Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
01.10.2017 12:46

Позиція ВАСУ щодо контрольованості операцій з ОАЕ за 2015 рік

Партнер Synegor Law Firm (SLF, ТОВ "ЮФ "Синегор")

Однією з категорій судових справ по трансфертному ціноутворенню які мають місце протягом 2016-2017 років є справи, що пов’язанні із визнання незаконними дій контролюючого органу щодо застосування до платника податків штрафних санкцій з приводу неподання зв

Однією з категорій судових справ по трансфертному ціноутворенню які мають місце протягом 2016-2017 років є справи, що пов’язанні із визнання незаконними дій контролюючого органу щодо застосування до платника податків штрафних санкцій з приводу неподання звіту про контрольовані операції щодо мали місце в 2015 років із низько-податковими територіями, що були виключені з відповідного переліку територій Розпорядженням Кабінету Міністрів №449-р від 16 вересня 2015 року.

  Розпорядженням Кабінету Міністрів №449-р від 16 вересня 2015 року із Переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України були виключені такі території:

-          Об’єднані Арабські Емірати

-          Республіка Мальта

-          Королівство Марокко

-          Велике Герцогство Люксембург

-          Ліванська Республіка

-          Грузія

-          Гваделупа

-          Республіка Сінгапур

-          Швейцарська Конфедерація

-          Ямайка

 

Таким чином, вказані країни перебували в переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України не весь 2015 рік, а лише з 01.01.2015 по 16.09.2015.

Значна кількість підприємств, подаючи Звіт про контрольовані операції за 2015 рік, не вважали за необхідне відобразити операції з контрагентами, що являються резидентами територій, які були виключені 16.09.2015.

03.07.2017 Вищим адміністративним судом України було прийнято Ухвалу у справі №821/1345/16, якою касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» залишено без задоволення, Постанову Херсонського окружного адміністративного суду від 07 листопада 2016 року та ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 25 січня 2017 року у справі №821/1345/16 залишити без змін.

 

ОБСТАВИНИ СПРАВИ: У червні 2016 року ГУ ДФС у Херсонської області провело позапланову виїзну документальну перевірку господарської діяльності позивача з питань дотримання вимог податкового законодавства щодо дотримання термінів подання звіту про контрольовані операції за 2015 рік та подання інформації про обсяги здійснених контрольованих операцій до контролюючого органу, за результатами якої склало акт від 21 червеня 2016 року № 66/21-2-14-03-10/00380267.

На підставі вказаного акта перевірки прийнято податкове повідомлення-рішення від 5 липня 2016 року №0000951422, відповідно до якого позивачу на підставі пункту 120.3 статті 120 Податкового кодексу України визначено грошове зобов'язання за штрафними санкціями у сумі 365 400 грн.

Згідно з актом перевірки позивач порушив вимоги підпункту 39.2.1.2, 39.1.7 пункту 39.1 статті 39 Податкового кодексу України, а саме: не подав звіт про контрольовані операції за 2015 рік (термін подання до 1 травня року, наступного за звітним).

При цьому контролюючий орган виявив, що в 2015 році позивачем здійснювались операції з експорту товару (висівки пшеничні кормові гранульовані, насипом, українського походження, із зерна врожаю 2013-2014 років) нерезиденту Аmerican Foods Limited, зареєстрованому в Dubai, U.А.Е (Об'єднані Арабські Емірати), на загальну фактурну вартість 6 932 324,58 грн. відповідно до умов контракту від 11 квітня 2015 року №010415, з них за період 1 січня 2015 року - 16 вересня 2015 року сума операцій становила 5 582 780,21 грн.

Об'єднані Арабські Емірати входили до переліку держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижче, ніж в Україні (згідно з розпорядженням КМУ від 25 грудня 2013 року № 1042-р, розпорядження КМУ від 14 травня 2015 року № 449-р), у періоді з 23 грудня 2013  року по 16 вересня 2015 року. Об'єднані Арабські Емірати виключені з переліку за розпорядженням КМУ від 16 вересня 2015 року № 977-р.

Річний дохід позивача згідно з декларацією з податку на прибуток за 2015 рік склав 126,3 млн. грн.

Контролюючий орган дійшов висновку про обов'язок позивача як платника податків, обсяг контрольованих операцій якого за 2015 рік з одним контрагентом-нерезидентом перевищив 5 млн. гривень (без урахування податку на додану вартість), відповідно до вимог підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України подати звіт про контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, до 1 травня 2016 року засобами електронного зв'язку в електронній формі.

Згідно з підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних відносин) для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з дати включення держави (території) до такого переліку.

Затверджений Кабінетом Міністрів України перелік держав (територій) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, оприлюднює щороку в офіційних друкованих виданнях та на своєму офіційному веб-сайті із зазначенням ставок податку на прибуток підприємств (корпоративний податок). Інформація про зміну ставок оприлюднюється протягом трьох місяців з дати їх зміни.

Протягом 2015 року діяло декілька затверджених Кабінетом Міністрів переліків держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні, до якого включено Об'єднані Арабські Емірати, а саме:

розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 1042-р «Про затвердження переліку держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні» (розпорядження втратило чинність згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року №449-р);

розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року № 449-р «Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України» (розпорядження втратило чинність згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 977-р).

З 16 вересня 2015 року набрало чинності розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 977-р, яким не віднесено Об'єднані Арабські Емірати до переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України».

Відповідно до підпункту 39.2.1.7 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних відносин) господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 - 39.2.1.3 і 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 цього пункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Підпунктом 39.4.1 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України встановлено, що для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є календарний рік.

Відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України визначено, що платники податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним контрагентом перевищує 5 млн гривень (без урахування податку на додану вартість), зобов'язані подавати звіт про контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, до 1 травня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Форма звіту про контрольовані операції встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Згідно з пунктом 120.3 статті 120 Податкового кодексу України неподання платником податків звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції відповідно до вимог пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу тягне за собою накладення штрафу у розмірі: 300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, - у разі неподання (несвоєчасного подання) звіту про контрольовані операції.

Суди попередніх інстанцій встановили, що експортні операції позивача з нерезидентом Аmerican Foods Limited, зареєстрованим в Dubai, U.А.Е (Об'єднані Арабські Емірати), є контрольованими операціями, оскільки відповідають всім критеріям таких:

річний дохід платника податків - позивача від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку у декларації з податку на прибуток за 2015 рік перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків), а саме: 126,3 млн грн.;

обсяг експортних операцій платника податків - позивача з вказаним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік - 2015, а саме: за період з 1 січня 2015 року по 16 вересня 2015 року складає 5 582 780,21 грн.;

Об'єднані Арабські Емірати у 2015 році, а саме: у період з 1 січня 2015 року по 16 вересня 2015 року, входили до переліку держав (територій), в яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні.

Таким чином, операції позивача з вказаним контрагентом визнаються контрольованими у період з 1 січня 2015 року по 16 вересня 2015 року.

При цьому для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом для вказаних операцій є календарний рік - 2015 рік.

Враховуючи наведене, висновки судів попередніх інстанцій про наявність у позивача обов'язку виконати вимоги підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України  та подати до 1 травня 2016 року звіт за 2015 рік про контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису, є обґрунтованими.

Виключення Кабінетом Міністрів України Об'єднаних Арабських Еміратів з переліку держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні, після вчинення платником податку - позивачем протягом певного періоду у 2015 році контрольованих операцій, не є підставою для звільнення платника податку від обов'язку подати вказаний звіт за звітний календарний рік - 2015 рік, оскільки такий обов'язок виник у платника податку у зв'язку з вчиненням у 2015 році зазначених контрольованих операцій, які не перестають такими вважатися з настанням вказаної обставини,  і мав бути виконаний за закінченням звітного 2015 року до 1 травня 2016 року.

Відповідно до статті 224 КАС України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанції не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Колегія суддів суду касаційної інстанції вважає, що в межах касаційної скарги порушень судом першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права при вирішенні цієї справи не допущено, правова оцінка обставин є правильною.  

ВИСНОВОК: Вищий адміністративний суд України висловив позицію про те, що незважаючи на факт того, що Об’єднані Арабські Емірати були включені в Переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України не весь 2015 рік, а лише з 01.01.2015 по 16.09.2015 все рівно операції з контрагентами – резидентами ОАЕ являються контрольованими.

За загальним критерієм ВАСУ визначає операцію із контрагентом із ОАЕ контрольованою виходячи із цього, що за 2015 рік дохід перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків), а саме: 126,3 млн грн. Тут виникає питання щодо правильності позиції Вищого адміністративного суду України оскільки, як вже було вказано, що Об’єднані Арабські Емірати були включені в Переліку з 01.01.2015 по 16.09.2015. Однак, рахунок річного доходу платника податків здійснюється за весь 2015 рік, а не лише з 01.01.2015 по 16.09.2015.

Незважаючи на це, Вищий адміністративний суд України висловив свою позицію щодо вказаного питання і, ймовірно, що так тепер складеться вся судова практика.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]