Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
16.04.2017 19:31

В Україні легалізувалі професію “Шерлок Холмс”...

Адвокат, керуючий партнер Femida Legal Association

Після багаторічних років обговорень, дискусій, круглих столів та конференцій Верховна Рада України нарешті законодавчо закріпила наявність в Україні такої професії, як приватний детектив...

Де-факто приватні детективи в Україні існують давно, і їх послуги користуються великим попитом у бізнесу, політиків, адвокатів... І ось нарешті, декілька днів тому, прийнято ЗУ “Про приватну детективну (розшукову) діяльність”...

У випадку його підписання Президентом України, через 6 місяців з дня опублікування в Україні офіційно зявлять ПРИВАТНІ ДЕТЕКТИВИ.

В розумінні прийнятого закону, приватний детектив – фізична особа - підприємець, яка здійснює приватну детективну (розшукову) діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом. Приватна детективна (розшукова) діяльність - дозволена органамиНаціональної поліції Українипідприємницька діяльність приватних детективів або об’єднань приватних детективів щодо надання замовникам на платній договірній основі детективних послуг з метою захисту їхніх законних прав та інтересів.  

Приватним детективом може бути громадянин України, який досяг 21 року, володіє державною мовою, має вищу юридичнуосвіту або стаж роботи в оперативних підрозділах чи органах досудового розслідування не менше трьох років, пройшов відповідне навчання з метою здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності та отримав у встановленому законом порядку свідоцтво про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.

Приватний детектив не може бути службовою чи посадовою особою органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних чи судових органів влади.

Не може бути приватним детективом особа, яка: має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість; визнана судом недієздатною чи цивільна дієздатність якої обмежена; перебуває на обліку в закладах охорони здоров'я у зв'язку з психічними захворюваннями, алкоголізмом чи наркоманією; звільнена з посади судді, прокурора, нотаріуса, із служби у правоохоронних органах, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного правопорушення; позбавлена права на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю - протягом трьох років з дня набрання чинності рішенням про анулювання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.

Приватному детективу забороняється: обіймати посади, зазначені в пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»; займатися адвокатською, нотаріальною, судово-експертною діяльністю та надавати інші публічні послуги, визначені підпунктом «б» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»; провадити іншу підприємницьку діяльність.

Національна поліція України затверджує порядок тазабезпечує ведення Єдиного реєстру суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності (далі - Реєстр) з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і їх персональний склад, які відповідно до цього Закону набули права на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю в Україні, про обрані суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності організаційні форми діяльності. Внесення відомостей до Реєстру здійснюється територіальними органами Національної поліції України. Інформація, внесена до Реєстру, є відкритою на офіційному веб-сайті Національної поліції України.

Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю затверджується Кабінетом Міністрів України.

Дозволяється надання таких видів приватних детективних (розшукових) послуг:

1) збирання, фіксування та дослідження відомостей, необхідних для розгляду справ у цивільному, господарському, адміністративному та кримінальному судочинстві, на договірній основі із сторонами судового процесу;

2) вивчення ринку, пошук і збір інформації з відкритих джерел з метою підготовки ділових переговорів замовника, з’ясування фінансової платоспроможності, майнового стану та благонадійності потенційних ділових партнерів;

3) з’ясування біографічних та інших даних, що характеризують особу, стосовно окремих громадян (за їхньої письмової згоди) при укладенні ними трудових та інших договорів із замовником приватних детективних (розшукових) послуг (зайняття в нього відповідної вакантної посади), виявлення їхніх ділових зв’язків, у тому числі з конкурентами замовника, в Україні і за кордоном;

4) пошук осіб, місцезнаходження яких невідоме, з’ясування причин та обставин їх зникнення, можливостей і умов їх повернення, розшук осіб, які втратили родинні або дружні зв’язки;

5) розшук зниклого (втраченого або викраденого) майна, предметів і тварин;

6) здійснення заходів з відтворення втраченої (зниклої) інформації з питань законних прав та інтересів замовника;

7) пошук і збір даних, які можуть бути приводом або підставою для звернення замовника приватних детективних послуг до правоохоронних органів або до суду з метою захисту його законних прав та інтересів;

8) виявлення фактів незаконного (несанкціонованого) збирання з метою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю замовника, або їх розголошення, а також фактів незаконного (несанкціонованого) збирання конфіденційної інформації стосовно фізичних осіб;

9) пошук, виявлення та фіксування фактів незаконного використання прав інтелектуальної власності, що належать замовнику, а також випадків недобросовісної конкуренції;

10) пошук боржників та осіб, які ухиляються від виконання своїх договірних зобов’язань;

11) забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом (комерційної, промислової, професійної таємниці) замовника приватних детективних (розшукових) послуг.

Інформація з питань, щодо яких здійснювалося приватне детективне дослідження, та відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини та громадянина, а також інша інформація, отримана суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності під час виконання ними своїх професійних обов’язків, становлять професійну таємницю суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності.

 Приватні детективи зобов'язані забезпечити умови, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до відомостей, що становлять професійну таємницю суб'єкта приватної детективної (розшукової) діяльності, або їх розголошення.

Одержані за результатами приватної детективної (розшукової) діяльності матеріальні носії інформації зберігаються в архіві суб’єкта приватної детективної (розшукової) діяльності не менше трьох років.

Порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації приватних детективів затверджується Національною поліцією Україниз урахуванням положень цього Закону.

Контроль за дотриманням суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності вимог законодавства здійснює Національна поліція Україничерез свої територіальні органи.

 

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]