Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
28.11.2017 18:51

Антикорупційна спеціалізація суддів: чі по тілу кафтан?

Адвокат

Аналітично-правова оцінка законопроекту № 6529 про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (щодо запровадження обов'язкової спеціалізації суддів з розгляду корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень)

31 травня 2017 року був зареєстрований Проект Законупро внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (щодозапровадження обов'язкової спеціалізації суддів з розгляду корупційних іпов'язаних з корупцією правопорушень) за № 6529, автор законопроекту – народнийдепутат України Алексєєв Сергій Олегович.


Упояснювальній записці до законопроекту зазначено, що створення Вищогоантикорупційного суду видається невиправданим як з практичної точки зору, такфінансово-економічної, оскільки потребуватиме значних ресурсів, томузапропоновано виключити положення про Вищий антикорупційний суд України зЗакону України «Про судоустрій та статус суддів».Надумку автора законопроекту, наразі найбільш оптимальним видається реалізація та удосконаленняінституту спеціалізації суддів з розгляду конкретних категорій справ, а саме щодо розглядукорупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.Такийпідхід цілком відповідає вимогам Кримінальної конвенції про боротьбу зкорупцією, ратифікованої у 2006 році, за якими державою взято зобов’язання забезпечитиспеціалізацію персоналу та органів для боротьби із корупцією (стаття 20Конвенції).»


Перевагою даного законопроекту є те, що реалізаціяположень зазначеного Закону не потребує додатковихфінансових витрат з Державного бюджету.

Отже,які нововведення та зміни передбачені у даному законопроекті?

1. У місцевих загальних судах та апеляційнихсудах повинна діяти спеціалізація суддів із здійснення:

1) кримінального провадження щодонеповнолітніх;

2) кримінального провадження щодо корупційнихзлочинів та провадження про адміністративні правопорушення, пов’язані зкорупцією.

2. Визначені вимоги на посаду судді, якийздійснюватиме кримінальне провадження щодо корупційних злочинів та провадженняпро адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією:

Суддею місцевогозагального суду, уповноваженим здійснювати судочинство у випадках, передбаченихпунктом 2 частини третьої статті 18 цього Закону, може бути особа, якавідповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, а також відповідає одній ізтаких вимог:

1) має стаж роботи напосаді судді не менше трьох років;


2) має науковийступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше п’ятьроків;


3) має досвідпрофесійної діяльності адвоката або прокурорсько-слідчої діяльності щонайменшеп’ять років;


4)має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог,визначених пунктами 1-3 цієї частини, щонайменше п’ять років.»;

Як бачимо, дані вимоги є значнопом’якшеними порівняно з вимогами, що висуваються до посади судді узаконопроекті № 6011, оскільки в останньому зазначено, що «суддею Вищогоантикорупційного суду, суддею Антикорупційної палати може бути призначенийгромадянин України, немолодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичнуосвіту, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою, а також відповідаєодній із таких вимог:

1) має стаж роботи на посаді судді не меншедесяти років;

2) має науковий ступінь у сфері права, стажнаукової роботи у сфері права щонайменше десять років;

3)має досвід професійної діяльності адвокатащодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінальногообвинувачення щонайменше десять років;

4) має стаж професійної діяльності на посадіпрокурора десять років;

5) має сукупний стаж (досвід) роботи(професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених пунктами 1-4 цієїчастини, щонайменше десять років.

А вимоги, які висуваються до суддів апеляційнихсуддів, взагалі відсутні у законопроекті № 6529, лише вказано, на який строк таким обираються: «судді апеляційного суду, уповноважені здійснювати судочинствоу випадках, передбачених пунктом 2 частини третьої цієї статті, обираються зчисла суддів відповідного суду зборами суддів цього суду за пропозицією головисуду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція головисуду не була підтримана, на строк не більше трьох років і можуть бутипереобрані повторно».

3. Кількість суддів, уповноважених здійснювати провадження щодо корупційнихзлочинів та провадження про адміністративні правопорушення,пов’язані з корупцією, має бути не менше 3 суддів умісцевих загальних судах та не менше 5 суддів в апеляційних судах.

При цьому,не слід забувати про ч. 6 ст. 19 Закону України «Про судоустрій та статуссуддів», що кількість суддів у суді визначає Державна судова адміністраціяУкраїни за погодженням з Вищою радою правосуддя з урахуванням судовогонавантаження та в межах видатків, визначених у Державному бюджеті України наутримання судів та оплату праці суддів.

4. УКасаційному кримінальному суді обов’язково створюється окрема палата дляздійснення правосуддя як судом касаційної інстанції у кримінальнихпровадженнях щодо корупційних злочинів.

Це положення відповідає ст. 37 Закону України «Про судоустрій та статуссуддів», так як у кожному касаційному суді можуть утворюватись судові палати зрозгляду окремих категорій справ з урахуванням спеціалізації суддів, кількість та спеціалізація судових палат визначаються рішеннямзборів суддів касаційного суду.

Проаналізувавши запропонований законопроект  № 6529, можна дійти висновку, що він невідповідає ідеї створення єдиного судового органу для боротьби з корупцією,також міжнародна спільнота висловила невдоволення даним законопроектом,оскільки після його аналізу залишилося більше запитань, ніж відповідей. Окрім того,Міжнародний валютний фонд для надання Україні чергового траншу вимагаєстворення саме окремого спеціалізованого органу, а не «псевдо спеціалізованихпалат» на кожному рівні судової системи. Недарма у 20 країнах світу (зокрема, уБолгарії, Бурунді, Камеруні, Хорватії, Індонезії, Кенії, Малайзії, Мексиці,Непалі та ін.), вже створені окремі незалежні антикорупційні суди. Враховуючи те, що за даними опитувань та дослідженьаудиторської компанії Ernst & Young у 2016 році Україна зайняла 1 місце зарівнем сприйняття корупції серед 41 держави, необхідно все ж таки визнати, щостворення антикорупційних судів в Україні буде виправданим та ефективним (http://gordonua.com/news/worldnews/ukraina-zanyala-pervoe-mesto-v-reytinge-korrupcii-v-biznese-ernst-young-182688.html).


Висновок наступний:  законопроект №6529 хоча й не потребує значних фінансових вкладень, але й не передбачає жодних дієвих нововведень дляпобудови структури антикорупційних судів. Тому необхідно доопрацюватизаконопроект № 6011 та прийняти закон, щоб створитиу результаті систему дійсно незалежних антикорупційних судів з забезпеченням їмвідповідного рівня фінансових та соціальних гарантій.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи