Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
21.05.2021 18:01

Єдиний державний кваліфікаційний іспит для немедичних спеціальностей

Проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного університету фізичного виховання і спорту України

Про атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту

19 травня 2021 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 497 «Про атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту», якою передбачено затвердження:

1) Порядку атестації здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту;

2) Переліку спеціальностей, за якими атестація здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

Документом охоплено всі рівні освіти, на яких освітнім законодавством передбачено атестацію здобувачів освіти у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, що забезпечує єдність правових, організаційних та методологічних засад такої атестації. Рівень освіти на якому атестація буде відбуватись у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту визначено у Переліку спеціальностей, за якими атестація здобувачів освіти здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

   

 

 У зв’язку з цим Уряд визнає такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України, що стосуються лише другого (магістерського) рівня вищої освіти 1 та 2.

Звертаю увагу, що це рішення Кабінету Міністрів від 19 травня 2021 року набирає чинності з 1 січня 2022 року, тобто до цієї дати залишаються чинними та діючими постанови 1 та 2, а порядки і процедури, що стосуються запровадження єдиного державного кваліфікаційного іспиту на ступені фахової передвищої освіти та на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти запроваджуються саме із цієї дати.

Історія питання

Єдиний державний кваліфікаційний іспит було запроваджено в освітнє законодавство першою редакцією Закону України від 1 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту», а саме абзац третій частини другої статті 6 містив таку редакцію: «Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра, може здійснюватися у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями та в порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України.».

Саме на виконання цього положення Кабінетом Міністрів України було ухвалено постанови 1 (у 2019 році) та 2 (у 2018 році).

Закон України від 6 червня 2019 року № 2745-VIII «Про фахову передвищу освіту» у статті 21 містить положення, що Перелік спеціальностей, за якими атестація здобувачів фахової передвищої освіти проводиться у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, та порядок його проведення затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Закон України від 18 грудня 2019 року № 392-IX викладає абзац третій частини другої статті 6 Закону України «Про вищу освіту» у такій редакції: «Атестація осіб на першому (бакалаврському) та/або другому (магістерському) рівнях вищої освіти може включати єдиний державний кваліфікаційний іспит, що проводиться за спеціальностями та в порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України.».

Тобто, законодавець, починаючи із введення такого явища як єдиний державний кваліфікаційний іспит для осіб, які здобувають ступінь магістра, у 2014 році розширює його застосування на здобувачів фахової передвищої освіти та ступеня бакалавра у 2019 році. На виконання положень законів 2019 року Уряд ухвалив 19 травня 2021 року постанову «Про атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту».

Також варто зазначити, що Міністерством освіти і науки були утворені робочі групи із фахівців за відповідними спеціальностями для напрацювання програм єдиного державного кваліфікаційного іспиту та апробаційного його проведення.

 Нормативна та термінологічна складова

1. Єдиний державний кваліфікаційний іспит – це стандартизована форма здійснення контролю досягнення здобувачем освіти результатів навчання, визначених стандартом фахової передвищої або вищої освіти, та оцінювання таких результатів навчання.

2. Атестація здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту здійснюється за спеціальностями, визначеними переліком спеціальностей, за якими атестація здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

3. Метою єдиного державного кваліфікаційного іспиту є вимірювання та оцінювання результатів навчання, досягнутих здобувачем освіти за підсумками опанування освітньої програми.

4. Єдиний державний кваліфікаційний іспит може проводитися у формі зовнішнього незалежного оцінювання або в іншій формі та передбачати використання різних видів тестових та ситуаційних завдань, укладених відповідно до програми кваліфікаційного іспиту.

5. Програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту розробляються за спеціальністю/групою спеціальностей та відповідним рівнем освіти на основі стандартів фахової передвищої, вищої освіти відповідного рівня та спеціальності. Такі програми затверджується відповідальними державними органами та оприлюднюється на офіційних веб-сайтах державного органу та закладів освіти, які здійснюють підготовку фахівців за такою спеціальністю та рівнем освіти (крім інформації з обмеженим доступом), не пізніше ніж за шість місяців до проведення іспиту.

6. Єдиний державний кваліфікаційний іспит є обов’язковим компонентом індивідуального навчального плану здобувача освіти. Здобувач освіти допускається до його складання за умови відсутності в нього академічної заборгованості. У разі неуспішного складання іспиту особа вважається такою, що не виконала індивідуальний навчальний план та відраховується із закладу фахової передвищої освіти відповідно до пункту 4 частини першої статті 44 Закону України «Про фахову передвищу освіту» або закладу вищої освіти відповідно до пункту 4 частини першої статті 46 Закону України «Про вищу освіту» (крім осіб, зазначених в абзаці шостому цього пункту). Таку особу може бути поновлено на навчання для здобуття ступеня фахової передвищої або вищої освіти за такою самою спеціальністю для однократного повторного складання іспиту. У разі повторного неуспішного складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту особа може бути поновлена на навчання за ступенем фахової передвищої або вищої освіти за такою самою спеціальністю для повторного навчання протягом не менше як двох семестрів виключно за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

 Проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту

19 та 20 травня 2021 року відбулося перше пробне (апробаційне) проведення атестації здобувачів за немедичними спеціальностями у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза» визначено першими для проведення апробаційного єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Завдання єдиного державного кваліфікаційного іспиту розроблено відповідно до програм за спеціальностями і складено у вигляді тестів у форматі вибору однієї правильної відповіді з пропонованих чотирьох. Усього: 100 тестових завдань. Тривалість тесту становить 120 хвилин. Учасники, які не складуть іспит, цьогоріч не будуть відраховані. Крім того, заклад вищої освіти може враховувати результати під час підсумкової атестації студента.

Восени цього року заплановано апробацію єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями 081 «Право», 293 «Міжнародне право», 281 «Публічне управління та адміністрування» та 272 «Авіаційний транспорт».

У 2022 році єдиний державний кваліфікаційний іспит буде поширено на інші визначені спеціальності та проводитиметься на рівнях бакалавра, магістра й фахового молодшого бакалавра.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи