Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
15.10.2013 16:46

Платити ЄСВ і звітувати необхідно вже в Міндоходів, а не в Пенсійний

Директор Юридичної компанії "Бі ен Сі"

З 01.10.2013 року набрали чинності нормативно-правові акти, що регулюють порядок адміністрування Єдиного соціального внеску органами Міністерства доходів і зборів України, а не Пенсійного фонду України

   З 0 1 .10. 2013 року на брали чин н ості нормативно-правові акти , що регулюють порядокадміністрування ЄСВ органами М і ндоход і в.Відразу ж хочемо попередити - істотних змін для самих платників, крім того, щоплатити і звітувати необхідно буде вже в М і ндоход і в,а не в ПФУ, не сталося. М ін доход і взатверд жено « Порядок облікуплатників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування » і « Положенняпро реєстр страхувальників » від 09.09.2013року № 458. Що до нововведень, то згідно вищевказаного Положення та Порядкуне передбачено направлення страхувальникам повідомлення про взяття їх на облікяк платників ЄСВ.

  Крім цього, новим Порядком по сплаті ЄСВ не передбаченонеобхідності пред’ явленн я будь-яких документів для в зяттяна облік в органах М і ндоход і в платник ами ЄСВ , які булизареєстровані в ПФУ (ця інформація автоматичнопередан а на з ПФУ в М ін доход і в , на виконання вимог закону).

  Порядок складання і подання звітності з01.10.2013 р. тепер регулюється нормами Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиноговнеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування  від 09.09.2013 року № 454 (надалі – Порядок №454).

  Нововведеннями Порядку № 454 в порівнянні зпопереднім є те, що з вітність тепер подається в орган М і ндоход і вза місцем обліку страхувальника, а не в ПФУ ; звіт подається за формою, затвердженою М і ндоход і в (додаток 4 цього порядку); ф орматр ішки відрізняється від своєї попередниці (вже непередбачено права керівників М і ндоход і вна затвердження рекомендованого графіку представлення звітностістрахувальниками ). Порядок№ 454 набув чинності з 0 1 .10. 2013р. На відміну від податкових декларацій, для звітності по ЄСВ відстрочень назастосування нових форм законодавством не передбачено , т омузвітувати за вересень 2013 року необхідно будевже по новій формі і в органи М і ндоход і в.

  З 01.10.2013 року порядок і терміни сплатиЄСВ регулюються нормами Інструкції про порядок нарахування ісплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від09.09.2013 року № 455 (надалі – Інструкція № 455). Інструкцією № 455 введенозміни по:

  1) напрямку сплати ЄСВ (тепер сплачується на рахункиорганів М і доход і в,відкриті в Держказначействі (п. 4.2 Інструкцій № 455). Реквізити рахунківрозміщені на офіційному веб-порталі М і ндоход і вв розділі « Реєстри » по адресу: http://minrd.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri. Там жев додатку « Символирахунків для зарахування ЄСВ в органах М і ндоход і в » приведені числові коди нарахувань. Згідно з примітками до цього застосування,опублікованими 02.10.2013 р., реквізит «призначення платежу » оформляється таким чином: код ЄДРПОУ організації, код програмної класифікаціївитрат і кредитування державного бюджету/код тимчасової класифікації витрат ікредитування місцевих бюджетів, розмір тарифу ЄСВ (у %). Проте пізнішерекомендації були змінені: в полі « призначенняплатежу » необхідно вказувати код виду сплати, код ЄДРПОУ і вказати « Сплата єдиного внеску »;

  2 ) в ідповіднодо п. 4.3 Інструкцій № 455 сплата ЄСВ за осіб, що знаходяться у відпустці повагітності і пологам , та які одержую ть допомогу по вагітності і полог ах , здійснюєтьсяз усієї суми нараховано ї допомоги в місяці, в якому були здійснені нарахування.Раніше, незважаючи на те що аналогічна норма в Інструкції була відсутня, такийже висновок можна було зробити на підставі норм ч. 8 ст. 9 Закону № 2464.

  3 ) п ідкоригованийпорядок сплати недоїмки у разі отримання вимог про сплату недоїмки - теперсплатити вказану в повідомленні суму необхідно буде впродовж 10 календарних, ане робочих днів ;

  4 ) і нвестор(оператор) за угодою про розділ продукції (у тому числі постійне представництвоінвестора нерезидента), що використовують працю фізичних осіб, виділені вокрему категорію працедавців ;

 5) відсутні норми, що регулюють порядокнарахування ЄСВ особами-підприємцями на дохід членів їх сімей, що беруть участьв підприємницькій діяльності. Нагадаємо, що хоча такі норми містилися в попереднійІнструкції, на практиці їх застосування було неможливим, оскількизаконодавством передбачено використання праці членів сім'ї підприємцями можливотільки на загальних умовах (трудові стосунки або цивільно-правовий договір ).

  З 0 1 .10.2013 року розблоковані рахунки органів М і ндоход і вдля сплати ЄСВ, усі суми ЄСВ з 0 1 .10.2013 року сплачуються на нові рахунки. До30.09.2013 року ЄСВ (у т. ч. нарахований за вересень) необхідно булосплачувати на « старі » рахунки органів ПФУ.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net