління якими здійснювалосьучасником системи гарантування інвестицій, у розмірі 90 відсотків неповернутихінвестицій, але не більше 200  тис.гривень за кожним фактом недоступності інвестицій. Такий підхід підриваєпочуття власної фінансовою відповідальності в інвесторів. Натомість, ст.1(2)Директиви Ради 85/611/ЄЕС «Про узгодження законів, підзаконних таадміністративних положень, що стосуються інститутів спільного (колективного)інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (ICI)», визначаючи поняттяінвестиційного фонду, прямо вказує на принцип розподілу ризиків.

По-четверте, будь-який правовий інститут може ефективнофункціонувати лише за підтримки суспільства. Іншими словами, необхідно, щобфондовий ринок підтримав механізм функціонування фонду гарантування інвестицій.Так, на думку, «схемастворення та функціонування Фонду гарантування інвестицій на фондовому ринкузнов ґрунтується на хибних підходах, які використовувались при підготовці аналогічнихзаконопроектів протягом  останніх 7років, а саме: не відповідає директиві ЄС 97/9/ЕС «Про схеми компенсаціїінвесторам» як в частині окресленнякола осіб та інвестиційних послуг, на які поширюється дія  цієї Директиви (зокрема щодо нерозповсюдженнязапропонованих механізмів на діяльність ІСІ), так і в частині визначення підстав для отримання інвесторомпокриття з відповідної компенсаційної схеми. УАІБ неодноразово направляла доКомісії свої зауваження та пропозиції з цього питання, а також відповіднідокументи Європейської асоціації інвестиційних фондів та компаній (EFAMA).

По-п'яте, принципифункціонування фонду гарантування інвестицій відверто імпотентні.Так, до складу наглядової ради Фонду входять дев’ять осіб. Наглядоварада Фонду формується шляхом делегування до її складу по одному представникуМіністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства фінансівУкраїни, три представники Комісії, подва представники саморегулівної організації торговців цінними паперами тасаморегулівної організації компаній з управління активами. Особисто меніцікаво, навіщо цій раді стільки членів? В світовій практиці доскладу таких фондів входять авторитетні фахівці в галузі економіки,юриспруденції та представники громадських організацій із захисту правінвесторів.

У Законопроектівідсутній порядок подачі скарги потерпілим інвестором, механізм взаємодії фондуз правоохоронними та іншими органами влади, з СРО, діяльність регіональнихвідділень фонду та інші важливі речі, що засвідчує його популістську сутність.

По-шосте, у фонду гарантування інвестицій з європейськимзаконодавством спільного рівно стільки як у фалоімтітатора кухонним комбайном. Національна комісія з цінних паперів тафондового ринку відхилила той варіант, який відповідав нормам європейськогозаконодавства, та повернулася до підходу, який не тільки суперечить ДирективіЄС 97/9/ЕС «Про схеми компенсації інвесторам», а ще й передбачає значніфінансові витрати і  державного бюджету,і інвесторів ІСІ. Необґрунтована жодними розрахунками ставка внесків, визначенав Концепції, не забезпечить ані "гарантій" наявних інвестицій в ІСІ,ані коштів на покриття витрат з адміністрування запропонованого достворення  Фонду гарантування інвестицій на фондовому ринку. Нанеобхідності перегляду запропонованого Комісією підходу до запровадження вУкраїні схем компенсації інвесторам наголошували і експерти проекту USAID FINREP II. У серпні цього року на засіданні КомітетуНКЦПФР з питань методології регулювання ринку цінних паперів розглядавсяоновлений варіант Концепції, який був підтриманий членами Комітету таучасниками ринку, та направлений на розгляд Комісії. Це позиція УАІБ, щовиражає спільну позицію учасників ринку спільного інвестування.

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи