Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
22.09.2021 16:34

Українські заклади вищої освіти отримають фінансування від Світового банку

Проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного університету фізичного виховання і спорту України

У вересні Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав Угоду із Світовим банком, що означає повернення Світового банку до підтримки реформування освіти України після більш як 10-річної перерви

Право на якісну освіту може бути реалізоване виключно за умови достатнього фінансування освіти та ефективного використання цих коштів, оскільки будь-який із компонентів функціонування освітньої системи потребує фінансового забезпечення. Саме достатнє фінансування та ефективне витрачання коштів є однією із головних умов забезпечення права на якісну і доступну освіту та створює належні умови для рівного доступу до здобуття освіти.

Про проект Світового банку «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів»?

Проект спрямований на підтримку безперервності навчання та оперативної стійкості у вищій освіті, завдяки заходам з розширення цифровізації сектору. Ця діяльність допоможе закладам вищої освіти подолати наслідки COVID-19, а також запровадити більш стійкі і гнучкі підходи у майбутній діяльності.

Мета проекту – створити умови для підвищення ефективності, якості та прозорості вищої освіти в Україні. Весною 2021 року українська делегація успішно провела переговори щодо отримання позики у сумі 200 млн доларів США на реалізацію проекту у сфері вищої освіти. Далі рада директорів Міжнародного банку реконструкції і розвитку схвалила інвестиційний проект і у вересні цього року в присутності Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та Віце-президента Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анни Б’єрде відбулося підписання Угоди про позику щодо фінансування інвестиційного проекту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів». Цей проект розрахований на п’ять років та є одним із важливих кроків до продовження якісних перетворень в освітній сфері. Він є найбільш комплексним та найбільш масштабним з огляду на значні інвестиційні ресурси, які отримає Україна та сфера вищої освіти.

 

Які університети отримають фінансування з цього проекту, як їх визначатимуть та обиратимуть?

У рамках проекту передбачається підтримка об’єднаних закладів вищої освіти шляхом надання їм так званих інвестиційних стимулюючих «пакетів» – тобто певних коштів, які спрямують на закупівлю обладнання, дослідницьких та навчальних лабораторій, ремонтні та відновлювальні роботи.

Критеріями відбору університетів, яким надаватиметься підтримка, будуть, зокрема:

- об’єднання університету з іншими закладами освіти задля підвищення якості освітніх послуг, що надаються;

- наявність в університеті ухваленої стратегії розвитку закладу, яка реалізується та включає в себе план імплементації реформи державного фінансування та управління в сфері вищої освіти.

Також передбачається фінансова підтримка розвитку тих університетів, які не планують об’єднатися або об’єднання яких не є доцільним, але ці заклади демонструють достатній потенціал для розвитку та ефективність управлінських процесів.

Зазначу, що інвестиційна підтримка виділятиметься на основі пропозицій університетів, які відповідають критеріям, для забезпечення того, щоб вона адекватно відображала їхні потреби. Однак, ці пропозиції повинні будуть відповідати переліку заздалегідь визначених варіантів інвестування. Далі пропозиції будуть розглянуті МОН (Технічним комітетом з відбору). МОН буде ухвалювати остаточне рішення щодо інвестиційного пакету для кожного університету і централізовано здійснюватиме закупівлі за такими інвестиціями.

 

На що саме спрямовуватимуться кошти? Основні напрямки спрямування фінансових ресурсів?

Споживачами освітніх послуг є, у першу чергу, студенти. Отже, для початку кошти будуть спрямовані на практичні речі, які будуть дійсно корисними та які необхідні кожному здобувачу освіти. А саме, модернізація обладнання, закупівля дослідницьких та навчальних лабораторій, ремонтні та відновлювальні роботи закладів вищої освіти, зокрема тих, що об’єднуються. Проект фінансуватиме закупівлю цифрового обладнання та обладнання для дистанційного навчання, впровадження системи підвищення кваліфікації для 1 500 представників керівного складу закладів вищої освіти, переважно деканів та їх заступників, з метою впровадження та розвитку всіх видів автономії у закладів вищої освіти.

Також важливим напрямком реалізації проекту є цифрова інфраструктура для організації навчання в закладах вищої освіти для забезпечення безперервності освітнього процесу за допомогою технологій дистанційного навчання, розробки та запуску електронних систем управління навчанням. Це дуже актуальне питання, адже під час дистанційного навчання важливо і надалі безперервно надавати якісні освітні послуги студентам.

 

Що таке цифровізація процесів управління та оцінювання навчальних досягнень? Яке саме мультимедійне обладнання планується закупити?

Цифровізація всіх сфер життя – нові реалії світу. І ми маємо шукати можливості, щоб максимально відповідати сучасним тенденціям та змінам. Освіта під час пандемії теж зазнала значних змін. Багато викладачів та студентів уперше почали використовувати цифрові пристрої для проведення семінарів, лекцій, здачі іспитів тощо. Стати мультимедійно компетентним – невід’ємна вимога сьогодення як для викладача так і для студента. Тож одне з завдань Міністерства – забезпечити заклади вищої освіти необхідним обладнанням. Сучасна система освіти і науки України має зазнати докорінних цифрових змін і відповідати світовим тенденціям цифрового розвитку. Адже сьогодні дедалі більше професій потребують набуття високого рівня цифрових компетентностей і володіння новітніми технологіями. Ця потреба також зумовлена наслідками пандемії коронавірусу, яка загострила питання розвитку та використання технологій в системі освіти задля забезпечення прав людей на якісну освіту. Особисто я раджу поставитися до опанування нових технологій не як до примусу, а як до можливості для розвитку. Наприклад, використання інтерактивної дошки – один із способів зробити лекції та семінари живими та цікавими. Тестові завдання, демонстрація відео, анімовані презентації, спільна робота над таблицями викладача і студента – це не далеке майбутнє, а інструмент, який ми маємо активно використовувати вже сьогодні.

Оцінювання навчальних досягнень – це процес встановлення рівня навчальних досягнень учня або студента в оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог освітніх програм та стандартів вищої освіти. У рамках проекту, зокрема, відбудеться запровадження цифрових рішень оцінювання навчальних досягнень, у тому числі, у дистанційному форматі, для єдиного державного кваліфікаційного іспиту, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування, та тестів із загальних навчальних компетенцій. Для досягнення цієї мети також буде здійснена закупівля необхідного обладнання.

 

Коли саме Україна зможе використовувати ці кошти?

Передбачається його виконання протягом п’яти років для підтримки системних реформ у сфері вищої освіти з використанням коштів інвестиційної позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку (інституція Групи Світового банку).

Бюджетну програму проекту можна поділити на чотири компоненти, а саме:

Компонент 1.

Модернізація програмного та апаратного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти для створення інформаційно-аналітичної системи вищої освіти (Higher Education Management Information System – HEMIS) 2022-2024 роки;

Модернізація програмного та технічного забезпечення для запуску єдиної електронної системи конкурсного фінансування наукових досліджень для забезпечення прозорості і ефективності розподілу та моніторингу ефективності використання державного фінансування наукових досліджень і розробок закладами вищої освіти (2022 – 2024 роки);

Запуск, проведення та забезпечення сталості Національного студентського опитування (National Students Survey) (2022 – 2024 роки);

Впровадження комунікаційних кампаній та просвітницька діяльність, пов’язана з реформою вищої освіти (2021 – 2026 роки).

Компонент 2.

Закупівля обладнання для лабораторій та навчальних приміщень для об’єднаних університетів (2022 – 2024 роки);

Реконструкція приміщень (2024 рік).

Компонент 3.

Закупівля обладнання та програмного забезпечення для організації дистанційного навчання та викладання, засобів сучасної телекомунікації, розбудови сучасної цифрової інфраструктури у закладах вищої освіти, розробки та запуску електронних систем управління навчанням (2022 – 2024 роки);

Закупівля обладнання для оснащення сучасних кабінетів та лабораторій в університетах, що готують фахівців із педагогічних спеціальностей (2024 рік);

Закупівля лабораторного обладнання для створення сучасних екологічних навчально-дослідницьких лабораторій для п’яти університетів, в рамках забезпечення складової проекту, спрямованої на захист навколишнього середовища (2024 рік);

Закупівля лабораторного обладнання для сучасних навчальних та дослідницьких лабораторій для закладів вищої освіти (2023 – 2024 роки);

Забезпечення університетів засобами для ефективної організації дистанційного навчання (закупівля комп’ютерного та мультимедійного обладнання, а також програмного забезпечення для організації дистанційного навчання та викладання, засобів сучасної телекомунікації, розбудови сучасної цифрової інфраструктури в університетах, розробки та запуску електронних систем управління навчанням) 2022 – 2024 роки;

Розроблення та запровадження програми професійного розвитку академічних менеджерів та проведення відповідних навчальних тренінгів для 1 500 деканів, заступників деканів (2022 – 2024 роки).

Компонент 4.

Розробка та реалізація планів управління змінами для об’єднаних закладів вищої освіти (2021 – 2025 роки).

 

Які саме результати має на меті досягнути МОН після реалізації цього інвестиційного проекту?

- розбудова фінансової автономії закладів вищої освіти;

- цифровізація процесів управління;

- цифровізація оцінювання навчальних досягнень;

- модернізація обладнання;

- закупівля дослідницьких та навчальних лабораторій;

- ремонтні та відновлювальні роботи закладів вищої освіти;

- фінансова автономія закладі вищої освіти;

- приведення у відповідність знань та навичок випускників університетів очікуванням роботодавців та потребам ринку праці, підвищення якості освіти в цілому.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи